Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ogniwo polimerowe 1-D o strukturze nanorurek - badania podstawowe drogi dyfuzji ekscytonu

2013/11/B/ST4/02151

Słowa kluczowe:

elektrochemia polimerowe ogniwa słoneczne polimery elektroprzewodzace

Deskryptory:

 • ST4_2: Nanochemia
 • ST4_17: Fotochemia
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Damian Kowalski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 843 299 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-13

Zakończenie projektu: 2018-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Autolab/PGSTAT302N potencjostat-galwanostat z przystawką do pomiaru impedancji. Za kwotę 72 000 PLN
 2. Spincoater. Za kwotę 8 000 PLN
 3. Przystawka optyczna do potenciosatu Autolab. Za kwotę 24 000 PLN
 4. Komora rękawicowa typ Protector. Za kwotę 36 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Electrocatalytic and Photoelectrochemical Reduction of Carbon Dioxide at Hierarchical Hybrid Films of Copper(I) Oxide Decorated with Tungsten(VI) Oxide Nanowires IF: 3,662
  Autorzy:
  Iwona A. Rutkowska, Ewelina Szaniawska, Janina Taniewicz, Anna Wadas, Ewelina Seta, Damian Kowalski, Pawel J. Kulesza*
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2019, tom: 166, strony: H3271-H3278), Wydawca: Electrochemical Society (ECS)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0371905jes - link do publikacji
 2. Role of electrochemical process parameters on the electrodeposition of silicon from 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide ionic liquid IF: 5,116
  Autorzy:
  Thomas, S. Kowalski, D. Molinari, M. Mallet, J.*
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2018, tom: 265, strony: 166-174), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.01.139 - link do publikacji
 3. The role of tungsten species in the transition of anodic nanopores to nanotubes formed on iron alloyed with tungsten IF: 5,116
  Autorzy:
  Laras Fadillah, Kentaro Takase, Hikaru Kobayashi, Sylwia Turczyniak-Surdacka, Marcin Strawski, Damian Kowalski,* Chunyu Zhu, Yoshitaka Aoki, Hiroki Habazaki
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 309, strony: 274-282), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2019.03.206 - link do publikacji
 4. Electrochemical synthesis of 1D core-shell Si/TiO2 nanotubes for lithium ion batteries IF: 6,945
  Autorzy:
  Damian Kowalski,* Jeremy Mallet, Shibin Thomas, Abirdu Woreka Nemaga, Jean Michel, Claude Guery, Michael Molinari, Mathieu Morcrette
  Czasopismo:
  Journal of Power Sources (rok: 2017, tom: 361, strony: 243-248), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpowsour.2017.07.003 - link do publikacji
 5. Low electric field strength self-organization of anodic TiO2 nanotubes in diethylene glycol electrolyte IF: 9,531
  Autorzy:
  D. Kowalski*, J. Mallet, J. Michel, M. Molinari
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry A (rok: 2015, tom: 3, strony: 6655-6661), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ta06714b - link do publikacji
 6. Self-organization of TiO2 nanotubes in mono-, di- and tri- ethylene glycol electrolytes IF: 4,857
  Autorzy:
  D. Kowalski*, J. Mallet, S. Thomas, J. Rysz, B. Bercu, B. J. Michel, M. Molinari,
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2016, tom: 204, strony: 287-293), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2016.02.213 - link do publikacji