Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika populacji mikrobiologicznych powiązana z rozkładem oleju napędowego oraz oleju napędowego domieszkowanego biodieslem

2013/11/N/NZ9/00100

Słowa kluczowe:

bioremediacja biodegradacja mikrobiologia środowiskowa olej napędowy biodiesel

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_10: Bioremediacja

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Sydow 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 99 998 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-05

Zakończenie projektu: 2016-08-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Evaluating robustness of a diesel-degrading bacterial consortium isolated from contaminated soil IF: 3,199
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Mikołaj Owsianiak, Zuzanna Szczepaniak, Grzegorz Framski, Barth F. Smets, Łukasz Ławniczak, Piotr Lisiecki, Alicja Szulc, Paweł Cyplik, Łukasz Chrzanowski
  Czasopismo:
  New Biotechnology (rok: 2016, tom: 33, strony: 852-859), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nbt.2016.08.003 - link do publikacji
 1. Wykorzystanie metody real-time quantitative PCR with ddCt do określenia stabilności konsorcjum bakteryjnego degradującego olej napędowy
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Zuzanna Szczepaniak, Mikołaj Owsianiak, Łukasz Chrzanowski
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe ,,Ziekone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 15.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Biodegradacja modelowych węglowodorów alifatycznych, cykloalifatycznych i aromatycznych przez środowiskowe konsorcjum bakteryjne
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Piotr Lisiecki, Mikołaj Owsianiak, Alicja Szulc, Anna Parus, Łukasz Chrzanowski
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 06.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Biodegradacja modelowych węglowodorów przez środowiskowe konsorcjum bakteryjne oraz wpływ dodatku biodiesla na ten proces
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe ,,Ziekone Idee 21. Wieku" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 15.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Structural and functional resilience of a diesel-degrading bacterial consortium
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Mikołaj Owsianiak, Zuzanna Szczepaniak, Justyna Stanińska-Pięta, Łukasz Chrzanowski
  Konferencja:
  5th International Conference for Young Researchers – Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Data:
  konferencja 16-17.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. The use of real-time quantitative PCR and the ddCt method to determine the structural resilience of a hydrocarbon-degrading bacterial community
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Zuzanna Szczepaniak, Justyna Staninska, Marta Woźniak, Łukasz Chrzanowski
  Konferencja:
  Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 21-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Zmiany ilościowe w obrębie konsorcjum bakteryjnego degradującego olej napędowy jako odpowiedź na hodowlę na pojedynczych źródłach węgla
  Autorzy:
  Mateusz Sydow
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Poznaniu "Nauka dla środowiska przyrodniczego" (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 23-25.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Structural and functional robustness of an environmental bacterial community degrading diesel fuel
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Mikołaj Owsianiak, Barth F. Smets, Łukasz Chrzanowski
  Konferencja:
  17th European Congress on Biotechnology - ECB 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 03-06.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Structural resilience and resistance of a diesel-degrading bacterial consortium
  Autorzy:
  Mateusz Sydow, Mikołaj Owsianiak, Zuzanna Szczepaniak, Justyna Stanińska-Pięta, Łukasz Chrzanowski
  Konferencja:
  The 10th International Conference of Young Naturalists (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
  Data:
  konferencja 12-15.11.2015
  Status:
  Opublikowana