Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena wpływu parametrów procesu elektroforetycznego osadzania nanorurek na właściwości otrzymywanych materiałów kompozytowych

2013/11/N/ST8/01357

Słowa kluczowe:

nanorurki węglowe osadzanie elektroforetyczne nanowarstwy

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aleksandra Benko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-20

Zakończenie projektu: 2016-08-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Spectroscopic studies of the influence of CNTs on the thermal conversion of PAN fibrous membranes to carbon nanofibers IF: 1,602
  Autorzy:
  Ewa Stodolak-Zych, Aleksandra Benko, Piotr Szatkowski, Elżbieta Długoń, Marek Nocuń, Czesława Paluszkiewicz, Marta Błażewicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: tba, strony: tba), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.01.022 - link do publikacji
 2. Fabrication of multi-walled carbon nanotube layers with selected properties via electrophoretic deposition - Physicochemical and biological characterization IF: 1,704
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Agata Przekora, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Marek Nocuń, Grażyna Ginalska, Marta Błażewicz
  Czasopismo:
  Applied Physics A (rok: 2016, tom: 122, strony: 447), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00339-016-9984-z - link do publikacji
 3. On the influence of various physicochemical properties of the CNTs based implantable devices on the fibroblasts' reaction in vitro IF: 2,587
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Aneta Frączek-Szczypta, Elżbieta Menaszek, Jan Wyrwa, Marek Nocuń, Marta Błażewicz
  Czasopismo:
  Journal of Materials Science: Materials in Medicine (rok: 2015, tom: 26, strony: 262), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10856-015-5597-x - link do publikacji
 4. Titanium Surface Modification with Carbon Nanotubes. Towards Improved Biocompatibility IF: 0,53
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Anna Wiecheć, Bogusław Rajchel, Elżbieta Długoń, Marta Błażewicz
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2016, tom: 129, strony: 176-178), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.129.176 - link do publikacji
 5. Diluent changes the physicochemical and electrochemical properties of the electrophoretically-deposited layers of carbon nanotubes IF: 4,439
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Marek Nocuń, Katarzyna Berent, Marta Gajewska, Łukasz Klita, Jan Wyrwa, Marta Błażewicz
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 403, strony: 206-217), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.01.146 - link do publikacji
 1. EPD as a potential fractioning tool for carbon nanotubes
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Marek Nocuń, Jan Wyrwa, BŁAŻEWICZ Marta
  Konferencja:
  Nanocon (rok: 2014, ), Wydawca: Tanger Ltd.
  Data:
  konferencja 5-7 Listopada
  Status:
  Opublikowana
 2. Titanium Surface modification with carbon nanotubes – towards improved biocompatibility
  Autorzy:
  A. Benko, A. Wiecheć, B. Rajchel, E. Długoń, M. Błażewicz
  Konferencja:
  50. Zakopane School of Physics Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Data:
  konferencja 18-23 Maj
  Status:
  Opublikowana
 3. EFFECT OF DISPERSANT ON THE PHYSICOCHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF THE EPD-DEPOSITED CNTS LAYERS
  Autorzy:
  Aleksandra Benko, Marek Nocuń, Jan Wyrwa, Marta Błażewicz
  Konferencja:
  Carbon 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The World Conference on Carbon, The Penn Stater Conference Center Hotel State College, Pennsylvania, USA
  Data:
  konferencja 10-15.07
  Status:
  Opublikowana
 4. On the Influence of Various Physiochemical Properties of the CNTs Layers on the Cell's Reaction in Vitro
  Autorzy:
  Aleksandra Benko , Aneta Frączek-Szczypta, Elżbieta Menaszek, Marek Nocuń, Marta Błażewicz
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials. (rok: 2015, ), Wydawca: Scientific Publishing House "Akapit"
  Data:
  konferencja 30 Sierpnia - 3 Września
  Status:
  Opublikowana