Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF, białka CTCF1 oraz długiego niekodującego RNA transkrybowanego z dwukierunkowego promotora dla genów BRCA1/NBR2 w składaniu genu BRCA1 w topologiczne zasocjowane domeny na chromosomie 17.

2013/11/B/NZ2/00132

Słowa kluczowe:

BRCA1 SWI/SNF CTCF

Deskryptory:

  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ2_1: Genetyka molekularna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Siedlecki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 950 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-16

Zakończenie projektu: 2018-01-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony