Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza mikrosfer krzemo-węgliko-tlenkowych (SiCO) z polisiloksanów i ich zastosowania do otrzymywania ceramicznych kompozytów i ceramiczno-polimerowych materiałów hybrydowych

2013/11/B/ST5/01615

Słowa kluczowe:

Polimery preceramiczne mikrosfery polisiloksanowe materiały ceramiczne SiCO,mikrosfery SiCO hybrydy SiCO materiały kompozytowe SiCO

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Słomkowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 632 068 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-29

Zakończenie projektu: 2017-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termostat. Za kwotę 10 000 PLN
 2. Oprogramowanie-Sigmaplot.
 3. Pompa próżniowa Edwards. Za kwotę 7 995 PLN
 4. Piec rurowy na 1800 oC. Za kwotę 182 000 PLN
 5. Rura robocza APM do pieca.
 6. Kolumny GPC. Za kwotę 15 000 PLN
 7. Mieszdło mechaniczne. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Macroporous microspheres and microspheroidal particles from polyhydromethylsiloxane IF: 1,749
  Autorzy:
  Piotr Pospiech, Julian Chojnowski Urszula Mizerska, Witold Fortuniak, S. Slomkowski, Jaroslaw Stolarski
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2017, tom: 295, strony: 939-944), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007%2Fs00396-017-4075-z - link do publikacji
 2. Generation of meso- and microporous structures by pyrolysis of polysiloxane microspheres and by HF etching of SiOC microspheres IF: 2,814
  Autorzy:
  Witold Fortuniak, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Stanislaw Slomkowski, Anna Nyczyk-Malinowska, Agnieszka Wojteczko, Ewa Wisla-Walsh, Magdalena Hasik
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2018, tom: 44, strony: 374–383), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2017.09.184 - link do publikacji
 3. Hydrophilic–hydrophobic properties of SiOH- loaded and modified polysiloxane microspheres and their interaction with γ-globulin IF: 1,757
  Autorzy:
  Urszula Mizerska, Witold Fortuniak, Piotr Pospiech, Aleksandra Sobczak,Julian Chojnowski and Stanislaw Slomkowski
  Czasopismo:
  Polymers for Advanced Technologies (rok: 2015, tom: 26, strony: 855-864), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pat.3494 - link do publikacji
 4. Solid ceramic SiCO microspheres and porous rigid siloxane microspheres from swellable polysiloxane particles IF: 2,259
  Autorzy:
  Witold Fortuniak, Julian Chojnowski, Stanislaw Slomkowski, Anna Nyczyk-Malinowska, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2015, tom: 155, strony: 83-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2015.02.002 - link do publikacji
 5. Polysiloxane microcapsules, microspheres and their derivatives IF: 0,804
  Autorzy:
  Stanislaw Slomkowski, Witold Fortuniak, Julian Chojnowski, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62, strony: 499-508), Wydawca: Industrial Chemistry Research Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.499 - link do publikacji
 6. SiCO ceramic microspheres produced by emulsion processing and pyrolysis of polysiloxanes of various structures IF: 2,758
  Autorzy:
  Witold Fortuniak, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska, Julian Chojnowski, Stanislaw Slomkowski, AnnaNyczyk-Malinowska, Radosław Lach, Magdalena Hasik
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2016, tom: 42, strony: 11654-11665), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2016.04.073 - link do publikacji
 7. Silicon oxycarbide (SiOC) ceramic microspheres - structure and mechanical properties by nanoindentation studies IF: 3,345
  Autorzy:
  Witold Szymanski, Witold Fortuniak, Julian Chojnowski, Piotr Pospiech, Urszula Mizerska, Stanislaw Slomkowski, Anna Nyczyk-Malinowska, Magdalena Hasik
  Czasopismo:
  Journal of the European Ceramic Society , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona