Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa propozycja eliminacji toksyn sinicowych z wykorzystaniem bakterii modyfikowanych genetycznie.

2013/11/B/NZ9/00114

Słowa kluczowe:

mikrocystyny bakteryjna biodegradacja

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ9_10: Bioremediacja

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dariusz Dziga 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 618 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-22

Zakończenie projektu: 2018-01-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Biodegradation of microcystins in temperate freshwater bodies with previous cyanobacterial history IF: 3,13
  Autorzy:
  Dariusz Dziga, Anna Maksylewicz, Magdalena Maroszek, Natalia Waras, Paulina Leszczynska, Agnieszka Budzynska, Anna Kozak, Joanna Rosinska, Agnieszka Napiorkowska-Krzebietke, Magdalena Toporowska, Magdalena Grabowska, Magdalena Lisznianska, Jussi Meriluoto
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2017, tom: 145, strony: 420–430), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecoenv.2017.07.046 - link do publikacji
 2. Heterologous expression of mlrA in a photoautotrophic host - Engineering cyanobacteria to degrade microcystins IF: 5,552
  Autorzy:
  28)Dexter J, Dziga D, Lv J, Zhu J, Strzalka W, Maksylewicz A, Maroszek M, Marek S, Fu P
  Czasopismo:
  Environmental Pollution, (rok: 2018, tom: in press, strony: in press), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.envpol.2018.01.071 - link do publikacji
 3. Combined treatment of toxic cyanobacteria Microcystis aeruginosa with hydrogen peroxide and microcystin biodegradation agents results in quick toxins elimination IF: 1,463
  Autorzy:
  Dariusz Dziga, Anna Maksylewicz, Magdalena Maroszek, Sylwia Marek
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2018, tom: 65, strony: 133-140), Wydawca: Polish Biochemical Society and of the Committee of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2017_2538 - link do publikacji
 4. Characterization of enzymatic activity of MlrB and MlrC proteins involved in bacterial degradation of cyanotoxins microcystins IF: 3,283
  Autorzy:
  Dariusz Dziga, Gabriela Zielinska, Benedykt Wladyka, Oliwia Bochenska, Anna Maksylewicz, Wojciech Strzalka, Jussi Meriluoto
  Czasopismo:
  Toxins (rok: 2016, tom: 8, 76, strony: 44939), Wydawca: MDPI - Open Access Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/toxins8030076 - link do publikacji
 1. Biological treatment for the destruction of cyanotoxins
  Autorzy:
  Dariusz Dziga, Sonja Nybom, Ilona Gagala, Marcin Wasylewski
  Książka:
  Water Treatment for Purification from Cyanobacteria and Cyanotoxins (rok: 2016, ), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Przyjęta do publikacji