Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Magnetyki molekularne - relaksacje w układach kwazi jedno-wymiarowych

2013/11/B/ST3/03799

Słowa kluczowe:

magnetyki molekularne magnesy jednołańcuchowe relaksacje magnetyczne

Deskryptory:

 • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Zbigniew Tomkowicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 378 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2019-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Karta interfejsu NI PCI-GPIB z kablem.
 2. multimetr. Za kwotę 3 000 PLN
 3. interfejs GPIB (National Semiconductor). Za kwotę 5 000 PLN
 4. Dysk przenośny do komputera.
 5. bd..
 6. czujnik próżni. Za kwotę 9 000 PLN
 7. czujnik próżni ITR90 z displayem i zasilaczem.
 8. lampa do spectrometru Jasco. Za kwotę 11 000 PLN
 9. monitor do komputera. Za kwotę 1 000 PLN
 10. multimetr U1252B.
 11. interfejs USB/GPIB.
 12. pompa molekularna MDP 2011.
 13. pompa turbomolekularna. Za kwotę 11 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Static and dynamic magnetic properties of the ferromagnetic ccordination polymer [Co)NCS)2(py)2]n IF: 4,123
  Autorzy:
  M. Rams, M. Boehme, V. Kataev, Y. Krupskaya, B. Buechner, W. Plass, T. Neumann, Z. Tomkowicz and C. Naether
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2017, tom: 19, strony: 24534-24544), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp04189f - link do publikacji
 2. Synthesis, structure and properties of [Co(NCS)2(4-(4-chlorobenzyl)pyridine)2]n that shows slow magnetic relaxations and a metamagnetic transition IF: 4,197
  Autorzy:
  J. Werner, Z. Tomkowicz,M. Rams, S.G. Ebbinghaus, T.Neumann, C. Naether
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 14149-14158), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5dt01898f - link do publikacji
 3. Tuning of the exchange interaction and the Curie temperature by mixed crystal formation of the bridging anionic ligands IF: 6,29
  Autorzy:
  T. Neumann, M. Rams, Z. Tomkowicz, I. Jess, C. Naether
  Czasopismo:
  Chem. Commun. (rok: 2019, tom: 55, strony: 2652-2655), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cc09392j - link do publikacji
 4. Neutron diffraction study of quasi-1D Ising ferromagnet [Co(NCS)2(pyridine)2]n IF: 2,207
  Autorzy:
  S. Baran, A. Hoser, M. Rams, S. Ostrovsky, T. Neumann, C. Naether, Z. Tomkowicz
  Czasopismo:
  Journal of Physics and Chemistry of Solids (rok: 2019, tom: 130, strony: 290-297), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpcs.2018.11.001 - link do publikacji
 5. Influence of metal coordination and co-ligands on the magnetic properties of 1D Co(NCS)2 coordination polymers IF: 4,449
  Autorzy:
  Michał Rams, Zbigniew Tomkowicz, Michael Böhme, Winfried Plass, Stefan Suckert, Julia Werner, Inke Jessc and Christian Näther
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2017, tom: 19, strony: 3232-3243), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6CP08193B - link do publikacji
 6. Synthesis, Structure and Properties of Coordination Polymers with Layered Transition-Metal Thiocyanato networks IF: 2,942
  Autorzy:
  J. Werner, Z. Tomkowicz, T. Reinert, C. Narther
  Czasopismo:
  European Journal of Inorganic Chemistry (rok: 2015, tom: nie ma, strony: 3066-3075), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ejic.201500176 - link do publikacji
 7. Thermodynamically Metastable Thiocyanato Coordination Polymer that Shows Slow Relaxations of the Magnetization IF: 4,762
  Autorzy:
  J. Werner, M. Rams, Z. Tomkowicz, T. Runcevski, R.E. Dinnebier, S. Suckert, C. Naether
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2015, tom: 54, strony: 2893-2901), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ic503029t - link do publikacji