Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania eksperymentalne i numeryczne zachowania ściskanych cienkościennych struktur kompozytowych o dowolnych układach warstw z uwzględnieniem uszkodzeń

2013/11/B/ST8/04358

Słowa kluczowe:

sprzężenia mechaniczne kompozytów struktury cienkościenne laminaty uszkodzenie delaminacja modelowanie nieliniowa stateczność wyboczenie stan krytyczny stan zakrytyczny symulacje numeryczne MES

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_7: Budowa maszyn ( modelowanie, kształtowanie, obróbka)
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Teter 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 597 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-25

Zakończenie projektu: 2017-07-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. ABAQUS/CAE tokens. (3 szt.). Za kwotę 15 000 PLN
 2. Wielomonitorowy komputer stacjonarny. Za kwotę 13 000 PLN
 3. Komputery przenośne. (3 szt.). Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (14)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates IF: 3,874
  Autorzy:
  Samborski S.
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2017, tom: 163, strony: 342–349), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2016.12.051. - link do publikacji
 2. Effect of boundary conditions on the distribution of mode I fracture toughness along delamination front in CFRP laminates with general fiber orientation
  Autorzy:
  Samborski S.
  Czasopismo:
  Mechanics and Mechanical Engineering (rok: 2016, tom: 20(2), strony: 121-127), Wydawca: © Technical University of Lodz
  Status:
  Opublikowana
 3. Experimental and numerical studies of a cracked thin-walled box-beams IF: 4,829
  Autorzy:
  Andrzej Teter, Jarosław Gawryluk, Marcin Bocheński
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2018, tom: 202, strony: 807-817), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2018.04.029 - link do publikacji
 4. LOCAL BUCKLING OF THIN-WALLED COLUMN OF SQUARE CROSS-SECTION MADE OF IN-PLANE COUPLED LAMINATE
  Autorzy:
  Teter A., Pasierbiewicz D., Kołakowski Z.
  Czasopismo:
  Mechanics and Mechanical Engineering (rok: 2016, tom: 20(2), strony: 129–141), Wydawca: © Technical University of Lodz
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of mechanical couplings on the buckling behaviour of thin-walled plates made of general laminates under compression IF: 3,874
  Autorzy:
  Andrzej Teter, Zbigniew Kolakowski
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2017, tom: 166, strony: 68-76), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2017.01.060 - link do publikacji
 6. Local buckling, post-buckling and collapse of thin-walled channel section composite columns subjected to quasi-static compression IF: 3,5
  Autorzy:
  Hubert Debski, Andrzej Teter, Tomasz Kubiak, Sylwester Samborski
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2016, tom: 136, strony: 593-601), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2015.11.008 - link do publikacji
 7. Vibration Based Methods for Damage Detection in Structures
  Autorzy:
  Manoach E., Warminski J., Kloda L., Teter A.
  Czasopismo:
  MATEC Web of Conferences (rok: 2016, tom: 83, strony: 44567), Wydawca: EDP Sciences - Web of Conferences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1051/matecconf/20168305007, - link do publikacji
 8. NONLINEAR MODAL INTERACTIONS OF A PARAMETRICALLY EXCITED COMPOSITE COLUMN
  Autorzy:
  Warminski J., Teter A.
  Czasopismo:
  Proceedings of the ASME 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: ASME
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1115/DETC2017-67249 - link do publikacji
 9. Non-linear stability and load-carrying capacity of thin-walled laminated columns in aspects of coupled buckling and coupled stiffness submatrix IF: 4,829
  Autorzy:
  Andrzej Teter, Radoslaw J. Mania, Zbigniew Kolakowsk
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2018, tom: 192, strony: 72-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2018.02.070 - link do publikacji
 10. Numerical analysis of the DCB test configuration applicability to mechanically coupled Fiber Reinforced Laminated Composite beams IF: 3,874
  Autorzy:
  Samborski S.
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2016, tom: 152, strony: 477–487), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2016.05.060. - link do publikacji
 11. Numerical and experimental studies on the limit state of fibre-reinforced composite columns with a lipped channel section under quasi-static compression IF: 3,5
  Autorzy:
  Hubert Debski, Andrzej Teter
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2015, tom: 133, strony: 44568), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2015.07.053 - link do publikacji
 12. Modal Interactions and Time Delay Control of a Parametrically Excited Nonlinear Composite Column
  Autorzy:
  Warminski J., TeterA.
  Czasopismo:
  Procedia IUTAM (rok: 2017, tom: 22C, strony: 91-98), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.piutam.2017.08.012 - link do publikacji
 13. COUPLED STATIC AND DYNAMIC BUCKLING MODELLING OF THIN-WALLED STRUCTURES IN ELASTIC RANGE - REVIEW OF SELECTED PROBLEMS
  Autorzy:
  Zbigniew KOLAKOWSKI, Andrzej TETER
  Czasopismo:
  Acta Mechanica et Automatica (rok: 2016, tom: 10(2), strony: 141-149), Wydawca: Bialystok University of Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ama-2016-0023. - link do publikacji
 14. Numerical and experimental studies on vibration based methods for detection of damage in composite beams IF: 3,858
  Autorzy:
  Manoach E., Warminski J., Kloda L., Teter A.
  Czasopismo:
  Composite Structures (rok: 2017, tom: 170, strony: 26–39), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruct.2017.03.005. - link do publikacji
 15. Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening
  Autorzy:
  Andrzej Teter, and Zbigniew Kolakowski
  Czasopismo:
  AIP Conference Proceedings (rok: 2018, tom: 1922080002, strony: 44573), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5019073 - link do publikacji
 1. Dynamic response of the laminated box-beam with damages taking into account the effects of bending-twisting coupling
  Autorzy:
  Gawryluk J., Bocheński M., Teter A., Pasierbiewicz D.
  Konferencja:
  MECHCOMP3, 3rd International Conference on Mechanics of Composites (rok: 2017, ), Wydawca: Societa Editrice Esculapio, University of Bologna
  Data:
  konferencja 04-07 July 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of the layup configurations of the laminate on the buckling and post-buckling states of the plate element
  Autorzy:
  Teter A., Kolakowski Z.
  Konferencja:
  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna TKI2016, Techniki Komputerowe w Inżynierii (rok: 2016, ), Wydawca: WAT
  Data:
  konferencja 18-21.10.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Non-linear buckling analysis of thin-walled angle bars made of coupled FRP laminates
  Autorzy:
  Teter A., Pasierbiewicz D.
  Konferencja:
  19th International Conference on Composite Structures (ICCS19) (rok: 2016, ), Wydawca: Societa Editrice Esculapio
  Data:
  konferencja 5-8.09.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Numerical assessment of the DCB test configuration validity in the case of mechanically coupled fiber reinforced laminates
  Autorzy:
  Samborski S.
  Konferencja:
  XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 19-22.10.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. The influence of defect localization to the local and global dynamic response of a thin walled composite cantilever beam
  Autorzy:
  Bocheński M., Warmiński J., Gawryluk J., Teter A.
  Konferencja:
  MECHCOMP3, 3rd International Conference on Mechanics of Composites (rok: 2017, ), Wydawca: Societa Editrice Esculapio, University of Bologna
  Data:
  konferencja 04-07 July 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Experimental verification of numerical studies on the post-buckling behavior of the thin-walled columns with Z-sections made of a general laminate using Aramis system
  Autorzy:
  Teter A., Kołakowski Z., Smagowski W.
  Konferencja:
  MECHCOMP3, 3rd International Conference on Mechanics of Composites (rok: 2017, ), Wydawca: Societa Editrice Esculapio, University of Bologna
  Data:
  konferencja 04-07 July 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Fractography of the DBC test specimens made of mechanically coupled fiber reinforced laminates
  Autorzy:
  Samborski S., Smagowski W.
  Konferencja:
  XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 19-22.10.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 8. Modal Interactions and Time Delay Control of a Parametrically Excited Nonlinear Composite Column
  Autorzy:
  Warminski J., Teter A.
  Konferencja:
  IUTAM Symposium on Nonlinear and Delayed Dynamics of Mechatronic Systems (rok: 2016, ), Wydawca: Nanjing University, China.
  Data:
  konferencja 17-21.10.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 9. Wpływ sprzężenia stanu błonowego występującego w laminatach włóknistych na zachowanie pokrytyczne ściskanego słupa
  Autorzy:
  Kołakowski Z., Teter A., Pasierbiewicz D.
  Konferencja:
  Stability of Structures XIV-th Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 08-12.06.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 10. Numerical Analysis of Mode II Strain Energy Release Rate Distribution along Delamination Front in the CFRP Laminates with Mechanical Couplings
  Autorzy:
  Samborski S.
  Konferencja:
  19th International Conference on Composite Structures (ICCS19) (rok: 2016, ), Wydawca: Societa Editrice Esculapio
  Data:
  konferencja 5-8.09.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 11. Stany graniczne kompozytowych słupów o przekroju omegowym
  Autorzy:
  Dębski H., Samborski S., Teter A.
  Konferencja:
  Stability of Structures XIV-th Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 08-12.06.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 12. Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening
  Autorzy:
  Andrzej Teter, Zbigniew Kolakowski
  Konferencja:
  CMM-2017 – 22nd Computer Methods in Mechanics (rok: 2017, ), Wydawca: Lublin University of Technology
  Data:
  konferencja September 13th–16th, 2017
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 13. Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego
  Autorzy:
  Dębski H., Teter A., Pasierbiewicz D.
  Konferencja:
  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna TKI2016, Techniki Komputerowe w Inżynierii (rok: 2016, ), Wydawca: WAT
  Data:
  konferencja 18-21.10.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 14. On computational aspects of mode i strain energy release ratio distribution along delamination front in general FRP laminates
  Autorzy:
  Samborski S., Dębski H., Teter A.
  Konferencja:
  19th International Conference on Composite Structures (ICCS19) (rok: 2016, ), Wydawca: Societa Editrice Esculapio
  Data:
  konferencja 5-8.09.2016 R.
  Status:
  Opublikowana
 1. Thin-walled columns made of carbon/epoxy laminate
  Autorzy:
  Dębski H., Teter A.
  Książka:
  Statics, Dynamics and Stability of Structures, vol. 4, Buckling of Plate Structures in Analytical, Numerical and Experimental Investigations (rok: 2016, tom: 4, strony: 96-122), Wydawca: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Static buckling of thin-walled plate elements made of general laminate
  Autorzy:
  Teter A.
  Książka:
  Statics, Dynamics and Stability of Structures, vol. 6, Research Advances in Applied Mechanics (rok: 2016, tom: 6, strony: 111-135), Wydawca: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana