Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe potencjalne leki immunosupresyjne oparte na strukturze adenozyny i kwasu mykofenolowego - synteza i aktywność biologiczna

2013/11/B/NZ7/04838

Słowa kluczowe:

adenozyna kwas mykofenolowy synteza aktywność immunosupresyjna immunosupresanty

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krystyna Dzierzbicka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 348 660 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-23

Zakończenie projektu: 2017-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Modifications of total synthesis of mycophenolic acid.
  Autorzy:
  Cholewinski G., Malachowska–Ugarte M., Siebert A., Prejs M., Dzierzbicka K.
  Czasopismo:
  Curr. Chem. Lett. (rok: 2018, tom: 7, strony: 45185), Wydawca: Growing ScienceTM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5267/j.ccl.2018.01.001 - link do publikacji
 2. New conjugates of mycophenolic acid and their antiproliferative activity IF: 1,009
  Autorzy:
  Michał Prejs, Grzegorz Cholewinski, Agnieszka Siebert, Piotr Trzonkowski, Krystyna Dzierzbicka
  Czasopismo:
  Journal of Asian Natural Products Research (rok: 2016, tom: 18 (11), strony: 1057–1062), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10286020.2016.1184653 - link do publikacji
 3. Synthesis and antiproliferative activity of new mycophenolic acid conjugates with adenosine derivatives. IF: 1,091
  Autorzy:
  Prejs M., Cholewinski G., P. Trzonkowski, Kot-Wasik A., Dzierzbicka K.
  Czasopismo:
  Journal of Asian Natural Products Research (rok: 2018, tom: brak, strony: 44934), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1080/10286020.2018.1451521 - link do publikacji
 4. New analogues of mycophenolic acid. IF: 2,661
  Autorzy:
  Siebert A., Prejs M., Cholewinski G., Dzierzbicka K.
  Czasopismo:
  Mini-Rev. Med. Chem. (rok: 2017, tom: 17, strony: 734–745), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1389557516666161129160001 - link do publikacji
 1. Estrowe pochodne adenozyny
  Autorzy:
  Michał Prejs, Grzegorz Cholewiński, Krystyna Dzierzbicka
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 2. New conjugates of mycophenolic acid and amino acids derivatives of adenosine as prospective immunosuppressive drugs.
  Autorzy:
  M. Prejs, K. Dzierzbicka, G. Cholewinski, A. Siebert, P. Trzonkowski
  Konferencja:
  18th Tetrahedron Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 27 June -30 June
  Status:
  Opublikowana
 3. Novel of mycophenolic acid conjugates containing adenosine as potential immunosupressants
  Autorzy:
  M. Prejs, K. Dzierzbicka, G. Cholewiński, P. Trzonkowski
  Konferencja:
  16th Tetrahedron Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 16-19 June
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis and biological evaluation of a new adenosine amino acid derivatives and their conjugates with mycophenolic acid
  Autorzy:
  M. Prejs, K. Dzierzbicka, G. Cholewinski, P. Trzonkowski
  Konferencja:
  17th Tetrahedron Symposium (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 28 June - 1 July
  Status:
  Opublikowana
 5. Metody tworzenia wiązania estrowego w syntezie nowych pochodnych adenozyny
  Autorzy:
  M. Prejs, G. Cholewiński, K. Dzierzbicka
  Konferencja:
  Progress in Organic Synthesis (rok: 2016, ), Wydawca: Gdansk University of Technology
  Data:
  konferencja 23-25 June
  Status:
  Opublikowana
 6. Synteza pochodnych adenozyny.
  Autorzy:
  M. Prejs, K. Dzierzbicka, G. Cholewiński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana