Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i charakterystyka nowego typu nanorezonatorów srebrnych do ramanowskiej analizy powierzchni

2013/11/B/ST5/02224

Słowa kluczowe:

nanocząstki metaliczne spektroskopia Ramana analiza chemiczna powierzchni

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Kudelski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 436 660 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-01

Zakończenie projektu: 2017-10-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i drukarką. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Wirówka laboratoryjna. Za kwotę 7 400 PLN
 3. drukarka komputerowa.
 4. dwa mieszadła magnetyczne.
 5. Spektrometr UV-vis z niezbędnym oprzyrządowaniem. Za kwotę 45 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Silica-Protected Hollow Silver and Gold Nanoparticles: New Material for Raman Analysis of Surfaces IF: 4,484
  Autorzy:
  Heman Burhanalden Abdulrahman, Jan Krajczewski, Dorota Aleksandrowska, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2015, tom: 119, strony: 20030−20038), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b03556 - link do publikacji
 2. Silver Nanoparticles with Many Sharp Apexes and Edges as Efficient Nanoresonators for Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy IF: 4,484
  Autorzy:
  Karol Kołątaj, Jan Krajczewski, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2017, tom: 121, strony: 12383−12391), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.7b02695 - link do publikacji
 3. MnO2-protected silver nanoparticles: New electromagnetic nanoresonators for Raman analysis of surfaces in basis environment IF: 4,439
  Autorzy:
  Heman Burhanalden Abdulrahman, Karol Kołątaj, Paweł Lenczewski, Jan Krajczewski, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2016, tom: 388, strony: 704–709), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.01.262 - link do publikacji
 4. Dipyramidal-Au@SiO2 nanostructures: New efficient electromagnetic nanoresonators for Raman spectroscopy analysis of surfaces IF: 4,439
  Autorzy:
  Karol Kołątaj, Jan Krajczewski, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 456, strony: 932-940), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.06.208 - link do publikacji
 5. Plasmonic nanoparticles in chemical analysis IF: 2,936
  Autorzy:
  Jan Krajczewski, Karol Kołątaj, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 17559–17576), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra01034f - link do publikacji
 6. Zirconium(IV) oxide: New coating material for nanoresonators for shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy IF: 2,88
  Autorzy:
  Jan Krajczewski, Heman Burhanalden Abdulrahman, Karol Kołątaj, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 193, strony: 480–485), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.12.064 - link do publikacji
 7. Modification of surfaces of silver nanoparticles for controlled deposition of silicon, manganese, and titanium dioxides IF: 4,439
  Autorzy:
  Heman Burhanalden Abdulrahman, Jan Krajczewski, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 427, strony: 334–339), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.08.163 - link do publikacji
 8. Silica-covered star-shaped Au-Ag nanoparticles as new electromagnetic nanoresonators for Raman characterisation of surfaces IF: 2,88
  Autorzy:
  Jan Krajczewski, Karol Kołątaj, Sylwia Pietrasik, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 193, strony: 1–7), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2017.11.060 - link do publikacji
 1. Protected Hollow Metal Nanoresonators for Raman Analysis of Surfaces
  Autorzy:
  Heman Burhnalden Abdulrahman, Jan Krajczewski, Karol Kołątaj, Andrzej Kudelski
  Konferencja:
  15th IEEE International Conference on Nanotechnology (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 27-30 lipiec
  Status:
  Opublikowana