Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza metagenomowa konsorcjów mikrobiologicznych o wysokim potencjale biodegradacyjnym

2013/11/B/NZ9/01908

Słowa kluczowe:

biomarkery biosurfaktanty mikromacierze sekwencjonowanie nowej generacji remediacja

Deskryptory:

 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 750 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-05

Zakończenie projektu: 2018-02-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Assessment of soil potential to natural attenuation and autochthonous bioaugmentation using microarray and functional predictions from metagenome profiling. IF: 1,431
  Autorzy:
  Jakub Czarny, Justyna Staninska-Pięta, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Łukasz Wolko, Krzysztof Staninski, Bartosz Hornik, Paweł Cyplik.
  Czasopismo:
  Annals of Microbiology (rok: 2019, tom: 69, strony: 945-955), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13213-019-01486-3 - link do publikacji
 2. Acinetobacter sp. as the key player in diesel oil degrading community exposed to PAHs and heavy metals. IF: 7,65
  Autorzy:
  Jakub Czarny; Justyna Staninska-Pięta; Agnieszka Piotrowska-Cyplik; Wojciech Juzwa; Agnieszka Wolniewicz; Roman Marecik; Łukasz Ławniczak; Łukasz Chrzanowski.
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2020, tom: 383, strony: 121168), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2019.121168 - link do publikacji
 3. The Toxic Effect of Herbicidal Ionic Liquids on Biogas-Producing Microbial Community. IF: 2,15
  Autorzy:
  Czarny J., Piotrowska-Cyplik A., Lewicki A., Zgoła-Grześkowiak A., Wolko Ł., Galant N., Syguda A. Cyplik P.
  Czasopismo:
  Int. J. Environ. Res. Public Health (rok: 2019, tom: 16(6)916, strony: 916), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijerph16060916 - link do publikacji
 4. Metagenomic analysis of soil bacterial community and level of genes responsible for biodegradation of aromatic hydrocarbons IF: 0,784
  Autorzy:
  Czarny Jakub, Staninska-Pięta Justyna, Powierska-Czarny Jolanta, Nowak Jacek, Wolko Łukasz, Piotrowska-Cyplik Agnieszka
  Czasopismo:
  Polish Journal of Microbiology (rok: 2017, tom: 66(3), strony: 345-352), Wydawca: Polish Society of Microbiologists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. The impact of natural and synthetic surfactants on bacterial community during hydrocarbon biodegradation. IF: 3,824
  Autorzy:
  Justyna Staninska-Pięta, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Wojciech Juzwa, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Łukasz Wolko, Zuzanna Sydow, Łukasz Kaczorowski, Jolanta Powierska-Czarny, Paweł Cyplik.
  Czasopismo:
  International Biodeterioration and Biodegradation (rok: 2019, tom: 142, strony: 191-199), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ibiod.2019.05.010 - link do publikacji
 6. Effect of bioaugmentation on long-term biodegradation of diesel/biodiesel blends in soil microcosms. IF: 5,589
  Autorzy:
  Woźniak-Karczewska M., Lisiecki P., Białas W., Owsianiak M., Piotrowska-Cyplik A., Wolko Ł., Ławniczak Ł., Heipieper H.J., Gutierrez T., Chrzanowski Ł.
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2019, tom: 671, strony: 948-958), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2019.03.431 - link do publikacji
 7. Automation of DNA isolation from biological materials
  Autorzy:
  Justyna Staninska, Zuzanna Szczepaniak, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Paweł Cyplik, Jakub Czarny
  Czasopismo:
  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (rok: 2015, tom: 42036, strony: 116-121), Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 8. Heavy Metals as a Factor Increasing the Functional Genetic Potential of Bacterial Community for Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Biodegradation IF: 3,06
  Autorzy:
  Justyna Staninska-Pięta, Jakub Czarny, Agnieszka Piotrowska-Cyplik , Wojciech Juzwa, Łukasz Wolko, Jacek Nowak, Paweł Cyplik
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 319), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25020319 - link do publikacji
 1. Ocena efektywności różnych metod izolacji DNA z matryc biologicznych
  Autorzy:
  Justyna Staninska-Pięta, Zuzanna Szczepaniak, Jakub Czarny
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Zielone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: Platforma BIOINICJATYWA; Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
  Data:
  konferencja Poznań, 15.10.2015 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Metagenomic analysis of microbial consortium isolated from petroleum-contaminated soil
  Autorzy:
  Staninska J., Szczepaniak Z., Piotrowska-Cyplik A., Marecik R., Cyplik P.
  Konferencja:
  VI International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: FORMATEX Research Center, Barcelona (Spain)
  Data:
  konferencja 28-30 październik 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. MiSeq next-generation sequencing technologies for assesment of bacterial metabiome in petroleum-contaminated sol remediation
  Autorzy:
  Szczepaniak Z., Staninska J., Piotrowska-Cyplik A., Marecik R., Cyplik P.
  Konferencja:
  VI International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: FORMATEX Research Center, Barcelona (Spain)
  Data:
  konferencja 28-30 październik 2015
  Status:
  Opublikowana