Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie zależności między aktywnością przeciwdrobnoustrojową a prooksydacyjną ekstraktów z jabłek oraz wybranych roślinnych związków fenolowych i ich pochodnych

2013/11/D/NZ9/02774

Słowa kluczowe:

aktywnosć przeciwdrobnoustrojowa aktywność prooksydatywna ekstrakty roślinne związki fenolowe synteza badania spektroskopowe analiza SAR konserwanty dezynfekanty

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Kalinowska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 399 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-22

Zakończenie projektu: 2018-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. A new calcium 2,5-dihydroxybenzoate: Synthesis, characterization and antioxidant studies and stress mediated cytotoxity in MCF-7 cells IF: 2,456
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Liliana Mazur, Agata Jabłońska-Trypuć, Włodzimierz Lewandowski
  Czasopismo:
  Journal of Saudi Chemical Society (rok: 2018, tom: 22, strony: 742-756), Wydawca: Science Direct
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jscs.2017.12.006 - link do publikacji
 2. Wykorzystanie materiału poekstrakcyjnego z jabłek do wiązania jonów metali ciężkich IF: 0,385
  Autorzy:
  Dorota Filipiuk, Monika Kalinowska
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 10, strony: 2128-2132), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 3. Molecular structure and microbiological activity of alkali metal 3,4-dihydroxyphenylacetates IF: 2,887
  Autorzy:
  Mariola Samsonowicz, Ewa Regulska, Renata Świsłocka, Andrzej Butarewicz
  Czasopismo:
  Journal of Saudi Chemical Society (rok: 2018, tom: 22, strony: 896-907), Wydawca: Science Direct
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.jscs.2018.01.009 - link do publikacji
 4. Calcium complex of 2,5-dihydroxybenzoic acid (gentisic acid): synthesis, crystal structure and spectroscopic properties IF: 2,012
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Liliana Mazur, Ewa Regulska, Antoni Korczak, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski
  Czasopismo:
  Journal of Coordination Chemistry (rok: 2016, tom: 69, strony: 2415-2421), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00958972.2016.1197389 - link do publikacji
 5. Hydroxyflavone metal complexes - molecular structure, antioxidant activity and biological effects IF: 2,618
  Autorzy:
  Mariola Samsonowicz, Ewa Regulska, Monika Kalinowska
  Czasopismo:
  Chemico-Biological Interactions (rok: 2017, tom: 273, strony: 245-256), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cbi.2017.06.016 - link do publikacji
 6. Phenolic content, chemical composition, anti-/pro-oxidant activity and the influence on basic oxidative stress parameters in cultured human skin fibroblasts of Gold Milenium and Papierowka apple peel extracts IF: 2,956
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Kamila Gryko, Anna M. Wróblewska, Agata Jabłońska-Trypuć
  Czasopismo:
  Journal of Food Composition and Analysis , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. 5-O-Caffeoylquinic acid: A spectroscopic study and biological screening for antimicrobial activity IF: 2,416
  Autorzy:
  Ewelina Bajko, Monika Kalinowska, Piotr Borowski, Leszej Siergiejczyk, Włodzimierz Lewandowski
  Czasopismo:
  LWT - Food Science and Technology (rok: 2016, tom: 65, strony: 471-479), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.lwt.2015.08.024 - link do publikacji
 8. Kwasy chlorogenowe w produktach naturalnych oraz ich właściwości antyutleniające i przeciwdrobnoustrojowe IF: 0,385
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Anna M. Wróblewska, Kamila Gryko
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 11, strony: 2259-2264), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.11.9 - link do publikacji
 9. The study of anti-/pro-oxidant, lipophilic, microbial and spectroscopic properties of new alkali metal salts of 5-O-caffeoylquinic acid IF: 3,687
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Ewelina Bajko, Marzena Matejczyk, Piotr Kaczyński, Bożena Łozowicka
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Science (rok: 2018, tom: 19, strony: 44946), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms19020463 - link do publikacji
 1. Badania anty- i pro-oksydacyjne pestek jabłek odmiany Gold Milenium
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Weronika Rogowska, Justyna Werpechowska, Ewelina Gołębiewska, Magda Konieczna
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa Chemików "Łączy nas chemia" (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Data:
  konferencja 25-26 maj
  Status:
  Opublikowana
 2. Spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, UV/VIS, 1H and 13C NMR), thermogravimetric and biological studies on selected transition metal complexes with chlorogenic acid
  Autorzy:
  Ewelina Bajko, Monika Kalinowska, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski
  Konferencja:
  12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2015, ), Wydawca: UMCS
  Data:
  konferencja 6-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Spectroscopic and antioxidant study of metal complexes with syringic acid encapsulated in β-cyclodextrin
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Grzegorz Świderski, Renata Świsłocka, Włodzimierz Lewandowski
  Konferencja:
  3rd International Conference on Food and Biosystems Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: Technological Educational Institute of Thessaly
  Data:
  konferencja 01-01 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Spectroscopic, thermogravimetric and biological study on metal complexes of selected plant phenolic acids
  Autorzy:
  Monika Kalinowska
  Konferencja:
  12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (rok: 2015, ), Wydawca: UMCS
  Data:
  konferencja 6-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. Alkali metal salts of 5-O-caffeoylquinic acid (chlorogenic acid): spectroscopic, thermogravimetric and biological studies
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Edyta Bajko, Włodzimierz Lewandowski
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 03-07 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, UV, 1H and 13C NMR), thermogravimetric and antioxidant study of metal complexes with chlorogenic acid encapsulated in β-cyclodextrin
  Autorzy:
  Monika Kalinowska
  Konferencja:
  3rd International Conference on Food and Biosystems Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: Technological Educational Institute of Thessaly
  Data:
  konferencja 01-04 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Antioxidant (DPPH and FRAP assays) and spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, UV/VIS) study of salts os chlorogenic acid with alkali metals
  Autorzy:
  Ewelina Bajko, Monika Kalinowska, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski
  Konferencja:
  Analytical Methods to Study Oxidative Damage, Antioxidants and Drugs (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Data:
  konferencja 04-07 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 8. The study of molecular structure and microbiological activity of alkali metal 3,4-dihydroxyphenylacetates
  Autorzy:
  Mariola Samsonowicz, Ewa Regulska, Renata Świsłocka
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy (rok: 2017, ), Wydawca: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  Data:
  konferencja 03-07 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 9. The crystal structure of calcium complex of 2,5-dihydroxybenzoic acid (gentisic acid): synthesis, XRD, XRDP, spectroscopic (IR, Raman, NMR) and biological studies
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Liliana Mazur, Agata Jabłońska, Włodzimierz Lewandowski
  Konferencja:
  3rd European Crystallography School (ECS3) (rok: 2016, ), Wydawca: Croatian Association of Crystallographers
  Data:
  konferencja 25 wrzesień - 2 październik
  Status:
  Opublikowana
 10. The dependency between pro-/antioxidant and antimicrobial activity of plant phenolic compounds
  Autorzy:
  Monika Kalinowska
  Konferencja:
  Analytical Methods to Study Oxidative Damage, Antioxidants and Drugs (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Data:
  konferencja 04-07 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 1. Badania aktywności antyrodnikowej i antyoksydacyjnej ekstraktów ze skórek jabłek odmiany Papierówka
  Autorzy:
  Kamila Gryko, Monika Kalinowska
  Książka:
  Wiele tematów, jedna dziedzina chemia (II) (rok: 2017, tom: 1, strony: 15-23), Wydawca: Koło Naukowe Chemików UwB "Pozyton", Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 2. Porównanie aktywności antyrodnikowej ekstraktów z jabłek różnych odmian (Gold Milenium, Papierówka, Ligol)
  Autorzy:
  Anna M. Wróblewska, Monika Kalinowska
  Książka:
  Wiele tematów, jedna dziedzina chemia (II) (rok: 2017, tom: 1, strony: 149-157), Wydawca: Koło Naukowe Chemików UwB "Pozyton", Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
 3. Dobór warunków ekstrakcji związków fenolowych w właściwościach przeciwrodnikowych ze skórek jabłek
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Kamila Gryko, Anna Wróblewska, Włodzimierz Lewandowski
  Książka:
  "Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2016, tom: 1, strony: 251-256), Wydawca: UMCS Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
  Status:
  Opublikowana
 4. Badania spekroskopowe, termograwimetryczne oraz antyrodnikowe syrynginianu miedzi (II) oraz jego kompleksu z β-cyklodekstryną
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Grzegorz Świderski, Martyna Zawadzka, Justyna Sienkiewicz-Gromiuk, Renata Świsłocka
  Książka:
  "Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2018, tom: 1, strony: 294-300), Wydawca: prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego UMCS Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
  Status:
  Opublikowana
 5. Badania spektroskopowe oraz antyrodnikowe chlorogenianu manganu (II) oraz jego kompleksu z β-cyklodekstryną
  Autorzy:
  Monika Kalinowska, Justyna Ruchlewicz
  Książka:
  "Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2018, tom: 1, strony: 301-309), Wydawca: UMCS Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
  Status:
  Opublikowana