Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czujniki chemiczne do selektywnego oznaczania wybranych aminokwasów, wchodzących w skład białek glutenowych, z molekularnie wdrukowanymi polimerami (MIPs) jako selektywnymi warstwami rozpoznającymi.

2013/11/N/ST5/01907

Słowa kluczowe:

polimery wdrukowywane molekularnie białka glutenowe czujniki chemiczne prolina glutamina fenyloalanina seryna

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Zofia Iskierko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 149 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-16

Zakończenie projektu: 2017-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sprzęt komputerowy wraz z dedykowanym oprogramowaniem.. Za kwotę 325 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Molecularly imprinted polymers for separating and sensing of macromolecular compounds and microorganisms IF: 11,885
  Autorzy:
  Zofia Iskierko, Piyush Sindhu Sharma, Katarzyna Bartold, Agnieszka Pietrzyk-Le, Krzysztof Noworyta, Wlodzimierz Kutner
  Czasopismo:
  Biotechnology Advances (rok: 2016, tom: 34, strony: 30–46), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biotechadv.2015.12.002 - link do publikacji
 2. Selective PQQPFPQQ Gluten Epitope Chemical Sensor with a Molecularly Imprinted Polymer Recognition Unit and an Extended- Gate Field-Effect Transistor Transduction Unit IF: 6,35
  Autorzy:
  Zofia Iskierko, Piyush S. Sharma, Krzysztof R. Noworyta, Pawel Borowicz, Maciej Cieplak, Wlodzimierz Kutner, Alessandra Maria Bossi
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2019, tom: 91, strony: 4537−4543), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.8b05557 - link do publikacji
 3. Molecularly imprinted polymer based extended-gate field-effect transistor chemosensor for phenylalanine enantioselective sensing IF: 5,066
  Autorzy:
  Zofia Iskierko, Anna Chęcińska, Piyush Sindhu Sharma, Karolina Gołębiewska, Krzysztof Noworyta, Paweł Borowicz, Krzysztof Fronc, Venugopal Bandi, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Czasopismo:
  J. Mater. Chem. C (rok: 2017, tom: 5, strony: 969-977), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6TC03812C - link do publikacji
 4. Molecular recognition by synthetic receptors: Application in field-effect transistor based chemosensing IF: 7,78
  Autorzy:
  Zofia Iskierko, Krzysztof Noworyta, Piyush Sindhu Sharma
  Czasopismo:
  Biosensors and Bioelectronics (rok: 2018, tom: 109, strony: 50–62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bios.2018.02.058 - link do publikacji
 5. Bioinspired intelligent molecularly imprinted polymers for chemosensing: A mini review IF: 5,263
  Autorzy:
  Piyush Sindhu Sharma, Zofia Iskierko, Agnieszka Pietrzyk-Le, Francis D'Souza, Wlodzimierz Kutner
  Czasopismo:
  Electrochemistry Communications (rok: 2015, tom: 50, strony: 81–87), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.elecom.2014.11.019 - link do publikacji
 1. Macromolecular Imprinting for Improved Health Security
  Autorzy:
  Piyush Sindhu Sharma, Zofia Iskierko, Francis D'Souza, Wlodzimierz Kutner
  Książka:
  Biosensors for Security and Bioterrorism Applications (rok: 2016, tom: 7, strony: p. 141-160), Wydawca: Springer International Publishing Switzerland
  Status:
  Opublikowana