Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura i podstawowe właściwości fizyczne funkcjonalnych materiałów warstwowych typu MAX

2013/11/B/ST5/02275

Słowa kluczowe:

Fazy MAX materiały warstwowe właściwości funkcjonalne SHS HP

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Lis 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 995 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-21

Zakończenie projektu: 2018-03-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. głowica kriogeniczna do aparatury PPMS. Za kwotę 95 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Laser initiated Ti3SiC2 powder and coating synthesis IF: 3,057
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski, Jan Huebner, Dariusz Kata, Jerzy Lis, Adrian Graboś, Leszek Chlubny
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2018, tom: vol.44, strony: pp 10883–10890), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2018.03.143 - link do publikacji
 2. Densification and Phase Evolution of SHS Derived Ti2AlN Active Precurssor Powders During Hot Pressing Processes"
  Autorzy:
  L. Chlubny, J. Lis,
  Czasopismo:
  Advanced Ceramics and Composites (rok: 2017, tom: vol.37 issue 7, strony: 211-221), Wydawca: Willey
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/9781119321811.ch20 - link do publikacji
 3. Phase Evolution Phenomenon During Hot Pressing Of The SHS Obtained Ti3AlC2 Presursors Powders
  Autorzy:
  L. Chlubny, J. Lis, P. Chachlowska, K. Chabior
  Czasopismo:
  Ceramic Transactions (rok: 2016, tom: vol.258, strony: 219-228), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/9781119236016.ch22 - link do publikacji
 4. Structure, Morphology and Electrical Transport Properties of the Ti3AlC2 Materials IF: 3,057
  Autorzy:
  K. Goc, W. Prendota, L. Chlubny, T. Strączek, W. Tokarz, P. Borowiak (Chachlowska), K. Witulska (Chabior), M.M. Bućko, J. Przewoźnik and J. Lis
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2018, tom: vol. 44 iss. 15, strony: s. 18322–18328), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2018.07.045 - link do publikacji
 5. Thermal properties and laser processing of hot-pressed materials from Ti-Al-C system IF: 2,209
  Autorzy:
  Paweł Rutkowski, Jan Huebner, Dariusz Kata, Leszek Chlubny, Jerzy Lis, Katarzyna Witulska
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (JTAC) (rok: 2019, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10973-019-08107-w - link do publikacji
 6. Influence of Hot-Pressing Time on Phase Evolution of SHS Obtained Ti2AlC Active Precursor Powder
  Autorzy:
  L. Chlubny, J. Lis, P. Borowiak, K. Chabior
  Czasopismo:
  Ceramic Transactions (rok: 2018, tom: 261, strony: pp.197-205), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/9781119423829.ch17 - link do publikacji