Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie (na przykładzie Śląska Austriackiego)

2013/11/B/HS3/04478

Słowa kluczowe:

Europa Środkowa Śląsk Austriacki historia pogranicza ruch społeczny rywalizacja współpraca oświata elity społeczne stowarzyszenia związki zawodowe

Deskryptory:

 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marzena Bogus 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 104 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-11

Zakończenie projektu: 2019-07-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Centralne Zrzeszenie Nauczycieli Czeskich na Śląsku [Ustřední spolek českych učitelu ve Slezsku] w latach 1894-1918
  Autorzy:
  Marzena Bogus, Janusz Spyra
  Czasopismo:
  Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (rok: 2018, tom: 1, strony: 18-32), Wydawca: Filozofická fakulta Ostravské univerzity
  Status:
  Opublikowana
 2. W drodze do społeczeństwa obywatelskiego – rola związków nauczycielskich na Śląsku Austriackim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
  Autorzy:
  Marzena Bogus
  Czasopismo:
  Wieki stare i nowe (rok: 2016, tom: tom 11, strony: 96-113.), Wydawca: Wydawnictwo UŚ
  Status:
  Opublikowana
 3. Statystyczne podstawy badań społeczności nauczycieli szkół ludowych Śląska Austriackiego (1869–1914). Zalety i ograniczenia źródeł
  Autorzy:
  Marzena Bogus
  Czasopismo:
  Slezský sborník (rok: 2015, tom: 113/1, strony: s. 71-88.), Wydawca: Slezské zemské muzeum Opava
  Status:
  Opublikowana
 4. Warunki rozwoju i działalności związków nauczycielskich w Europie Środkowej w 2. połowie XIX i na pocz. XX wieku
  Autorzy:
  Janusz Spyra
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. (rok: 2016, tom: 25/2, strony: 391-410.), Wydawca: Wydawnictwo AJD
  Status:
  Opublikowana
 5. Incomplete Intelligentsia: Efforts of Folk Teachers to Improve Their Social Status within the Habsburg Monarchy
  Autorzy:
  Marzena Bogus-Spyra
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Historica (rok: 2020, tom: 121, strony: 17-42), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/APH.2020.121.04 - link do publikacji
 6. Schiller, nebo Komenský? Učitelské organizace ve Frýdku a okolí před rokem 1918.
  Autorzy:
  Marzena Bogus
  Czasopismo:
  Těšínsko (rok: 2017, tom: 60/2, strony: 61-74.), Wydawca: Muzeum Těšínska CR
  Status:
  Opublikowana
 1. Inteligencja "od czarnej roboty" czyli rola nauczycieli szkół elementarnych w modernizującym się społeczeństwie Śląska Cieszyńskiego w 2 połowie XIX i na początku XX wieku
  Autorzy:
  Marzena Bogus
  Książka:
  Vzdělanec nad hranicemi "provincionality / Uczony ponad granicami "prowincjonalności , (rok: 2014, tom: I, strony: s. 196-211.), Wydawca: Ostravská univerzita v Ostravě
  Status:
  Opublikowana
 2. Prowincjonalny nauczyciel a poznawanie i nauczanie historii w szkole ludowej na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
  Autorzy:
  Marzena Bogus
  Książka:
  Historik a literát v provincii/ Historyk i pisarz na prowincji (rok: 2015, tom: I, strony: s. 136-156.), Wydawca: Ostravská univerzita v Ostravě
  Status:
  Opublikowana
 3. Zapoznane dziecko neoslawizmu. Związek słowiańskiego nauczycielstwa w Austrii w latach 1909-1914
  Autorzy:
  Janusz Spyra
  Książka:
  ŻYCIE CODZIENNE NAUCZYCIELI W XIX I XX WIEKU ZWIĄZKI I ORGANIZACJA NAUCZYCIELSKIE (rok: 2017, tom: 1, strony: 57-71), Wydawca: Uniwersytet Poznański filia Kalisz
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  Marzena Bogus, Janusz Spyra
  Książka:
  Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie (na przykładzie Śląska Austriackiego) (rok: 2019, tom: 1, strony: 1-552), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 5. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne na tle innych stowarzyszeń nauczycielskich regionu. Stan tworzenia i pierwsze lata działalności
  Autorzy:
  Marzena Bogus
  Książka:
  ŻYCIE CODZIENNE NAUCZYCIELI W XIX I XX WIEKU ZWIĄZKI I ORGANIZACJA NAUCZYCIELSKIE (rok: 2017, tom: 1, strony: 39-56.), Wydawca: Uniwersytet Poznański filia Kalisz
  Status:
  Opublikowana