Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Magnetyki molekularne - relaksacje w układach kwazi jedno-wymiarowych

2013/11/B/ST3/03799

Słowa kluczowe:

magnetyki molekularne magnesy jednołańcuchowe relaksacje magnetyczne

Deskryptory:

  • ST3_11: Magnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Zbigniew Tomkowicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 378 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2019-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. pompa turbomolekularna. Za kwotę 11 000 PLN