Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optymalizacja topologiczna konstrukcji inżynierskich. Ujęcie syntetyzujące metody: projektowania anizotropii z wolnego wyboru, projektowania materiałów niejednorodnych oraz metodę siatek typu Michella.

2013/11/B/ST8/04436

Słowa kluczowe:

anizotropia z wolnego wyboru kompozyty siatki Michella optymalizacja topologiczna

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Lewiński 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 772 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-15

Zakończenie projektu: 2017-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny z monitorem. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (24)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. , Optimal internal architectures of femoral bone based on relaxation by homogenization and isotropic material design IF: 1,4
  Autorzy:
  I.Goda, J.F. Ganghoffer, S. Czarnecki, P.Wawruch, T.Lewiński
  Czasopismo:
  Mechanics Research Communications (rok: 2016, tom: 76, strony: 64-71), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mechrescom.2016.06.007 - link do publikacji
 2. A note on optimal design of multiphase elastic structures IF: 1,974
  Autorzy:
  N. Briggs, A. Cherkaev, G. Dzierżanowski
  Czasopismo:
  Structural and Multidisciplinary Optimization (rok: 2015, tom: 51, strony: 749-755), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00158-014-1156-1 - link do publikacji
 3. Application of the Isotropic Material Design and Inverse Homogenization in 3D printing IF: 0,395
  Autorzy:
  G.Dzierżanowski
  Czasopismo:
  Engineering Transactions (rok: 2016, tom: 64, strony: 465–471), Wydawca: IPPT PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Simply supported Michell trusses generated by a lateral point load IF: 2,208
  Autorzy:
  T.Sokół, T.Lewinski
  Czasopismo:
  Structural and Multidisciplinary Optimization (rok: 2016, tom: 54, strony: 1209-1224), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00158-016-1480-8 - link do publikacji
 5. Solution of the three forces problem in a case of two forces being mutually orthogonal IF: 0,395
  Autorzy:
  T.Sokół, T.Lewiński
  Czasopismo:
  Engineering Transactions (rok: 2016, tom: 64, strony: 485-491), Wydawca: IPPT PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Topology optimization of spatial continuum structures made of non-homogeneous material of cubic symmetry IF: 0,668
  Autorzy:
  R.Czubacki, T.Lewiński
  Czasopismo:
  Journal of Mechanics of Materials and Structures (rok: 2015, tom: 10, strony: 519-535), Wydawca: Mathematical Sciences Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Integrability of the derivative of solutions to a singular one-dimensional parabolic problem IF: 0,667
  Autorzy:
  Nakayasu, A., Rybka,P
  Czasopismo:
  Topol. Method in Nonlinear Anal. (rok: 2018, tom: 52, strony: 239-257), Wydawca: Juliusz P. Schauder Center for Nonlinear Studies at Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/TMNA.2018.031 - link do publikacji
 8. Isotropic Material Design
  Autorzy:
  S.Czarnecki
  Czasopismo:
  Computational Methods in Science and Technology (rok: 2015, tom: 21, strony: 49-64), Wydawca: OWN, Poznan Supercomputing and Networking Center Noskowskiego 10, 61-704 Poznan
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12921/cmst.2015.21.02.001 - link do publikacji
 9. On shape and material optimization of isotropic bodies IF: 0,395
  Autorzy:
  S. Czarnecki, T.Lewiński, P.Wawruch
  Czasopismo:
  Engineering Transactions. (rok: 2017, tom: 65, strony: 44629), Wydawca: IPPT PAN
  Status:
  Opublikowana
 10. Two-Phase Isotropic Composites of Extremal Moduli. The Inverse Homogenization Problem IF: 0,395
  Autorzy:
  T.Łukasiak
  Czasopismo:
  Engineering Transactions (rok: 2017, tom: 65, strony: 31-38), Wydawca: IPPT PAN
  Status:
  Opublikowana
 11. The planar Least Gradient problem in convex domains IF: 0,971
  Autorzy:
  Rybka, P., Sabra, A.
  Czasopismo:
  Indiana University Mathematics Journal (tom: -, strony: -), Wydawca: 831 East Third Street, Indiana University
  Status:
  Złożona
 12. Pareto optimal design of non-homogeneous isotropic material properties for the multiple loading conditions IF: 1,674
  Autorzy:
  S.Czarnecki, T.Lewiński
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi B: Basic Solids State Physics (rok: 2017, tom: 254, strony: 1600821, pp 1-14), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201600821 - link do publikacji
 13. Simultaneous design of optimal shape and local cubic material characteristics IF: 0,395
  Autorzy:
  R. Czubacki, J.-F.Ganghoffer, T.Lewiński
  Czasopismo:
  Engineering Transactions (rok: 2017, tom: 65, strony: 44882), Wydawca: IPPT PAN
  Status:
  Opublikowana
 14. Special cases of the planar least gradient problem IF: 1,56
  Autorzy:
  W. Górny, P. Rybka, A.Sabra
  Czasopismo:
  Nonlinear Analysis (rok: 2017, tom: 151, strony: 66-95), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.na.2016.11.020 - link do publikacji
 15. The emergence of auxetic material as a result of optimal isotropic design. IF: 1,605
  Autorzy:
  Czarnecki, S. & Wawruch, P.
  Czasopismo:
  Physica Status Solidi B (rok: 2015, tom: 252, strony: 1620-1630), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.201451733 - link do publikacji
 16. The Isotropic and Cubic Material Designs. Recovery of the underlying Microstructures Appearing in the Least Compliant Continuum Bodies IF: 2,654
  Autorzy:
  Czarnecki S., Łukasiak T., Lewiński T
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2017, tom: 10, strony: 1137), Wydawca: http://www.mdpi.com/
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma10101137 - link do publikacji
 17. On material design by the optimal choice of Young's modulus distribution IF: 2,08
  Autorzy:
  S.Czarnecki, T.Lewiński
  Czasopismo:
  Int.J.Solids.Structures (rok: 2017, tom: 110-111, strony: 315-331), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijsolstr.2016.11.021 - link do publikacji
 18. Zagadnienia kształtowania konstrukcji w ujęciu współczesnej mechaniki
  Autorzy:
  K.Bołbotowski, S.Czarnecki, R.Czubacki, G.Dzierżanowski, T.Lewiński, T.Łukasiak, T.Sokół
  Czasopismo:
  Inżynieria i Budownictwo, No 8/ 2017 str 437-441 (rok: 2017, tom: nr 8, strony: 437-441), Wydawca: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
  Status:
  Opublikowana
 1. Design of additively manufacturable least compliant structures
  Autorzy:
  S. Czarnecki, T. Lewiński, T.Łukasiak, P.Wawruch
  Konferencja:
  22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017, Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T (rok: 2017, ), Wydawca: Department of Structural Mechanics, Lublin University of Technology. Lublin.
  Data:
  konferencja September 13th–16th 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. On material design by the Pareto optimal choice of elastic moduli distribution
  Autorzy:
  S. Czarnecki, T. Lewiński
  Konferencja:
  CMM-2017, 22nd Computer Methods in Mechanics, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T (rok: 2017, ), Wydawca: Department of Structural Mechanics, Lublin University of Technology. Lublin 2017
  Data:
  konferencja September 13th–16th 2017, Lublin, Poland,
  Status:
  Opublikowana
 3. Optimization of structural topology
  Autorzy:
  T.Lewiński, K. Bołbotowski, S. Czarnecki, R. Czubacki, G. Dzierżanowski, T. Łukasiak, T. Sokół , P.Wawruch
  Konferencja:
  40th Solid Mechanics Conference, Warsaw, (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja August 29th –September 2nd 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Selected problems of numerical analysis of Free Material Design
  Autorzy:
  S. Czarnecki, P. Wawruch
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11 Sept. 2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Constrained Versions of the Free Material Design Methods and their applications in 3D printing
  Autorzy:
  Lewiński T, Czarnecki S., Czubacki R., Łukasiak T., Wawruch P.
  Konferencja:
  Proceedings of the 12th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO12) eds. Schumacher A., Vietor T., Fiebig S., Bletzinger KU., Maute K. (rok: 2018, ), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Data:
  konferencja 5th - 9th, June 2017, Braunschweig, Germany
  Status:
  Opublikowana
 6. New method of generating Strut and Tie models using truss topology optimization.
  Autorzy:
  K.Bołbotowski, T.Sokół
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11 Sept. 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. On the Numerical Approximation of Michell Trusses and the Improved Ground Structure Method
  Autorzy:
  T.Sokół
  Konferencja:
  Advances in Structural and Multidisciplinary Optimization, Proceedings of the 12th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO12) eds. Schumacher A., Vietor T., Fiebig S., Bletzinger KU., Maute K (rok: 2018, ), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Data:
  konferencja 5th - 9th, June 2017, Braunschweig, Germany
  Status:
  Opublikowana
 8. Solution of the three force problem in a case of two forces being mutually orthogonal
  Autorzy:
  T.Sokół, T.Lewiński
  Konferencja:
  40th Solid Mechanics Conference, Warsaw, August 29th –September 2nd 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja August 29th –September 2nd 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Topology optimization of spatial continuum structures made of non-homogeneous material of cubic symmetry
  Autorzy:
  S.Czarnecki, R.Czubacki, T.Lewiński
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11 Sept. 2015
  Status:
  Opublikowana
 10. A new adaptive ground structure method for multi-load spatial Michell structures.
  Autorzy:
  T.Sokół, G.I.N.Rozvany
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11 Sept. 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. An improved ground structure method with adjusted displacements in empty zones
  Autorzy:
  T.Sokół
  Konferencja:
  CMM-2017, 22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017 Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T. (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawca: Department of Structural Mechanics, Lublin University of Technology.
  Data:
  konferencja September 13th–16th 2017 Lublin
  Status:
  Opublikowana
 12. HS rho - an isotropic material interpolation scheme based on Hashin-Shtrikman variational bounds
  Autorzy:
  T.Łukasiak
  Konferencja:
  PCM-CMM-2015 – 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11 September
  Status:
  Opublikowana
 13. Macroscopically isotropic and cubic-isotropic two-material periodic structures constructed by the inverse-homogenization method.
  Autorzy:
  T.Łukasiak
  Konferencja:
  Advances in Structural and Multidisciplinary Optimization, Proceedings of the 12th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO12) eds. Schumacher A., Vietor T., Fiebig S., • Bletzinger KU., Maute K. (rok: 2018, ), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Data:
  konferencja 5th - 9th, June 2017, Braunschweig, Germany
  Status:
  Opublikowana
 14. Topology optimization of continuum structures made of non-homogeneous materials of isotropic or cubic symmetry
  Autorzy:
  S.Czarnecki, R.Czubacki, T.Lewiński, P.Wawruch
  Konferencja:
  11th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimisation (rok: 2015, ), Wydawca: University of Sydney
  Data:
  konferencja 07th -12th, June 2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Young's Modulus Control in Material and Topology Optimization
  Autorzy:
  G.Dzierżanowski and T.Lewiński
  Konferencja:
  Proceedings of the 12th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO12). A.Schumacher, Th.Vietor, S.Fiebig, K.-U. Bletzinger, K.Maute, Editors (rok: 2018, ), Wydawca: Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland.
  Data:
  konferencja 5th - 9th, June 2017, Braunschweig, Germany
  Status:
  Opublikowana
 16. Extension of Michell's classical (1904) truss topology optimization theory to multiple load conditions, stress and displacement constraints, space (3D) trusses, probabilistic design and discontinuous support conditions
  Autorzy:
  G.I.N.Rozvany, T.Sokół, V.Pomezanski, Z.Gaspar
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11 Sept. 2015
  Status:
  Opublikowana
 17. Material orientation design of planar structures with prescribed anisotropy classes. Study of rhombic systems
  Autorzy:
  R.Czubacki
  Konferencja:
  22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017, Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T (rok: 2018, ), Wydawca: The American Institute of Physics
  Data:
  konferencja September 13th–16th 2017
  Status:
  Opublikowana
 18. Pareto optimal design of non-homogeneous isotropic materials properties for the multiple loading conditions
  Autorzy:
  S.Czarnecki, T.Lewiński
  Konferencja:
  7th International Conference Auxetics and other materials and models with "negative" characteristics 12th International Workshop Auxetics and related systems (rok: 2016, ), Wydawca: PUBLISHER Faculty of Applied Physics and Mathematics and TASK Publishing Gdansk University of Technology 80-233 Gdansk, Gabriela Narutowicza 11/12
  Data:
  konferencja 12–16 September 2016, Szymbark
  Status:
  Opublikowana
 19. Two-phase isotropic composites of extremal moduli. The inverse homogenization problem.
  Autorzy:
  T.Łukasiak
  Konferencja:
  40th Solid Mechanics Conference (rok: 2016, ), Wydawca: IPPT PAN
  Data:
  konferencja August 29th –September 2nd 2016.
  Status:
  Opublikowana
 20. Multi-parameter underlying micro-structures in the FE inverse homogenization process towards extreme isotropic composites
  Autorzy:
  T.Łukasiak
  Konferencja:
  CMM-2017, 22nd Computer Methods in Mechanics, September 13th–16th 2017 Lublin, Poland, eds. Burczyński T., Kuczma M., Warmiński J., Podgórski J., Błazik-Borowa E., Lipecki T (rok: 2017, ), Wydawca: Department of Structural Mechanics, Lublin University of Technology. Lublin 2017.
  Data:
  konferencja September 13th–16th 2017
  Status:
  Opublikowana
 21. On the numerical optimization of multi-load spatial Michell trusses using a new adaptive ground structure approach
  Autorzy:
  Tomasz Sokół and George I. N. Rozvany
  Konferencja:
  11th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimisation (rok: 2015, ), Wydawca: University of Sydney
  Data:
  konferencja 07th -12th, June 2015
  Status:
  Opublikowana
 22. Optimal structures made of two elastic materials and void
  Autorzy:
  Grzegorz Dzierżanowski
  Konferencja:
  Continuum Models Discrete Systems (CMDS-13), Universityof Utah, July 21-25 2014, Salt Lake City, Utah, USA (rok: 2014, ), Wydawca: Univ. of Utah
  Data:
  konferencja July 21-25 2014
  Status:
  Opublikowana
 23. Stress based version of isotropic material design in two dimensions
  Autorzy:
  S. Czarnecki, R. Czubacki, P. Wawruch
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 24. The Free Material Design reduced to the Monge-Kantorovich problem
  Autorzy:
  S.Czarnecki, R.Czubacki, T.Lewiński, P.Wawruch
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
  Data:
  konferencja 8-11 Sept. 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. A new adaptive ground structure method for multi-load spatial Michell structures
  Autorzy:
  T.Sokół
  Książka:
  Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues (rok: 2016, tom: bd., strony: 525-528), Wydawca: Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02906-4, CRC Press Balkema
  Status:
  Opublikowana
 2. Chapter I Selected problems of statics
  Autorzy:
  T.Lewiński, T.Sokół, C.Graczykowski
  Książka:
  Michell Structures (rok: 2019, tom: -, strony: 14977), Wydawca: Springer International Publishing AG, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 3. Chapter II Optimum design of structures of finite number of bars. Single load variant
  Autorzy:
  T.Lewiński, T.Sokół, C.Graczykowski
  Książka:
  Michell Structures (rok: 2019, tom: -, strony: 43-92), Wydawca: Springer International Publishing AG, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 4. Chapter III Theory of Michell structures. Single load case
  Autorzy:
  T.Lewiński, T.Sokół, C.Graczykowski
  Książka:
  Michell Structures (rok: 2019, tom: -, strony: 93-118), Wydawca: Springer International Publishing AG, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 5. Wybrane zagadnienia optymalizacji konstrukcji
  Autorzy:
  G. Dzierżanowski, K. Bołbotowski
  Książka:
  Współczesna mechanika konstrukcji w projektowaniu inżynierskim (rok: 2015, tom: nr 92, strony: 41-56), Wydawca: Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Studia z zakresu inżynierii
  Status:
  Opublikowana
 6. HSρ – an isotropic material interpolation scheme based on Hashin-Shtrikman variational bounds
  Autorzy:
  T.Łukasiak
  Książka:
  Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. (rok: 2016, tom: bd., strony: 355-359), Wydawca: Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02906-4, CRC Press Balkema
  Status:
  Opublikowana
 7. New method of generating Strut and Tie models using truss topology optimization
  Autorzy:
  K. Bołbotowski, T. Sokół
  Książka:
  Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. (rok: 2016, tom: bd., strony: 97-100), Wydawca: Taylor and Francis Group, ISBN 978-1-138-02906-4 CRC Press Balkema
  Status:
  Opublikowana
 8. Chapter IV Constructing Michell structures in plane. Single load case
  Autorzy:
  T.Lewiński, T.Sokół, C.Graczykowski
  Książka:
  Michell Structures (rok: 2019, tom: -, strony: 119-408), Wydawca: Springer International Publishing AG, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
 9. Construction of stress trajectories in optimal, non-homogeneous elastic bodies
  Autorzy:
  S.Czarnecki, P.Wawruch
  Książka:
  Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues. (rok: 2016, tom: bd., strony: 137-140), Wydawca: Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02906-4, CRC Press Balkema
  Status:
  Opublikowana
 10. Optymalizacja topologiczna materiałów w zakresie sprężystym z założoną klasą anizotropii
  Autorzy:
  Czubacki R., Czarnecki S.
  Książka:
  Red. S.Jemioło, Sprężystość i lepkosprężystość małych odkształceń. Wybrane zagadnienia (rok: 2017, tom: -, strony: 159-168), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Status:
  Opublikowana
 11. Topology and material optimization of plates and shells
  Autorzy:
  T.Lewiński, S.Czarnecki, R.Czubacki and T.Sokół
  Książka:
  W.Pietraszkiewicz and W.Witkowski (Eds.) Shell Structures: Theory and Applications. Vol.4. Proc.of the 11th Conference Shell Structures: Theory and Applications" (SSTA 2017), October 11-13, 2017 (rok: 2018, tom: 1, strony: 19-29), Wydawca: CRC Press. Taylor&Francis Group Boca Raton, London, New York, London 2018.
  Status:
  Opublikowana