Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe emitery fosforescencyjne dla organicznych diod elektroluminescencyjnych

2013/11/B/ST5/01334

Słowa kluczowe:

kompleksy irydu(III) związki metaloorganiczne emitery fosforescencyjne organiczne diody elektroluminescencyjne (OLEDy)

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST3_14: Elektronika molekularna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Ireneusz Kownacki 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 1 460 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-02

Zakończenie projektu: 2018-04-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chromatograf gazowy z dozownikiem automatycznym. Za kwotę 140 000 PLN
 2. Mieszadła magnetyczne z elektroniczną kontrolą temperatury. Za kwotę 9 900 PLN
 3. Pompa próżniowa. Za kwotę 13 000 PLN
 4. Waga analityczna. Za kwotę 5 100 PLN
 5. Zestaw komputerowy firmy Apple. Za kwotę 15 000 PLN
 6. Kulometryczny aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera. Za kwotę 30 000 PLN
 7. Pompa próżniowa z kontrolerem próżni. Za kwotę 20 000 PLN
 8. Pompa turbomolekularna wraz z układem sterowania. Za kwotę 90 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (44)
 1. Effect of fluorine substitution of the b-ketoiminate ancillary ligand on photophysical properties and electroluminescence ability of new iridium(III) complexes IF: 5,976
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Salyga, I. Glowacki, B. Orwat, M. J. Oh, I. Kownacki, M. Kubicki, B. Gierczyk, M. Dutkiewicz, P. Cieszko, B. Luszczynska, J. Ulanski, I. Grzelak, M. Hoffmann, P. Ledwon, M. Lapkowski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2018, tom: 9, strony: 8688--8708), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc02890g - link do publikacji
 2. The effect of β–ketoiminato ancillary ligand modification on emissive properties of new iridium complexes IF: 5,976
  Autorzy:
  Ewelina Witkowska, Bartosz Orwat, Myong Joon Oh, Gabriela Wiosna–Salyga, Ireneusz Glowacki, Ireneusz Kownacki, Kamila Jankowskab,c, Maciej Kubicki, Błażej Gierczyk, Michał Dutkiewicz, Izabela Grzelak, Marcin Hoffmannb, Julita Nawrocik, Grzegorz Krajewski, Jacek Ulanski, Przemyslaw Ledwon, Mieczyslaw Lapkowski
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 3. Blue iridium complexes as electron trapping sites and efficient recombination centers in poly(N-vinylcarbazole) seen by spectrally resolved thermoluminescence IF: 2,299
  Autorzy:
  I. Glowacki, Z. Szamel, G. Wiosna-Salyga
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2016, tom: 220, strony: 213-220), Wydawca: Elsevier B. V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2016.06.015 - link do publikacji
 4. Microwave-assisted one-pot synthesis of new ionic iridium complexes of [Ir(bzq)2(N^N)]+A− type and their selected electroluminescent properties IF: 4,099
  Autorzy:
  B. Orwat, E. Witkowska, I. Kownacki, M.-J. Oh, M. Hoffmann, M. Kubicki, I. Grzelak, B. Marciniec, I. Glowacki, B. Luszczynska, G. Wiosna-Salyga, J. Ulanski, P. Ledwond, M. Lapkowski
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 9210-9226), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt01372h - link do publikacji
 5. Quantum-chemical studies of homoleptic Iridium(III) complexes in OLEDs: fac versus mer isomers IF: 1,507
  Autorzy:
  Izabela Grzelak, Bartosz Orwat, Ireneusz Kownacki, Marcin Hoffmann
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2019, tom: 25:154, strony: 44570), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00894-019-4035-2 - link do publikacji
 6. Synthesis of 5-substituted benzo[h]quinoline derivatives via reactions involving sp2-C-Br bond activation IF: 5,123
  Autorzy:
  B. Orwat, M. J. Oh, M. Kubicki, I. Kownacki
  Czasopismo:
  Advanced Synthesis & Catalysis (rok: 2018, tom: 360, strony: 3331 – 3344), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adsc.201800286 - link do publikacji
 1. Kompleksy irydu (III), z podstawionymi ugrupowaniami donorowymi i akceptorowymi, jako emitery w polimerowych diodach elektroluminescencyjnych
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Sałyga, Ireneusz Głowacki, B. Łuszczyńska , J. Ulański
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 20-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. N,C-CYKLOMETALOWANE KOMPLEKSY IRYDU(III) – POTENCJALNE EMITERY DLA ORGANICZNYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH
  Autorzy:
  Ireneusz Kownacki, Bartosz Orwat, Myong-joon Oh, Ewelina Witkowska, Julita Nawrocik, Izabela Grzelak, Marcin Hoffmann, Kamila Jankowska, Maciej Kubicki, Ireneusz Głowacki, Gabriela Wiosna-Sałyga, Jacek Ulański
  Konferencja:
  XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików UAM w Jeziorach (rok: 2019, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 15.03 - 17.03
  Status:
  Opublikowana
 3. Nowe irydowe emitery fosforescencyjne - synteza, struktura oraz właściwości emisyjne
  Autorzy:
  Ireneusz Kownacki, Bartosz Orwat, Myong-joon Oh, Ewelina Witkowska, Ireneusz Głowacki, Gabriela Wiosna-Sałyga, Marcin Hoffmann, Izabela Grzelak, Maciej Kubicki, Jacek Ulański
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Polymer Light Emitting Diodes Based on New Cationic Iridium Complexes
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Salyga, I. Glowacki, J. Ulanski, B. Orwat, M-J. Oh, I. Kownacki
  Konferencja:
  Polymer and Organic Materials for Electronic and Photonics: Science for Applications (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Science
  Data:
  konferencja 10-14.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Synteza i charakterystyka nowych C,N·cyklometalowanych kompleksów irydu(III)
  Autorzy:
  Bartosz Orwat, Ewelina Witkowska, Myong-joon Oh, Ireneusz Głowacki, Gabriela Wiosna-Sałyga, Beata Łuszczyńska, Jacek Ulański, Ireneusz Kownacki
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Synteza i charakterystyka właściwości fotofizycznych nowych C,N-cyklometalowanych kompleksów irydu(III) jako fosforescencyjnych emiterów dla organicznych diod elektroluminescencyjnych
  Autorzy:
  B. Orwat, M. Joon Oh, I. Kownacki, I. Głowacki, B. Łuszczyńska, G. Wiosna-Sałyga, E. Witkowska, J. Ulański
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Synteza i charakterystyka właściwości nowych kompleksów irydu(III) jako emiterów dla diod OLED
  Autorzy:
  B. Orwat, M. Joon Oh, I. Kownacki, I. Głowacki, B. Łuszczyńska, G. Wiosna-Sałyga, E. Witkowska, J. Ulański
  Konferencja:
  IV Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 18 listopada
  Status:
  Opublikowana
 8. Synteza nowych monomerów krzemoorganicznych, jako potencjalnych prekursorów polimerowych matryc dla diod OLED
  Autorzy:
  B. Płoszaj, B. Orwat, I. Kownacki
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Synthesis and investigation of photophysical properties of the new C,N-cyclometalated iridium(III) complexes as a phosphorescent dopants for organic light - emiting diodes
  Autorzy:
  B. Orwat, I. Kownacki, I. Głowacki, Beata Łuszczyńska, G. Wiosna-Sałyga, E. Witkowska, J. Ulański
  Konferencja:
  17th International Seminar of PhD Students on Organometallic and Coordination Chemistry (rok: 2017, ), Wydawca: University of Pardubice
  Data:
  konferencja 2-6 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 10. Synthesis of new 7,8-benzo[h]quinoline derivatives and their application in preparation of new iridium(III) complexes
  Autorzy:
  B. Orwat, M. J. Oh, I. Kownacki
  Konferencja:
  XXVIII International Conference on Organometallic Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: Institute of Chemistry of Organometallic Compounds
  Data:
  konferencja 15-20 lipca
  Status:
  Opublikowana
 11. Związki kompleksowe irydu(III) o budowie jonowej jako emitery w polmerowych diodach elektroluminescencyjnych
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Sałyga, I. Głowacki, B. Łuszczyńska, J. Ulański, B. Orwat, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Oficyna Edukacyjna, Krzysztof Pazdro
  Data:
  konferencja 5-9.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 12. Energy transfewr in host-quest emissive layers based on new heavy metal complexes
  Autorzy:
  G. Wiosna-Salyga, E. Witkowska, B. Luszczynska, I. Glowacki, I. Kownacki, B. Marciniec, J. Ulanski
  Konferencja:
  4th Workshop on Organic Electronic and Nanophotonics, WOREN 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Universite Angers
  Data:
  konferencja 20-25 March
  Status:
  Opublikowana
 13. New heteroleptic iridium complexes with ketoimine ancillary ligand as electroluminescenct materials
  Autorzy:
  G. Wiosna-Salyga, E. Witkowska, B. Luszczynska, I. Glowacki, J. Ulanski, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  14th International Conference on Electrical and Related Properties of Organic Solids ERPOS 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: University of St Andrews
  Data:
  konferencja 9-13.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 14. Nowa matryca polimerowa do zastosowania w organicznych diodach elektroluminescencyjnych
  Autorzy:
  K. Zielonka, G. Wiosna-Sałyga, I. Głowacki, J. Ulański, B. Orwat, K. Jankowska, I. Kownacki
  Konferencja:
  XXI Ogólnopolska Konferencai Kryształy Molekularne 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 3-7.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 15. Nowe irydowe emitery fosforescencyjne dla organicznych diod elketroluminescencyjnych (OLED)
  Autorzy:
  I. Kownacki, B. Orwat, B. Marciniec, M. Kubicki, J. Ulański, I. Głowacki
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 16. Photophysical and Electroluminescent Properties of New Ionic Iridium Complexes of [Ir(bzq)2(N^N)]+A- Type
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Salyga, I. Glowacki, B. Luszczynska, B. Orwat, M-J. Oh, I. Kownacki, B. Marciniec, J. Ulanski
  Konferencja:
  BIT's 7th Annual Word Congress of Nano Science and Technology-2017 (rok: 2017, ), Wydawca: BIT Group Global Ltd.
  Data:
  konferencja 24-26.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 17. Synteza oraz właściwości fotofizyczne nowych, jonowych cyklometalowanych kompleksów irydu(III), zawierających ugrupowania p- oraz n-półprzewodzące jako potencjalnych emiterów fosforescencyjnych
  Autorzy:
  M. Joon Oh, Bartosz Orwat, I. Kownacki, E. Witkowska, I. Głowacki, J. Ulański
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 18. Synthesis and characterization of new ambipolar Ir(III) complexes – potential emitters for PhOLEDs
  Autorzy:
  Myong Joon Oh, Bartosz Orwat, Ireneusz Kownacki, Ewelina Witkowska, Ireneusz Głowacki, Jacek Ulański
  Konferencja:
  Workshop on Progress in Nanotechnology and Optoelectronics (rok: 2019, ), Wydawca: Lodz University of Technology
  Data:
  konferencja 25-27.04.
  Status:
  Opublikowana
 19. Ketoiminowe kompleksy irydu (III) - właściowści fotofizyczne pod kątem zastosowania w OLEDach
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Sałyga, I. Głowacki, J. Ulański, B. Orwat, I. Kownacki
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja Kryształki Molekularne 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 6-8.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 20. Nowe ambipolarne kompleksy lr(III) - potencjalne emitery dla diod PhOLED
  Autorzy:
  Myong-joon Oh, Bartosz Orwat, Ireneusz Kownacki, Ewelina Witkowska, Ireneusz Głowacki, Jacek Ulański
  Konferencja:
  61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 21. Nowe kompleksy irydu (III) jako emitery fosforescencyjne - badania fotofizyczne
  Autorzy:
  G. Wiosna-Sałyga, E. Witkowska, B. Łuszczyńska, I. Głowacki, J. Ulański, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  XX Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Fizyki PAN w Warszawie i Wydział Chemiczny Politechniki Warzsawskiej
  Data:
  konferencja 12-16 września
  Status:
  Opublikowana
 22. Nowe kompleksy irydu jako emitery w polimerowych diodach elektroluminescencyjnych
  Autorzy:
  I. Głowacki, E. Witkowska, G. Wiosna–Sałyga, B. Łuszczyńska, K. Zielonka, J. Ulański, B. Orwat, M-J. Oh, I. Kownacki, B. Marciniec, P. Ledwoń, M. Łapkowski
  Konferencja:
  XXI Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 3-7.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 23. Synteza nowych monomerów krzemoorganicznych, jako potencjalnych prekursorów polimerowych matryc diod OLED
  Autorzy:
  B. Orwat, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 24. Synteza nowych pochodnych 7,8-benzo[h]chinoliny oraz ich zastosowanie w otrzymywaniu nowych kompleksów irydu(III), jako potencjalnych emiterów diod OLED
  Autorzy:
  B. Orwat, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 25. Synteza oraz właściwości fotofizyczne nowych cyklometalowanych kompleksów Ir(III), jako potencjalnych emiterów fosforescencyjnych
  Autorzy:
  M. Oh, I. Kownacki, B. Orwat, B. Marciniec
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 26. Synthesis and investigation of new iridium(III) complexes as phosphorescent dopants for organic light-emitting diodes
  Autorzy:
  B. Orwat, E. Witkowska, I. Glowacki, G.Wiosna-Salyga, J. Ulanski, M. Joon Oh, I. Kownacki
  Konferencja:
  XXVIII International Conference on Organometallic Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: Institute of Chemistry of Organometallic Compounds
  Data:
  konferencja 15-20 lipca
  Status:
  Opublikowana
 27. Wpływ modyfikacji ligandu pomocniczego na właściwości emisyjne cyklometalowych kompleksów irydu (III)
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Sałyga, I. Głowacki, J. Ulański, B. Orwat, I. Kownacki
  Konferencja:
  Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 8-9.12.2017
  Status:
  Opublikowana
 28. Właściwości fotofizyczne nowych materiałów fosforescencyjnych
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna_Sałyga, B. Łuszczyńska, I. Głowacki, J. Ulański
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 22-26.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 29. Electroluminescent properties of heteroleptic iridium complexes with different substituted ketoiminate ancillary ligands
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Salyga, B. Luszczynska, I. Glowacki, I. Kownacki, B. Marciniec, M. Lapkowski and J. Ulanski
  Konferencja:
  5th Workshop on Organic Electronics and Nanophotonics WOREN 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Silesian University of Technology
  Data:
  konferencja 11-15.02.2018
  Status:
  Opublikowana
 30. Iridium-based phosphorescence emitters – synthesis and properties
  Autorzy:
  Ireneusz Kownacki, Bartosz Orwat, Myong-joon Oh, Ewelina Witkowska, Julita Nawrocik, Kamila Jankowska, Ireneusz Głowacki, Izabela Grzelak, Marcin Hoffmann, Błażej Gierczyk, Beata Łuszczyńska, Gabriela Wiosna-Sałyga, Jacek Ulański
  Konferencja:
  Workshop on Progress in Nanotechnology and Optoelectronics (rok: 2019, ), Wydawca: Lodz University of Technology
  Data:
  konferencja 25-27.04.
  Status:
  Opublikowana
 31. Ketoiminowe kompleksy irydu(III), jako emitery w polimerowych diodach elektroluminescencyjnych
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Sałyga, I. Głowacki, B. Łuszczyńska, J. Ulański, B. Orwat, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 32. New Electrophosphorescent Emiters
  Autorzy:
  G. Wiosna-Salyga, I. Kownacki, B. Luszczynska, I. Glowacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  The 14th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Naterials ICFPAM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Hannam University
  Data:
  konferencja October 31 - November 4
  Status:
  Opublikowana
 33. New Heavy Metal Complexes in Polymer Matrix as Active Layer of Organic Light Emitting Diode
  Autorzy:
  G. Wiosna-Salyga, E. Witkowska, B. Luszczynska, L. Glowacki, J. Ulanski, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  Baltic Polymer Symposium 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Kaunas University of Technology
  Data:
  konferencja Septemeper 21-24
  Status:
  Opublikowana
 34. Nowe cyklometalowane kompleksy irydu(III) –potencjalne emitery dla organicznych diod elektroluminescencyjnych (oled)
  Autorzy:
  I. Kownacki, B. Orwat, E. Witkowska, M. Joon Oh, I. Grzelak, M. Hoffmann, M. Kubicki, I. Głowacki, G. Wiosna-Sałyga, J. Ulański
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 35. Nowe emitery fosforescencyjne dla organicznych diod elektroluminescencyjnych
  Autorzy:
  I. Kownacki, B. Orwat, B. Marciniec
  Konferencja:
  Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii-Seminarium Programowe (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje sp. z o.o.
  Data:
  konferencja 2 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 36. Nowe jonowe emitery fosforescencyjne oparte na Ir(III)
  Autorzy:
  M. Oh, I. Kownacki, B. Orwat, M. Kubicki, B. Marciniec, J. Ulański, I. Głowacki
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 37. Synteza nowych ketoiminowych kompleksów irydu(III) o potencjalnym zastosowaniu w technice OLED
  Autorzy:
  B. Orwat, I. Kownacki, B. Gierczyk, B. Marciniec, J. Ulański, I. Głowacki
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 38. Synteza nowych pochodnych 7,8-benzo[h]chinoliny oraz ich zastosowanie w otrzymywaniu nowych kompleksów irydu(III), jako potencjalnych emiterów diod oled
  Autorzy:
  B. Orwat, I. Kownacki, B. Marciniec
  Konferencja:
  III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 5 listopada
  Status:
  Opublikowana
 39. Synthesis and investigation of photophysical properties of the new C,N-cyclometalated iridium(III) complexes as a phosphorescent dopants for organic light - emiting diodes
  Autorzy:
  B. Orwat, I. Kownacki, I. Głowacki, Beata Łuszczyńska, G. Wiosna-Sałyga, E. Witkowska, J. Ulański
  Konferencja:
  XI Copernican International Yong Scientists Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Data:
  konferencja 29-30 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 40. Wpływ pułapkowania nośników ładunku na działanie urządzeń elektroniki organicznej
  Autorzy:
  I. Głowacki, J. Jung, B. Łuszczyńska, G. Wiosna-Sałyga, J. Ulański
  Konferencja:
  XX Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Fizyki PAN w Warszawie i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 12-16 września
  Status:
  Opublikowana
 41. Właściwości fotofizyczne nowych kompleksów metali
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Sałyga, B. Łuszczyńska, I. Głowacki, J. Ulański
  Konferencja:
  PoWieFoNa, Szóste Warsztaty Nanotechnologiczne (rok: 2015, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Chemia nr 51
  Data:
  konferencja 22-25 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 42. Katalityczne metody otrzymywania monomerów krzemoorganicznych-potencjalnych prekursorów polimerowych matryc diod OLED
  Autorzy:
  B. Orwat, I. Kownacki, B. Płoszaj, B. Marciniec
  Konferencja:
  Badanie i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce (rok: 2015, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 25 listopada
  Status:
  Opublikowana
 43. Meridialne triscyklometalowe kompleksy irydu (III) jako emitery w polimerowych diodach elektroluminescencyjnych
  Autorzy:
  E. Witkowska, G. Wiosna-Sałyga, I. Głowacki, J. Ulański, B. Orwat, I. Kownacki, B. marciniec
  Konferencja:
  Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 19-20.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 44. Synthesis and characterization of new hosts for deep blue OLEDs
  Autorzy:
  Bartosz Orwat, Karolina Zielonka, Grzegorz Krajewski, Ireneusz Kownacki, Ireneusz Głowacki, Jacek Ulański
  Konferencja:
  Workshop on Progress in Nanotechnology and Optoelectronics (rok: 2019, ), Wydawca: Lodz University of Technology
  Data:
  konferencja 25-27.04.
  Status:
  Opublikowana