Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/podkładka) zachodzących podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiZrCuPd.

2013/11/B/ST8/04286

Słowa kluczowe:

mikrostruktura przemiany fazowe kinetyka przemian fazowych amorficzne lutowia lutowanie stopy na bazie Ti

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Sypień 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 686 070 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-15

Zakończenie projektu: 2017-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Układ próżniowy do lutowania w atmosferze ochronnej. Za kwotę 145 000 PLN
 2. Nagrzewnica indukcyjna (10-30 kHz, 40kW). Za kwotę 55 000 PLN
 3. Regulator temperatury.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Effect of Pd, temperature and time on wetting and interfacial microstructure of bulk metallic glasses TiCuZrPd on Ti-6Al-4V substrate. IF: 3,133
  Autorzy:
  Anna Sypien, Kamil Badura, Przemyslaw Fima, Krzysztof Miernik
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2017, tom: 695, strony: 962-970), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Thermomechanical behavior of amorphous alloys based on titanium at the temperature range of the glass transition and crystallization IF: 3,14
  Autorzy:
  A. Sypien, G. Garzel, T. Czeppe
  Czasopismo:
  Materials Science & Engineering A (rok: 2019, tom: 743, strony: 77-86), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msea.2018.11.071 - link do publikacji
 3. Modification of the Ti40Cu36Zr10Pd14 BMG Crystallization Mechanism with Heating Rates 10-140 K/min IF: 1,094
  Autorzy:
  T. Czeppe, A. Sypien, and A. Wierzbicka-Miernik
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2016, tom: 25, strony: 5289-5301), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-016-2368-x - link do publikacji
 1. Microstructure, Phase Composition and Shear Strength of the TiAlV/TiCuZrPd/TiAlV Brazed Joints
  Autorzy:
  Anna Sypien1; Joanna Wojewoda-Budka1; Lidia Litynska-Dobrzynska1; Kamil Badura1
  Konferencja:
  TMS16 -145th annual meeting & Exhibition (rok: 2016, ), Wydawca: WILEY
  Data:
  konferencja 14-18.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Effect of Sn addition on the wettability of amorphous TiZrCuPdSn alloys on Ti-6Al-4V substrate
  Autorzy:
  K. Badura, A. Sypien, P. Fima
  Konferencja:
  AMT 2016 - XXI Physical Metallurgy and Materials Science Conference (rok: 2016, ), Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 5-8.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of Pd addition on the wettability of amorphous TiCuZrPd alloys used as a filler during the brazing process.
  Autorzy:
  A.Sypien, P.Fima
  Konferencja:
  TMS2015 - 144 Annual Meeting and Exibiton 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: WILEY
  Data:
  konferencja 15-19.03
  Status:
  Opublikowana
 4. Effect of brazing process parameters and the content of Pd on the growth of intermetallic phases in the joint TiAlV / TiCuZrPd / TiAlV
  Autorzy:
  A. Sypien, K. Badura, B. Kania
  Konferencja:
  EUROMAT2017 - European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes (rok: 2017, ), Wydawca: Hellenic Metallurgical Society (HMS) and Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM)
  Data:
  konferencja 17-22.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Evaluation of microstructure and strength of induction brazed joints of TiAlV with Ti-based filler alloy
  Autorzy:
  A. Sypien
  Konferencja:
  13th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids - DLS2017 (rok: 2017, ), Wydawca: DSL CONFERENCE
  Data:
  konferencja 26-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Microstructure characteristics of joints after induction brazing of Ti-6Al-4V alloy with Ti-Zr-Cu-Pd-Sn amorphous filler foil.
  Autorzy:
  K. Badura, A. Sypien
  Konferencja:
  EUROMAT2017 - European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes (rok: 2017, ), Wydawca: Hellenic Metallurgical Society (HMS) and Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM)
  Data:
  konferencja 17-22.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Effect of aging temperature on the intermetallic phase stability after induction brazed of Ti-6Al-4V alloy with amorphous TiCuZrPd filler
  Autorzy:
  Anna Sypien, A.Wierzbicka-Miernik, K. Badura
  Konferencja:
  24th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Arcady Zhukov
  Data:
  konferencja 18-23.06
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. High-Temperature Oxidation Behavior of the TiCuZrPd Joint Produced by Vacuum Brazing
  Autorzy:
  Tomasz Czeppe, A. Sypien, Kamil Badura
  Konferencja:
  24th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Arcady Zhukov
  Data:
  konferencja 18-23.06
  Status:
  Opublikowana
 9. Induction brazed Ti-6Al-4V alloy: Microstructure changes and phase transformation during annealing
  Autorzy:
  A.Sypien, Ł.Major, K. Badura and R. Chulist
  Konferencja:
  XVI International Conference ob Electron Microscopy EM2017 (rok: 2017, ), Wydawca: PTMI (Polish Society of Microscopy) and Faculty of materials Science and Engineering (Politechnika Warszawska)
  Data:
  konferencja 10-13.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Induction heating technique applied for titanium brazing
  Autorzy:
  K. Badura, A. Sypien, W. Przybylo
  Konferencja:
  11th International Workshop on Subsecond Thermophysics (rok: 2016, ), Wydawca: Foundary Research Institute
  Data:
  konferencja 21-24.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Thermomechanical and structural characterization of TiAlV/TiCuZrPd/TiAlV interconnections
  Autorzy:
  Anna Sypien, Tomasz Czeppe, Grzegorz Garzel
  Konferencja:
  AMT 2016 - XXI Physical Metallurgy and Materials Science Conference (rok: 2016, ), Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 5-8.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Brazing of Ti-6Al-4V alloy with new amorphous Ti-Zr-Cu-Pd-Sn filler foil
  Autorzy:
  Kamil badura, Anna Sypień
  Konferencja:
  13th Junior Euromat 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: FEMS Federation of Europen Materials Societies
  Data:
  konferencja 10-14.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 13. Crystallization of the Ti40Cu36Zr10Pd14 BMG studied with the high-rate DSC calorimetry
  Autorzy:
  T. Czeppe, A. Sypien, M. Stoica, A. Wierzbicka-Miernik and M. Szlezynger
  Konferencja:
  ISMANAM 2015 22-th International Symposium on Metastable Amorhous and Nanostructured Materials (rok: 2015, ), Wydawca: ISMANAM2015
  Data:
  konferencja 13-17.07
  Status:
  Opublikowana
 14. Wettability and interfacial microstructure characteristics of amorphous Zr52Ti24X14Cu10 (X=Ni, Pd) alloys on Ti-6Al-4V substrate
  Autorzy:
  K. Badura, A. Sypien, P. Fima
  Konferencja:
  XVI International Conference on Electron Microscopy, EM2017 (rok: 2017, ), Wydawca: PTMI (Polish Society of Microscopy) and Faculty of materials Science and Engineering (Politechnika Warszawska)
  Data:
  konferencja 1--13.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Amorficzne stopy na osnowie tytanu jako perspektywiczny materiał lutowniczy
  Autorzy:
  Anna Sypień
  Książka:
  Amorficzne stopy na osnowie tytanu jako perspektywiczny materiał lutowniczy (rok: 2019, tom: 1, strony: 1-188), Wydawca: Instytut Metalurgii i Inżynierii materiałowej PAN
  Status:
  Opublikowana