Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie i badania właściwości mikrofalowych źródeł plazmy pracujących na częstotliwości 915 MHz pod ciśnieniem atmosferycznym

2013/11/N/ST8/00802

Słowa kluczowe:

plazma mikrofalowa 915 MHz emisyjna spektroskopia optyczna modelowanie rozkładu pola elektrycznego wyznaczanie schematów zastępczych

Deskryptory:

 • ST8_7: Budowa maszyn ( modelowanie, kształtowanie, obróbka)
 • ST2_5: Fizyka gazów i plazmy
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Robert Miotk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 149 112 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-08

Zakończenie projektu: 2017-07-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stanowisko do modelowania rozkładu pól elektrycznych: komputer PC oraz odpowiednim oprogramowanie. Za kwotę 24 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Improvement of energy transfer in a cavity-type 915-MHz microwave plasma source IF: 2,897
  Autorzy:
  R. Miotk, M. Jasiński, J. Mizeraczyk
  Czasopismo:
  IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (rok: 2018, tom: 66 (2), strony: 711-716), Wydawca: IEEE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1109/TMTT.2017.2778068 - link do publikacji
 2. Investigations of novel high power atmospheric pressure microwave plasma source designed for gas processing IF: 0,244
  Autorzy:
  R. Miotk, M. Jasiński, J. Mizeraczyk
  Czasopismo:
  Przegląd Elektrotechniczny (rok: 2018, tom: 94 (7), strony: 98-101), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/48.2018.07.24 - link do publikacji
 3. Characterization of an atmospheric-pressure argon plasma generated by 915MHz microwaves using optical IF: 0,761
  Autorzy:
  R. Miotk, B. Hrycak, M. Jasiński, J. Mizeraczyk
  Czasopismo:
  Journal of Spectroscopy (rok: 2017, tom: 6359107, strony: 44567), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/6359107 - link do publikacji
 4. Optymalizacja transferu energii w mikrofalowym (915 MHz) generatorze plazmy o strukturze współosiowej
  Autorzy:
  Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni (rok: 2016, tom: 95, strony: 44756), Wydawca: Akademia Morska w Gdyni
  Status:
  Opublikowana
 5. Equivalent circuit of a coaxial-line-based nozzleless microwave 915 MHz plasma source
  Autorzy:
  Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk
  Czasopismo:
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (rok: 2016, tom: 113, strony: 012008, str. 1-5), Wydawca: IOP science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1757-899X/113/1/012008 - link do publikacji
 1. Investigations of novel high power atmospheric pressure microwave plasma source used for gas processing
  Autorzy:
  Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk
  Konferencja:
  •10th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation" NEET 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Lubelska
  Data:
  konferencja 27-29.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Spectroscopic investigations of microwave 915 MHz argon plasma at atmospheric pressure
  Autorzy:
  Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk, Mirosław Dors
  Konferencja:
  Plasma 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
  Data:
  konferencja 7-11 09 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Układ zastępczy mikrofalowego 915 MHz generatora plazmy o strukturze współosiowej
  Autorzy:
  Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk
  Konferencja:
  Postępy w Elektrotechnologii VIII Konferencja Naukowa (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki
  Data:
  konferencja 23-25 09 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Optimization of microwave power transfer from electric field to the plasma inside an microwave 915 MHz plasma source
  Autorzy:
  Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk
  Konferencja:
  2016 International Conference on Actual Problem of electron Devices Engineering (APEDE 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Engineering Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
  Data:
  konferencja 22-23.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Electrodynamic characterization of a cavity-type microwave plasma source
  Autorzy:
  Robert Miotk, Mariusz Jasiński, Jerzy Mizeraczyk
  Konferencja:
  2017 IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization for RF, Microwave, and Terahertz Applications (NEMO) (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 17-19.05.2017
  Status:
  Opublikowana