Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania bionagromodzenia litu przez pieczarkę dwuzarodnikową (Agaricus bisporus) z podłoża wzmocnionego w sole tego pierwiastka wraz z analizą oddziaływań współzależnych z kationami innych metali.

2013/11/N/NZ7/01240

Słowa kluczowe:

grzyby pierwiastki śladowe środowisko żywność lit

Deskryptory:

 • NZ7_15: Toksykologia
 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sviatlana Pankavec 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 135 992 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2018-07-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Lithiation of Agaricus bisporus mushrooms using compost fortified with LiOH: Effect of fortification levels on Li uptake and co-accumulation of other trace elements IF: 1,99
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz, Anetta Hanć, Izabela Komorowicz, Alwyn R. Fernandes & Danuta Barałkiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Science and Health, Part B (rok: 2021, tom: 56, strony: 761-770), Wydawca: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/03601234.2021.1944837 - link do publikacji
 2. Lithiation of white button mushrooms (Agaricus bisporus) using lithium-fortified substrate: effect of fortification levels on Li uptake and on other trace elements IF: 3,056
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz, Izabela Komorowicz, Anetta Hanć, Danuta Barałkiewicz, Alwyn R. Fernandes
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2021, tom: 28, strony: 48905–48920), Wydawca: springerLink
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-021-13984-6 - link do publikacji
 3. The use of Li2O fortifed growing compost to enhance lithiation in white Agaricus bisporus mushrooms: Li uptake and co‐accumulation of other trace elements IF: 2,998
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz, Izabela Komorowicz, Alwyn R. Fernandes, Anetta Hanć, Danuta Barałkiewicz
  Czasopismo:
  European Food Research and Technology (rok: 2021, tom: 247, strony: 2239-2252), Wydawca: springerLink
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00217-021-03784-0 - link do publikacji
 4. Enhancing the lithium content of white button mushrooms Agaricus bisporus using LiNO3 fortified compost: effects on the uptake of Li and other trace elements IF: 2,304
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz, Anetta Hanć, Izabela Komorowicz, Danuta Barałkiewicz, Alwyn R. Fernandes
  Czasopismo:
  Food Additives & Contaminants: part A (rok: 2021, tom: 38, strony: 1193-1205), Wydawca: Taylor & Francis Online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/19440049.2021.1912401 - link do publikacji
 5. MINERAL CONSTITUENTS OF CONSERVED WHITE BUTTON MUSHROOMS: SIMILARITIES AND DIFFERENCES
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Anetta Hanć, Danuta Barałkiewicz, Anna Dryżałowska, Ji Zhang4 Jerzy Falandysz
  Czasopismo:
  Roczniki Państwowego Zakładu Higieny (rok: 2019, tom: 1, strony: 15-25), Wydawca: Państwowy Zakład Higieny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.32394/rpzh.2019.0051 - link do publikacji
 1. BADANIE ZDOLNOŚCI BIONAGROMADZANIA LITU W OWOCNIKACH PRZEZ PIECZARKĘ DWUZARODNIKOWĄ UPRAWIANĄ NA PODŁOŻU WZMOCNIONYM RÓŻNYMI ZWIĄZKAMI TEGO PIERWIASTKA
  Autorzy:
  Sviatlana PANKAVEC 1 , Anna DRYŻAŁOWSKA 1 , Małgorzata MĘDYK 1 , Jerzy FALANDYSZ 1 , Danuta BARAŁKIEWICZ 2 , Anetta HANĆ 2
  Konferencja:
  Transformacja zanieczyszczeń w środowisku (rok: 2017, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 14-15.12
  Status:
  Opublikowana
 2. BIODOSTĘPNOŚĆ LITU Z OWOCNIKÓW PIECZARKI DWUBARWNIKOWEJ UPRAWIANEJ NA PODŁOŻU WZMOCNIONYM I NIEWZMOCNIONYM Z Li2CO3
  Autorzy:
  Anna Dryżałowska1, Sviatlana Pankavec1, Jerzy Falandysz1, Danuta Barałkiewicz2, Anetta Hanć2
  Konferencja:
  XXI KONFERENCJA Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej (rok: 2016, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 8-9 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 3. LIT W PIEPRZNIKU JADALNYM, BOROWIKU SZLACHETNYM I CZUBAJCE KANI
  Autorzy:
  S. Pankavec, M. Chudzińska, A. Sapkota, D. Barałkiewicz, J. Falandysz
  Konferencja:
  XXIV POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z cyklu NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW (rok: 2015, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 9-10 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Rtęć w różnych gatunkach grzybów wielkoowocnikowych z terenów dwóch parków narodowych Polski
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Anna Dryżałowska, Jerzy Falandysz
  Konferencja:
  XXI KONFERENCJA Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej (rok: 2016, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 8-9 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 5. WPŁYW ZABIEGÓW KULINARNYCH NA ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW W OWOCNIKACH TRZECH JADALNYCH GRZYBÓW
  Autorzy:
  Anna Dryżałowska1, Sviatlana Pankavec1, Danuta Barałkiewicz2, Anetta Hanć2, Jerzy Falandysz1
  Konferencja:
  XXI KONFERENCJA Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej (rok: 2016, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 8-9 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ obróbki kulinarnej na zawartość rtęci w owocnikach Pieczarki dwuzarodnikowej
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz
  Konferencja:
  IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK ŚCISŁYCH "CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO" (rok: 2015, ), Wydawca: KOMITET ORGANIZACYJNY
  Data:
  konferencja 25-26 CZERWCA
  Status:
  Opublikowana
 7. BADANIE ZAWARTOŚCI LITU W PIECZARCE DWUZARODNIKOWEJ (AGARICUS BISPORUS) Z PODŁOŻA WZMOCNIONEGO ZWIĄZKAMI TEGO PIERWIASTKA
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec1, Anna Dryżałowska1, Jerzy Falandysz1, Danuta Barałkiewicz2, Anetta Hanć2
  Konferencja:
  XXI KONFERENCJA Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej (rok: 2016, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 8-9 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 8. Bio- metale i pierwiastki toksyczne w częściach anatomicznych pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus) z różnych upraw w świetle analizy chemometrycznej
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec 1 , Anna Dryżałowska 1 , Danuta Barałkiewicz 2 , Anetta Hanć 2 , Jerzy Falandysz 1
  Konferencja:
  VI KONFERENCJA CHEMOMETRIA I METROLOGIA W ANALITYCE (rok: 2017, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 01-03.03
  Status:
  Opublikowana
 9. Impact of culinary processing on mercury content of three species of mushrooms
  Autorzy:
  Anna Dryzalowska, Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz
  Konferencja:
  XVII CONGRESS OF EUROPEAN MYCOLOGISTS (rok: 2015, ), Wydawca: XVII CEM Organizing Committee
  Data:
  konferencja 21-25 SEPTEMBER
  Status:
  Opublikowana
 10. Metale ziem rzadkich i niektóre inne pierwiastki metaliczne oraz metaloidy w borowiku szlachetnym - analiza chemometryczna współzależności występowania w grzybach z różnych miejsc
  Autorzy:
  Sviatlana pankavec, Atindra Sapkota, Anna Dryżałowska, Martyna Saba, Jerzy Falandysz, Xibin Feng
  Konferencja:
  Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju (rok: 2016, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 4-5 marca
  Status:
  Opublikowana
 11. Określenie wpływu przetwarzania kulinarnego grzybów na zawartość rtęci
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Anna Dryżałowska, Jerzy Falandysz
  Konferencja:
  Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju (rok: 2016, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 4-5 marca
  Status:
  Opublikowana
 12. Wpływ zabiegów kulinarnych na zawartość pierwiastków w owocnikach podgrzybka złotawego i borowika szlachetnego
  Autorzy:
  A. Dryżałowska1, S. Pankavac1, J. Falandysz1, D. Barałkiewicz2, A. Hanć2
  Konferencja:
  V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK ŚCISŁYCH "CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO" (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 23-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 13. A study on impact of added lithium on accumulation of mercury by Agaricus bisporus
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec, Jerzy Falandysz
  Konferencja:
  XVII CONGRESS OF EUROPEAN MYCOLOGISTS (rok: 2015, ), Wydawca: XVII CEM Organizing Committee
  Data:
  konferencja 21-25 SEPTEMBER
  Status:
  Opublikowana
 14. Różnice i podobieństwo w składzie mineralnym pieczarek dostępnych na polskim rynku
  Autorzy:
  Sviatlana Pankavec 1 , Anna Dryżałowska 1 , Danuta Barałkiewicz 2 , Anetta Hanć 2 , Jerzy Falandysz 1
  Konferencja:
  VI KONFERENCJA CHEMOMETRIA I METROLOGIA W ANALITYCE (rok: 2017, ), Wydawca: komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 01-03.03
  Status:
  Opublikowana
 15. Współzależności pomiędzy składnikami mineralnymi w Borowiku szlachetnym (B. edulis)
  Autorzy:
  ana Pankavec1, Atindra Sapkota2, Anna Dryżałowska1, Martyna Saba1, Jerzy Falandysz1, Xibin Feng2
  Konferencja:
  V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK ŚCISŁYCH "CZŁOWIEK NAUKA ŚRODOWISKO" (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet organizacyjny
  Data:
  konferencja 23-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana