Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza mikrosfer krzemo-węgliko-tlenkowych (SiCO) z polisiloksanów i ich zastosowania do otrzymywania ceramicznych kompozytów i ceramiczno-polimerowych materiałów hybrydowych

2013/11/B/ST5/01615

Słowa kluczowe:

Polimery preceramiczne mikrosfery polisiloksanowe materiały ceramiczne SiCO,mikrosfery SiCO hybrydy SiCO materiały kompozytowe SiCO

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Słomkowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 632 068 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-29

Zakończenie projektu: 2017-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszdło mechaniczne. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Piec rurowy na 1800 oC. Za kwotę 182 000 PLN
 3. Rura robocza APM do pieca. Za kwotę 0 PLN
 4. Oprogramowanie-Sigmaplot. Za kwotę 0 PLN
 5. Kolumny GPC. Za kwotę 15 000 PLN
 6. Pompa próżniowa Edwards. Za kwotę 7 995 PLN
 7. Termostat. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Polysiloxane microcapsules, microspheres and their derivatives IF: ,804
  Autorzy:
  Stanislaw Slomkowski, Witold Fortuniak, Julian Chojnowski, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62, strony: 499-508), Wydawca: Industrial Chemistry Research Institute
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.499 - link do publikacji
 2. SiCO ceramic microspheres produced by emulsion processing and pyrolysis of polysiloxanes of various structures IF: 2,758
  Autorzy:
  Witold Fortuniak, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Stanislaw Slomkowski, AnnaNyczyk-Malinowska, Radosław Lach, Magdalena Hasik
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2016, tom: 42, strony: 11654-11665), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2016.04.073 - link do publikacji
 3. Solid ceramic SiCO microspheres and porous rigid siloxane microspheres from swellable polysiloxane particles IF: 2,259
  Autorzy:
  Witold Fortuniak, Julian Chojnowski, Stanislaw Slomkowski, Anna Nyczyk-Malinowska, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2015, tom: 155, strony: 83-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2015.02.002 - link do publikacji
 4. Generation of meso- and microporous structures by pyrolysis of polysiloxane microspheres and by HF etching of SiOC microspheres IF: 2,814
  Autorzy:
  Witold Fortuniak, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Stanislaw Slomkowski, Anna Nyczyk-Malinowska, Agnieszka Wojteczko, Ewa Wisla-Walsh, Magdalena Hasik
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2018, tom: 44, strony: 374–383), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2017.09.184 - link do publikacji
 5. Hydrophilic–hydrophobic properties of SiOH- loaded and modified polysiloxane microspheres and their interaction with γ-globulin IF: 1,757
  Autorzy:
  Urszula Mizerska, Witold Fortuniak, Piotr Pospiech, Aleksandra Sobczak,Julian Chojnowski and Stanislaw Slomkowski
  Czasopismo:
  Polymers for Advanced Technologies (rok: 2015, tom: 26, strony: 855-864), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/pat.3494 - link do publikacji
 6. Macroporous microspheres and microspheroidal particles from polyhydromethylsiloxane IF: 1,749
  Autorzy:
  Piotr Pospiech, Julian Chojnowski Urszula Mizerska, Witold Fortuniak, S. Slomkowski, Jaroslaw Stolarski
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2017, tom: 295, strony: 939-944), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007%2Fs00396-017-4075-z - link do publikacji
 7. Silicon oxycarbide (SiOC) ceramic microspheres - structure and mechanical properties by nanoindentation studies
  Autorzy:
  Witold Szymanski, Witold Fortuniak, Julian Chojnowski, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska, Stanislaw Slomkowski, Anna Nyczyk-Malinowska, Magdalena Hasik
  Status:
  Złożone