Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strategia optymalizacji wielokryterialnej ciągów produkcyjnych o strukturze grafowej

2013/11/B/ST8/00352

Słowa kluczowe:

strategia optymalizacji optymalizacja wielokryterialna optymalizacja ciągów produkcyjnych

Deskryptory:

 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Kusiak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 296 563 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-01

Zakończenie projektu: 2017-02-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Metamodeling and optimization of a blister copper two-stage production process IF: 1,798
  Autorzy:
  Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  Czasopismo:
  JOM (rok: 2016, tom: vol. 68, strony: 1535-1540), Wydawca: The Minerals, Metals & Materials Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11837-016-1916-z - link do publikacji
 2. An Attempt of Optimization of Zinc Production Line IF: 1,815
  Autorzy:
  Piotr Jarosz, Jan Kusiak, Stanisław Małecki, Paweł Morkisz, Piotr Oprocha, Wojciech Pietrucha, Łukasz Sztangret
  Czasopismo:
  ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANLICAL ENGINEERING (rok: 2018, tom: 18, strony: 1116-1122), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
 3. Multi-criteria optimization strategies for production chains with branching IF: 1,081
  Autorzy:
  Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  Czasopismo:
  International Journal of Material Forming (rok: 2019, tom: vol. 12 No. 2, strony: 185-196), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12289-017-1372-5 - link do publikacji
 4. A methodology for optimization in multistage industrial processes : a pilot study IF: 0,798
  Autorzy:
  Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Piotr OPROCHA, Łukasz SZTANGRET, Marek WILKUS
  Czasopismo:
  Mathematical Problems in Engineering (rok: 2015, tom: 2015, strony: 44936), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
 5. Modelowanie procesu produkcji miedzi blister z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
  Autorzy:
  Marcin Gulik, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Piotr OPROCHA, Łukasz SZTANGRET
  Czasopismo:
  Rudy i Metale Nieżelazne Recykling (rok: 2016, tom: 61 nr 1, strony: 21-25), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 1. Validation of optimization strategies using the linear structured production chains
  Autorzy:
  Jan KUSIAK, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  Konferencja:
  International Caonference on Applied Mathematics and Computer Science (rok: 2017, ), Wydawca: AIP Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 27-29 stycznia 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Metamodelling and optimization of copper flash smelting process
  Autorzy:
  Marcin Gulik, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  Konferencja:
  8th international conference on Materials Science (MATERIALS'15), proceedings of the 8th international conference on Finite differences, finite elements, finite volumes, boundary elements (F-and-B'15), proceedings of the 3rd international conference on Optimization techniques in engineering (OTENG'15) (rok: 2015, ), Wydawca: WSEAS Press
  Data:
  konferencja November 7–9, 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Metamodelowanie procesu produkcji miedzi blister - porównanie efektywności metod
  Autorzy:
  Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  Konferencja:
  KomPlasTech 2016 : informatyka w technologii metali (rok: 2016, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 17–20 stycznia 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. On aggregation of stages in multi-criteria optimization of chain structured processes
  Autorzy:
  Jan KUSIAK, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  Konferencja:
  15th international conference, ICAISC 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Springer International Publishing
  Data:
  konferencja June 12–16, 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Evaluation of optimization strategies dedicated to multistage processes
  Autorzy:
  Piotr Jarosz, Jan Kusiak, Stanisław Małecki, Paweł Morkisz, Piotr Oprocha, Wojciech Pietrucha, Łukasz Sztangret
  Konferencja:
  KomPlasTech 2017 - 24th Conference on Computer Methods in Materials Science (rok: 2017, ), Wydawca: AKNET-PRess
  Data:
  konferencja January 15–18, 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. An attempt of reduction of optimization costs of complex industrial processes
  Autorzy:
  Łukasz Sztangret, Jan Kusiak
  Konferencja:
  International Conference on Mathematical Methods & Computational Techniques in Science & Engineering (MMCTSE 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: AIP Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 24-26 luty 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Multi-criteria optimization strategies for production chains
  Autorzy:
  Jan KUSIAK, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET
  Konferencja:
  NUMIFORM 2016 - international conference on Numerical Methods in Industrial Forming processes (rok: 2016, ), Wydawca: MATEC
  Data:
  konferencja July 4–7, 2016
  Status:
  Opublikowana