Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bipolarne pochodne s-tetrazyny jako perspektywiczne materiały dla (opto)elektroniki

2013/11/N/ST5/02005

Słowa kluczowe:

s-tetrazyna fluoroelektrochromizm elektrochemiczna polimeryzacja n-domieszkowanie,

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sandra Pluczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 146 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-25

Zakończenie projektu: 2017-08-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Tuning properties of 3,6-disubstituted-s-tetrazine by changing the chemical nature of substituents IF: 4,803
  Autorzy:
  S. Pluczyk, P. Zassowski, L. Galmiche, P. Audebert, M. Lapkowski
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 212, strony: 856–863), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.07.075 - link do publikacji
 2. Unusual Electrochemical Properties of the Electropolymerized Thin Layer Based on a s-Tetrazine-Triphenylamine Monomer IF: 4,772
  Autorzy:
  Sandra Pluczyk, Pawel Zassowski, Cassandre Quinton, Pierre Audebert, Valérie Alain-Rizzo, Mieczyslaw Lapkowski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2016, tom: 120, strony: 4382-4391), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b11555 - link do publikacji
 3. The influence of the linker on electrochemical and spectroelectrochemical properties of donor-acceptor-donor triphenylamine- s -tetrazine derivatives IF: 4,803
  Autorzy:
  S. Pluczyk, P. Zassowski, C. Quinton, P. Audebert, V. Alain-Rizzo, M. Lapkowski
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 216, strony: 160–170), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.09.009 - link do publikacji