Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Samo-organizacja molekularna oraz procesy transportu ładunku elektrycznego w jonowych żelach organicznych: Badania dynamiki molekularnej i elektroforetycznej.

2013/11/D/ST3/02694

Słowa kluczowe:

przewodniki jonowe ciecze jonowe (ILs) organiczne żele jonowe (OIGs) żelatory organiczne o małych masach cząsteczkowych (LMOGs) proces samo-organizacji molekularnej NMR Fast Field Cycling NMR elektroforeza NMR FT-IR Raman DSC

Deskryptory:

  • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Bielejewski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 398 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-07

Zakończenie projektu: 2017-12-06

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Zestaw insertów RF (7LI, 19F) do spektrometru NMR (500 MHz).