Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie nowej selektywnej metody redukcji polihydroksyalkanianów w syntezie biomateriałów polimerowych dla medycyny regeneracyjnej i kardiochirurgii

2013/11/B/ST5/02222

Słowa kluczowe:

redukcja PHA polihydroksyalkaniany biomateriały polimerowe biodegradowalne poliuretany

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grażyna Adamus 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 759 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2017-07-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przenośny spektrometr FTIR z sondą umożliwiajacą analizę postępu reakcji "in situ". Za kwotę 220 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Biocompatible terpolyesters containing polyhydroxyalkanoate and sebacic acid structural segments- synthesis and characterization IF: 3,108
  Autorzy:
  M. Kwiecień, I. Kwiecień, I. Radecka, V. Kannappan, M. R. Morris, G. Adamus*
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 20469-20479), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA27980E - link do publikacji
 2. Degradability of polylactide and its blend with poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate] in industrial composting and compost extract IF: 2,131
  Autorzy:
  W. Sikorska, M. Musiol, B. Nowak, J. Pajak, S. Labuzek, M. Kowalczuk, G. Adamus
  Czasopismo:
  International Biodeterioration & Biodegradation (rok: 2015, tom: 101, strony: 32-41), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2015.03.021 - link do publikacji
 3. Mass spectrometry for the elucidation of the subtle molecular structure of biodegradable polymers and their degradation products IF: 7,709
  Autorzy:
  M. Kowalczuk, G. Adamus
  Czasopismo:
  Mass Spectrometry Reviews (rok: 2016, tom: 35, strony: 188-198), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/mas.21474 - link do publikacji
 4. Bioactive oligomers from natural polyhydroxyalkanoates and their synthetic analogues IF: 0,718
  Autorzy:
  G. Adamus, P. Kurcok, I. Radecka, M. Kowaczuk
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62 nr4, strony: 317), Wydawca: Istytut Chemii Przemysłowej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.3 - link do publikacji
 5. Branched Polyurethanes Based on Synthetic Polyhydroxybutyrate with Tunable Structure and Properties IF: 2,935
  Autorzy:
  Joanna Brzeska , Anna Maria Elert, Magda Morawska, Wanda Sikorska, Marek Kowalczuk, Maria Rutkowska
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10, strony: 826), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10080826 - link do publikacji
 6. Designing of biodegradable and biocompatible release and delivery systems of selected antioxidants used in cosmetology IF: 5,75
  Autorzy:
  M. Maksymiak, R. Debowska, K. Bazela, A. Dzwigalowska, A. Orchel, K. Jelonek, B. Dolegowska, M. M. Kowalczuk, G. Adamus
  Czasopismo:
  Biomacromolecules (rok: 2015, tom: 6, strony: 3603-3612), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.biomac.5b01065 - link do publikacji
 7. Selective carboxylate induced thermal degradation of bacterial poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) - Source of linear uniform 3HB4HB oligomers IF: 3,163
  Autorzy:
  M. Kwiecień, M. Kawalec, P. Kurcok, M. Kowalczuk, G. Adamus
  Czasopismo:
  Polymer Degradation and Stability (rok: 2014, tom: 110, strony: 71-79), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymdegradstab.2014.07.028 - link do publikacji
 8. The heterogeneous selective reduction of PHB as a useful method for preparation of oligodiols and surface modification IF: 3,108
  Autorzy:
  P. Chaber, M. Kwiecień, M. Zięba, M. Sobota, G. Adamus*
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 35096), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra06111k - link do publikacji
 9. Synthesis and Structural Characterization of Bioactive PHA and -PGA Oligomers for Potential Applications as a Delivery System IF: 3,3
  Autorzy:
  I. Kwiecień, I. Radecka, M. Kwiecień, G. Adamus
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2016, tom: 9(5), strony: 307), Wydawca: MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma9050307 - link do publikacji
 1. Chemical modifications of polyhydroxyalkanoates
  Autorzy:
  Paweł Chaber, Michał Kwiecień, Grażyna Adamus
  Konferencja:
  BYPoS 14 (rok: 2016, ), Wydawca: Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 14-18.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Novel biocompatible terpolyesters consisting structural fragments of polyhydroxyalkanoates biopolyesters
  Autorzy:
  Michal Kwiecień, Mark M. Morris, Grażyna Adamus
  Konferencja:
  Warwick Polymer Conference 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University of Warwick
  Data:
  konferencja 11.07-14.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Biodegradable polymeric biomaterials based on aliphatic bipolyesters for medical application
  Autorzy:
  Michał Kwiecień, Marek Kowalczuk, Grażyna Adamus
  Konferencja:
  23rd annual meeting of the Bio-Environmental Polymer Society (rok: 2015, ), Wydawca: Karlsruhe Institut of Technology
  Data:
  konferencja 12-15 październik
  Status:
  Opublikowana
 4. Synthesis and structural studies of potentially bioactive PHA and γ-PGA oligomers
  Autorzy:
  Iwona Kwiecień, Iza Radecka, Michał Kwiecień, Marek Kowalczuk, Grażyna Adamus.
  Konferencja:
  Silesian Meetings on Polymer Materials (rok: 2016, ), Wydawca: Centrum Materiałów Polimerowych i Weglowych PAN
  Data:
  konferencja June 27-28
  Status:
  Opublikowana
 5. Investigation on the synthesis of tailor-made biopolymer materials
  Autorzy:
  Magdalena Zięba, Paweł Chaber, Grażyna Adamus
  Konferencja:
  International Workshop on Polymer Science and Polymeric Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Polimerów, Słowackiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 10 listopada
  Status:
  Opublikowana
 6. Polycondensation of the macromonomers derived from polyhydroxyalkanoates
  Autorzy:
  Paweł Chaber, Michał Kwiecień, Grażyna Adamus
  Konferencja:
  POLYMAT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Centre of Polymer and Carbon Materials, Polish Academy of Science
  Data:
  konferencja 26.06-28.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Polyhydroxyalcanoates as precursors for synthesis of new high added-value polymeric biomaterials
  Autorzy:
  M. Kwiecień, P. Chaber, M. Morris, I. Radecka, M. Kowalczuk, G. Adamus
  Konferencja:
  9th European Symposium on Biopolymers (rok: 2017, ), Wydawca: INSA Toulousa
  Data:
  konferencja July 5-7
  Status:
  Opublikowana