Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zróżnicowanie składu chemicznego gazów pożarowych i pochodnych kondensatów organicznych i zespołów mineralnych dla zrozumienia procesów mobilizacji, transportu i koncentracji związków i pierwiastków na hałdach górnictwa węglowego Górnego Śląska

2013/11/B/ST10/04960

Słowa kluczowe:

pożary węgla ekshalacje skład mieszanin gazowych kondensacja naturalne związki organiczne analizator gazowy FTIR chromatografia gazowa minerały siarczanowe minerały chlorkowe

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Kruszewski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 728 869 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-13

Zakończenie projektu: 2018-03-12

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Analizator gazów FTIR GASMET DX-4000 z laptotem, oprogramowaniem i kosztami montażu-uruchomienia-szkolenia. Za kwotę 498 930 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. First multi-tool exploration of gas-condensate-pyrolysate system from burning coal mining heaps: an in situ FTIR and laboratory GC and PXRD study based on Upper Silesian materials IF: 5,589
  Autorzy:
  Łukasz Kruszewski, Monika J. Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Tomasz Segit, Ryszard Orłowski, Rafał Motyliński, Danuta Kusy, Izabela Moszumańska
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 640-641, strony: 1044-1071), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.05.319 - link do publikacji
 2. Carbon-nitrogen compounds, alcohols, mercaptans, monoterpenes, acetates, aldehydes, ketones, SF6, PH3, and other fire gases in coal-mining waste heaps of Upper Silesian Coal Basin (Poland) – a re-investigation by means of in-situ FTIR extrernal database approach IF: 5,589
  Autorzy:
  Łukasz Kruszewski, Monika J.Fabiańska, Tomasz Segit, Danuta Kusy, Rafał Motyliński, Justyna Ciesielczuk, EwaDeput
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2020, tom: 698, strony: 134274), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2019.134274 - link do publikacji
 3. Environmental influence of gaseous emissions from self-heating coal waste dumps in Silesia, Poland IF: 3,252
  Autorzy:
  Monika J. Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Ádam Nádudvári, Magdalena Misz-Kennan, Adam Kowalski, Łukasz Kruszewski
  Czasopismo:
  Environmental Geochemistry and Health (rok: 2019, tom: 41(2), strony: 576-601), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10653-018-0153-5 - link do publikacji
 1. Complex multi-tool analysis of the composition of coal fire gases and related condensates in the Upper Silesian heaps: the first-time utilization of the in situ FTIR measurements by GASMET DX4000 system
  Autorzy:
  Łukasz Kruszewski, Monika J. Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Tomasz Segit
  Konferencja:
  Goldschmidt2017 (rok: 2017, ), Wydawca: European Association of Geochemistry; Geochemical Society
  Data:
  konferencja 13-18.08
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Coal fires – Titan – interstellar medium – life: what do they have in common? Potential gaseous bio-precursors in burning mining heaps
  Autorzy:
  Łukasz Kruszewski, Monika J. Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Tomasz Segit
  Konferencja:
  Early Earth and Exoearths: origin and evolution of life (rok: 2017, ), Wydawca: Life-ORIGINS COST Action (COST, UE)
  Data:
  konferencja 03-07.04
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Rare organic minerals on self-heating coal waste dumps - the Wełnowiec case
  Autorzy:
  Monika Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Magdalena Misz-Kennan, Łukasz Kruszewski
  Konferencja:
  IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego połączony z coroczną XXII Sesją Sekcji Petrologii PTMin, III Sesją Sekcji Geochemii PTMin oraz VII Ogólnopolską konferencją "Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii" - "Współczesne wyzwania nauk mineralogicznych", (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 8-11 października 2015 roku
  Status:
  Opublikowana