Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej.

2013/11/D/ST3/02694

Słowa kluczowe:

przewodniki jonowe ciecze jonowe (ILs) organiczne żele jonowe (OIGs) żelatory organiczne o małych masach cząsteczkowych (LMOGs) proces samo-organizacji molekularnej NMR Fast Field Cycling NMR elektroforeza NMR FT-IR Raman DSC

Deskryptory:

 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Bielejewski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 398 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-07

Zakończenie projektu: 2017-12-06

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw insertów RF (7LI, 19F) do spektrometru NMR (500 MHz).
 2. Dygestorium nastołowe. Za kwotę 13 000 PLN
 3. Oprogramowanie MestreNova. Za kwotę 3 500 PLN
 4. Wiskozymetr wibracyjny.
 5. Głowica NMR do obserwacji sygnału 1H (500 MHz). Za kwotę 63 000 PLN
 6. Blok grzejąco-chodzący. Za kwotę 8 000 PLN
 7. Konduktometr z sondą pomiarową. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Ionic conductivity and thermal properties of a supramolecular ionogel made from a sugar-based low molecular weight gelator and a quaternary ammonium salt electrolyte solution IF: 3,266
  Autorzy:
  Michał Bielejewski, Kamila Nowicka, Natalia Bielejewska, Jadwiga Tritt-Goc
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2016, tom: 163, strony: G187-G195), Wydawca: The Electrochemical Society (ECS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.1031613jes - link do publikacji
 2. Thermal Scanning Conductometry (TSC) as a General Method for Studying and Controlling the Phase Behavior of Conductive Physical Gels IF: 1,232
  Autorzy:
  Michał Bielejewski
  Czasopismo:
  Journal of Visualized Experiments (rok: 2018, tom: 131, strony: e56607), Wydawca: JoVE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3791/56607 - link do publikacji
 3. Thermal properties, conductivity, and spin-lattice relaxation of gel electrolyte based on low molecular weight gelator and solution of high temperature ionic liquid IF: 4,504
  Autorzy:
  Michał Bielejewski, Anna Puszkarska, Jadwiga Tritt-Goc
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2015, tom: 165, strony: 122-129), Wydawca: Elsavier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2015.03.009 - link do publikacji
 4. Thermally reversible solidification of novel ionic liquid [im]HSO4 by self-nucleated rapid crystalization: investigations of ionic conductivity, thermal properties, and catalytic activity IF: 3,289
  Autorzy:
  Michał Bielejewski, Mahdi Ghorbani, Mohammad Ali Zolfigol, Jadwiga Tritt-Goc, Sohelia Noura, Mahdi Narimani, Mohsen Oftadeh
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 108896-108907), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra21488f - link do publikacji
 5. Novel approach in determination of ionic conductivity and phase transition temperatures in gel electrolytes based on Low Molecular Weight Gelators IF: 4,504
  Autorzy:
  Michał Bielejewski
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2015, tom: 174, strony: 1141-1148), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2015.06.110 - link do publikacji
 6. Molecular interactions in high conductive gel electrolytes based on low molecular weight gelator IF: 3,782
  Autorzy:
  Michał Bielejewski, Andrzej Łapiński, Oleg Demchuk
  Czasopismo:
  Journal of Colloid and Interface Science (rok: 2017, tom: 490, strony: 279-286), Wydawca: Elsavier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcis.2016.11.059 - link do publikacji
 7. The gelation influence on diffusion and conductivity enhancement effect in renewable ionic gels based on LMWG IF: 4,123
  Autorzy:
  Michał Bielejewski, Adam Rachocki, Joanna Kaszyńska, Jadwiga Tritt-Goc
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 5803-5817), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CP07740H - link do publikacji