Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie mechanizmu rozdziału chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów.

2013/11/D/NZ7/01230

Słowa kluczowe:

oksazolidynony rozdział chiralny techniki elektromigracyjne techniki spektroskopowe modelowanie molekularne

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Narodowy Instytut Leków

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Michalska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 581 976 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-07

Zakończenie projektu: 2018-10-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Mikrowaga. Za kwotę 30 000 PLN
 3. Konduktometr. Za kwotę 7 000 PLN
 4. Aparat do wypalania okienka w kapilarze. Za kwotę 3 000 PLN
 5. Komputer z oprogramowaniem. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. Chiral separation of tedizolid using charge single isomer derivatives of cyclodextrins by capillary electrokinetic chromatography, IF: 3,255
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska, Ewa Gruba, Judyta Cielecka-Piontek, Elzbieta Bednarek
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2016, tom: 120, strony: 402-412), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2015.11.022 - link do publikacji
 2. Enantioselective recognition of sutezolid by cyclodextrin modified nonaqueous capillary electrophoresis, and an attempt to explain complex formation by means of infrared spectroscopy, NMR and molecular modelling IF: 2,863
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska, Wojciech Bocian, Elżbieta Bednarek, Barbara Pałys, Judyta Cielecka-Piontek
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical Analysis (rok: 2019, tom: 169, strony: 49-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Comprehensive spectral identification of key intermediates to the final product of the chiral pool synthesis of radezolid IF: 2,442
  Autorzy:
  K. Michalska, E. Bednarek, E. Gruba, K. Lewandowska, M. Mizera, J. Cielecka-Piontek
  Czasopismo:
  Chemistry Central Journal (rok: 2017, tom: 11 (82), strony: 44577), Wydawca: SpringerOpen
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s13065-017-0309-x - link do publikacji
 4. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopic Study of the Inclusion Complex of (R)-Tedizolid with HDAS-β-CD, β-CD, and gama-Cyclodextrin in Aqueous Solution IF: 2,863
  Autorzy:
  Elżbieta Bednarek, Wojciech Bocian, Katarzyna Michalska
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2019, tom: 169, strony: 170-180), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 5. Infrared, Raman, and ultraviolet with circular dichroism analyses and theoretical calculations of tedizolid IF: 1,753
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska, Mikołaj Mizera, Kornelia Lewandowska, Judyta Cielecka-Piontek
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1115, strony: 136-143), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.02.098 - link do publikacji
 6. Application of spectroscopic methods (FT-IR, Raman, UV-CD and NMR) in studies of identification and optical purity of radezolid IF: 2,536
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska; Ewa Gruba; Mikołaj Mizera ; Elżbieta Bednarek; Wojciech Bocian; Judyta Cielecka-Piontek
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2017, tom: 183, strony: 116-122), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.04.038183 - link do publikacji
 7. Enantioselective recognition of radezolid by cyclodextrin modified capillary electrokinetic chromatography and electronic circular dichroism IF: 3,255
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska, Ewa Gruba, Wojciech Bocian, Judyta Cielecka-Piontek
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2017, tom: 139, strony: 98-109), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2017.01.041 - link do publikacji
 1. Application of spectroscopic methods (FT-IR, Raman and NMR) for identification of radezolid. Experimental and dft-based approach
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska; Ewa Gruba; Mikołaj Mizera ; Kornelia Lewandowska, Elżbieta Bednarek; Wojciech Bocian; Judyta Cielecka-Piontek
  Konferencja:
  1.XV Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry PHARMACOLOGICAL RESEARCH AND ANALYTICAL APPROACHES, Pisa (rok: 2016, ), Wydawca: PISA UNIVERSITY PRESS
  Data:
  konferencja 12-16.06
  Status:
  Opublikowana
 2. Chiral separation of tedizolid using charge single isomer derivatives of cyclodextrins by capillary electrokinetic chromatography.
  Autorzy:
  K. Michalska, E. Gruba, J. Cielecka-Piontek, E. Bednarek
  Konferencja:
  Recent Developments in pharmaceutical analysis (rok: 2015, ), Wydawca: Dipartamento Scienze Farmaceutiche, RDPA2015
  Data:
  konferencja 28.06 – 01.07
  Status:
  Opublikowana
 3. SYNTHESIS and SPECTROSCOPIC INTERMEDIATES AND FINAL PRODUCTS OF INOVATIVE STEREOSELECTIVE SYNTHESIS OF RADEZOLID
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska, Ewa Gruba, Mikołaj Mizera, Kornelia Lewandowska, Judyta Cielecka-Piontek
  Konferencja:
  52nd International Conference on Medicinal Chemistry, RICT2016, Caen, 6-8 July, Francja, (rok: 2016, ), Wydawca: Universite de Caen Normandie
  Data:
  konferencja 6-8.07
  Status:
  Opublikowana
 4. Application of FT-IR and Raman spectroscopy for study of impurities of tedizolid enantiomers
  Autorzy:
  J. Cielecka-Piontek, K. Michalska, K. Lewandowska, M. Mizera,
  Konferencja:
  International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (rok: 2015, ), Wydawca: ICAVS8
  Data:
  konferencja 12.07 - 17.07
  Status:
  Opublikowana
 5. Chiral separation of radezolid using charge single isomer derivatives of cyclodextrins by capillary electrokinetic
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska, Ewa Gruba, Judyta Cielecka-Piontek
  Konferencja:
  31st International Symposium on Chromatography, ISC2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University Collage Cork
  Data:
  konferencja 28-01.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Nonaqueous capillary electrophoretic separation of sutezolid enantiomers using charge single isomer derivatives of cyclodextrins
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska, Ewa Gruba, Barbara Pałys, Judyta Cielecka-Piontek
  Konferencja:
  PBA2017 28 th Pharmaceutical and Biomedical Analysis Conference (rok: 2017, ), Wydawca: PBA
  Data:
  konferencja 02 - 05.07
  Status:
  Opublikowana
 7. Spectroscopic identification of intermediates and final products supported by theoretical approach of the chiral pool synthesis of sutezolid
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska, Ewa Gruba, Kornelia Lewandowska, Barbara Pałys, Mikołaj Mizera, Judyta Cielecka-Piontek
  Konferencja:
  International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: EFMC-ASMC'17
  Data:
  konferencja 27 - 31.08
  Status:
  Opublikowana
 8. Aqueous and nonaqueous capillary electrophoretic separation of oxazolidinone enantiomers using charge single isomer derivatives of cyclodextrins
  Autorzy:
  Katarzyna Michalska, Judyta Cielecka-Piontek
  Konferencja:
  The 11th International Symposium on Drug Analysis & the 29th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2018, ), Wydawca: KU Leuven
  Data:
  konferencja 09.09-12.09.
  Status:
  Opublikowana
 9. Molecular modelling and NMR Studies of Cyclodextrin Inclusion Complexes with New Oxazolidinone Antibiotics
  Autorzy:
  Wojciech Bocian, Elżbieta Bednarek, Katarzyna Michalska
  Konferencja:
  XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy (rok: 2018, ), Wydawca: EUCMOS 2018
  Data:
  konferencja 19.08-24.08.
  Status:
  Opublikowana
 10. NMR and Molecular Modeling Studies of Tedezolid-Cyclodextrin Inclusion Complex
  Autorzy:
  Elżbieta Bednarek, Wojciech Bocian, Lech Kozerski, Jerzy Sitkowski, Katarzyna Michalska, Ewa Gruba
  Konferencja:
  XXVIIth INTERNATIONAL CONFERENCE on MAGNETIC RESONANCE in BIOLOGICAL SYSTEMS, Frontier of magnetic resonance in biological systems (rok: 2016, ), Wydawca: uniwersytet w Kioto
  Data:
  konferencja August 21 – 26
  Status:
  Opublikowana