Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tiomodyfikacja nowej reakcji cyklizacji typu Friedela-Craftsa i badanie właściwości optoelektrycznych tiopodstawionych (hetero)acenów

2013/11/B/ST5/01610

Słowa kluczowe:

elektrofilowa cyklizacja reakcja typu Friedla-Craftsa policykliczne skondensowane węglowodory aromatyczne i heteroaromatyczne

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Bałczewski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 1 222 074 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-22

Zakończenie projektu: 2017-11-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym. Za kwotę 6 000 PLN
 2. Rozszerzenie oprzyrządowania do posiadanego spektrofluorymetru Fluorolog-3: 1.1. Przystawka do pomiaru czasu życia fluorescencji metodą TCSPC. Za kwotę 165 000 PLN
 3. Oprogramowanie ChemDraw Standard (2 szt.). Za kwotę 1 500 PLN
 4. Oprogramowanie Origin wersja 9.1 (2 szt.). Za kwotę 5 000 PLN
 5. Pompa próżniowa. Za kwotę 13 000 PLN
 6. Spektrofotometr UV-Vis ze sferą całkującą i oprzyrządowaniem (np. kuwety szklane i kwarcowe, komputer z monitorem LCD, zainstalowanym oprogramowaniem i drukarką). Za kwotę 86 000 PLN
 7. Bezozonowa lampa ksenonowa. Za kwotę 6 717 PLN
 8. Oprogramowanie ChemOffice Pro 13.0 Siute. Za kwotę 5 500 PLN
 9. Rozszerzenie oprzyrządowania do posiadanego spektrofluorymetru Fluorolog-3: 1.2. Sfera całkująca dla spektrofluorymetru Fluorolog-3 z oprzyrządowaniem. Za kwotę 112 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. A selective removal of the secondary hydroxy group from ortho-dithioacetal-substituted diarylmethanols IF: 2,33
  Autorzy:
  A.Czarnecka, E.Kowalska, A. Bodzioch, J. Skalik, M. Koprowski, K. Owsianik, P. Bałczewski
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Organic Chemistry (rok: 2018, tom: 14, strony: 1229-1237), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.14.105 - link do publikacji
 2. Mono-Aryl/Alkylthio-Substituted (Hetero)acenes of Exceptional Thermal and Photochemical Stability by the Thio-Friedel-Crafts/Bradsher Cyclization Reaction IF: 5,16
  Autorzy:
  P. Bałczewski, E. Kowalska, E. Różycka-Sokołowska, J. Skalik, K. Owsianik, M. Koprowski, B. Marciniak, D. Guziejewski, W. Ciesielski
  Czasopismo:
  Chemistry: A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 14148-14161), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201903027 - link do publikacji
 3. Recent studies of the synthesis, functionalization, optoelectronic properties and applications of dibenzophospholes IF: 3,108
  Autorzy:
  P. Hibner-Kulicka, J.A.Joule, J. Skalik, P.Bałczewski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 9194-9236), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA26333J - link do publikacji
 4. Synthesis of polycyclic (hetero)aromatic hydrocarbons via the Friedel–Crafts/Bradsher cyclization (na zaproszenie) IF: 1,201
  Autorzy:
  A. Bodzioch , E. Kowalska , J. Skalik, P. Bałczewski
  Czasopismo:
  Chemistry of Heterocyclic Compounds (rok: 2017, tom: 53(1), strony: 44885), Wydawca: SpringerLink
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10593-017-2015-y - link do publikacji
 5. Ultrasound-assisted synthesis of RO- and RS-substituted (hetero)acenes via oxo- and thio-Friedel-Crafts/Bradsher reactions IF: 7,279
  Autorzy:
  P. Bałczewski, E. Kowalska, J. Skalik, M. Koprowski, K. Owsianik, E. Różycka-Sokołowska
  Czasopismo:
  Ultrasonics Sonochemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: bd), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ultsonch.2019.104640 - link do publikacji
 6. Efficient Synthesis of Bis(dibromomethyl)arenes as Important Precursors of Synthetically Useful Dialdehydes IF: 2,722
  Autorzy:
  A. Bodzioch, K. Owsianik J. Skalik, E. Kowalska, A. Stasiak, E. Różycka-Sokołowska, B. Marciniak, P. Bałczewski
  Czasopismo:
  Synthesis (rok: 2016, tom: 48, strony: 3509), Wydawca: Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-0035-1561651 - link do publikacji
 7. Organosulfur Materials of High Photo- and Photo-oxidation Stability: 10-Anthryl Sulfoxides and Sulfones and Their Photophysical, Sulfur Oxidation State Dependent Properties IF: 5,16
  Autorzy:
  P. Bałczewski, E. Kowalska, E. Różycka-Sokołowska, M. Koprowski, J. Skalik, K. Owsianik, P. Uznański
  Czasopismo:
  Chemistry: A European Journal (rok: 2019, tom: bd., strony: bd.), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Złożona
 1. Quinquevalent phosphorus acids (QPA)
  Autorzy:
  Piotr Bałczewski, Joanna Skalik
  Książka:
  Organophosphorus Chemistry: Volume 44 (rok: 2015, tom: 44, strony: 289-377), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana