Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wieloskalowe modelowanie polarnych i niepolarnych powierzchni kryształów o strukturze wurcytu z dezorientacją podczas wzrostu i sublimacji

2013/11/D/ST3/02700

Słowa kluczowe:

struktura wurcytu azotek galu symulacje monte carlo doganianie stopni. meandrowanie stopni,wzrost kryształów wytrawianie powierzchni modelowanie wieloskalowe

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_17: Fizyka statystyczna (materii skondensowanej)

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Filip Krzyżewski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 201 770 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-07

Zakończenie projektu: 2018-07-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer PC (3 szt.). Za kwotę 36 000 PLN
 2. Laptop.
 3. Laptop. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Structural and electronic properties af AlN(0001) surface under partial coverage as detemined by ab initio approach IF: 2,183
  Autorzy:
  Paweł Strąk, Konrad Sakowski, Paweł Kempisty, Stanisław Krukowski
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2015, tom: 118, strony: 095705-095720), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4929823 - link do publikacji
 2. Time scaling of two and three dimensional surface structures
  Autorzy:
  M. A. Załuska-Kotur, F. Krzyżewski
  Czasopismo:
  Nanoscience & Nanotechnology (rok: 2017, tom: 16, strony: 45119), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 3. Scaling and Dynamic Stability of Model Vicinal Surfaces IF: 4,153
  Autorzy:
  F. Krzyżewski, M. Załuska-Kotur, A. Krasteva, H. Popova, V. Tonchev
  Czasopismo:
  Crystal Growth & Design (rok: 2019, tom: 19, strony: 821-831), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.cgd.8b01379 - link do publikacji
 4. Diffusion of Cu adatoms and dimers on Cu(111) and Ag(111) surfaces IF: 1,925
  Autorzy:
  Marcin Mińkowski, Magdalena Załuska-Kotur
  Czasopismo:
  Surface Science (rok: 2015, tom: 642, strony: 22-32), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.susc.2015.026 - link do publikacji
 5. Unusual meandering of atomic steps due to Ehrilch-Schwoebel barrier in GaN epitaxy on the N-polar surface IF: 5,155
  Autorzy:
  H. Turski, F. Krzyzewski, A. Feduniewich-Żmuda, P. Wolny, M. Siekacz, G. Muzioł, C. Cheze, K. Nowakowski-Szukudlarek, H. Xing, D. Jena, M. Załuska-Kotur, C. Skierbiszewski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 484, strony: 771-780), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2019.04.082 - link do publikacji
 6. Miscut dependent surface evolution in the process of N-polar GaN(000-1) growth under N-rich condidtion IF: 1,698
  Autorzy:
  F. Krzyżewski, M. Załuska-Kotur, H. Turski, M. Sawicka, C. Skierbiszewski
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2017, tom: 457, strony: 38-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2016.05.051 - link do publikacji
 7. Stability diagrams for the surface patterns of GaN(000-1) as a function of Schwoebel barrier height IF: 1,698
  Autorzy:
  F. Krzyżewski, M. Załuska-Kotur
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2017, tom: 457, strony: 80-84), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2016.04.043 - link do publikacji
 8. Step bunching and macrostep formation in 1D atomistic scale model of unstable vicinal crystal growth IF: 1,698
  Autorzy:
  F. Krzyżewski, M. Załuska-Kotur, A. Krasteva, H. Popova, V. Tonchev
  Czasopismo:
  Journal of Crystal Growth (rok: 2017, tom: 474, strony: 135-139), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcrysgro.2016.11.121 - link do publikacji
 9. Step bunching woth both directions of the current: Vicinal W(110) serfaces versus atomistic-scale model IF: 3,836
  Autorzy:
  Toktarbaiuly O., Usov V., Coileain C. O., Siewierska K., Krasnikov S., Norton E., Bozhko S. I., Chaika A. N., Murphy B. E., Lubben, O, Krzyzewski F., Zaluska-Kotur M. A., Krasteva, A., Popova H., Tonchev V., Shvets I. V.
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 97, strony: 35436), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.035436 - link do publikacji
 1. Unstable vicinal growth from cellular automata
  Autorzy:
  A. Krasteva, H. Popova, F. Krzyżewski, M. Załuska-Kotur, V. Tonchev
  Konferencja:
  9th Interantional Physics Conference of the Balkan Physical Union (rok: 2016, ), Wydawca: American Institute of Physics
  Data:
  konferencja 24-27 sierpień
  Status:
  Opublikowana