Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH

2013/11/D/NZ9/02545

Słowa kluczowe:

kwasy huminowe i fulwowe jony cynku w glebie sorpcja metali w glebie

Deskryptory:

 • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Patrycja Boguta 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 279 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-08

Zakończenie projektu: 2017-08-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Spektrometr fluorescencyjny z wyposażeniem. Za kwotę 120 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Analysis of the sorption properties of different soils using water vapour adsorption and potentiometric titration methods IF: 1,117
  Autorzy:
  Kamil Skic, Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Czasopismo:
  International Agrophysics (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 369 - 374), Wydawca: Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/intag-2015-0100 - link do publikacji
 2. A Comparative Study of the Application of Fluorescence Excitation-Emission Matrices Combined with Parallel Factor Analysis and Nonnegative Matrix Factorization in the Analysis of Zn Complexation by Humic Acids IF: 2,033
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Piotr M. Pieczywek, Zofia Sokołowska
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2016, tom: 16, strony: 1760), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s16101760 - link do publikacji
 3. Use of thermal analysis coupled with differential scanning calorimetry, quadrupole mass spectrometry and infrared spectroscopy (TG-DSC-MS-FTIR) to monitor chemical properties and thermal stability of fulvic and humic acids IF: 3,057
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska, Kamil Skic
  Czasopismo:
  PloS One (rok: 2017, tom: -, strony: 44579), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0189653 - link do publikacji
 4. Interactions of Zn(II) Ions with Humic Acids Isolated from Various Type of Soils. Effect of pH, Zn Concentrations and Humic Acids Chemical Properties IF: 3,057
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Czasopismo:
  PloS One (rok: 2016, tom: 11, strony: 44581), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0153626 - link do publikacji
 1. Analysis of infrared spectra of humic acids complexes with zinc as a tool for assessment of binding mechanism of metal ions.
  Autorzy:
  Boguta Patrycja, Sokołowska Zofia
  Konferencja:
  18th International Conference of International Humic Substances Society (rok: 2016, ), Wydawca: International Humic Substances Society
  Data:
  konferencja 11-16.09
  Status:
  Opublikowana
 2. Analysis of sorption properties of humic and fulvic acids originating from different soils using potentiometric titration methods
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego (rok: 2015, ), Wydawca: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
  Data:
  konferencja 9-11.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of the coupled techniques in thermal analysis (thermogravimetrymass spectrometry-infrared spectroscopy) to study the structure and thermal properties of humic and fulvic acids
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska, Kamil Skic,Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Marta Cybulak, Agnieszka Tomczyk
  Konferencja:
  19th International Conference of Humic Substances and their Contribution to the Climate Change Mitigation (rok: 2018, ), Wydawca: Bulgarian Humic Substances Society
  Data:
  konferencja 16.09–21.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Application of the nitrogen adsorption technique in the studies of surface properties of the fractions of soil humic substances
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Małgorzata Łukowska, Kamil Skic, Zofia Sokołowska, Marta Cybulak, Agnieszka Tomczyk
  Konferencja:
  I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo KUL: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Data:
  konferencja 19.10-20.10
  Status:
  Opublikowana
 5. Application of thermogravimetry coupled with mass and infrared spectrometry for studies on chemical and physicochemical properties of soils and their humus substances
  Autorzy:
  Patrycja Boguta
  Konferencja:
  29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Soil Resources and Sustainable Development (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Ultima-Druk
  Data:
  konferencja 31.08-03.09.
  Status:
  Opublikowana
 6. Charakterization of sorption properties of selected soils by using potentiometric titration method
  Autorzy:
  Kamil Skic, Patrycja Boguta
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego (rok: 2015, ), Wydawca: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
  Data:
  konferencja 9-11.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Relationship between selected chemical properties of soil humic acids and parameters describing complexation process in humic acids-zinc ions system
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  18th International Conference of International Humic Substances Society (rok: 2016, ), Wydawca: International Humic Substances Society
  Data:
  konferencja 11-16.09
  Status:
  Opublikowana
 8. Application of water vapor adsorption method to evaluate soils sorption properties
  Autorzy:
  Kamil Skic, Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego (rok: 2015, ), Wydawca: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
  Data:
  konferencja 9-11.09
  Status:
  Opublikowana
 9. Assessment of physicochemical properties of selected fractions of humic substances using the TG-DSC-FTIR-QMS technique
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska, Kamil Skic, Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Marta Cybulak, Agnieszka Tomczyk
  Konferencja:
  25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System (rok: 2018, ), Wydawca: Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  Data:
  konferencja 7.11.
  Status:
  Opublikowana
 10. Analysis of coagulation process of humus substances in the presence of zinc ions and in varied pH
  Autorzy:
  Patrycja Boguta
  Konferencja:
  29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Soil Resources and Sustainable Development (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Ultima-Druk
  Data:
  konferencja 31.08-03.09
  Status:
  Opublikowana
 11. Characterization of sorption properties of selected soils from Lublin region by using water vapour adsorption method
  Autorzy:
  Kamil Skic, Patrycja Boguta, Zofia Sokołowska
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 17-22.04
  Status:
  Opublikowana
 12. Fluorescence spectroscopy as a tool for quality assessment of humic substances
  Autorzy:
  Patrycja Boguta
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 17-22.04
  Status:
  Opublikowana
 13. Application of potentiometric methods to studies of physicochemical interactions between soil humic acids and zinc ions at wide pH range
  Autorzy:
  Patrycja Boguta
  Konferencja:
  Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spozywczego i leśnego (rok: 2015, ), Wydawca: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
  Data:
  konferencja 9-11.09
  Status:
  Opublikowana
 14. Coupled thermogravimetric analysis as a modern tool for assessment thermal stability of soil humic and fulvic acids structure
  Autorzy:
  Patrycja Boguta, Małgorzata Łukowska, Kamil Skic, Zofia Sokołowska, Marta Cybulak, Agnieszka Tomczyk
  Konferencja:
  I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo KUL: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Data:
  konferencja 19.10-20.10
  Status:
  Opublikowana
 15. Study of chemical interactions between varied humic acids and zinc ions by application of selected spectroscopic methods
  Autorzy:
  Patrycja Boguta
  Konferencja:
  Meeting of the Polish Humic Substances Society Chapter of International Humic Substances Society (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych
  Data:
  konferencja 17-20.06
  Status:
  Opublikowana
 1. Wybrane metody analityczne w badaniach struktury i właściwości chemicznych substancji humusowych
  Autorzy:
  Kwiecień Aleksandra, Boguta Patrycja, Sokołowska Zofia
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Mikrobiologia i ekologia (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 23-28), Wydawca: Młodzi Naukowcy www.mlodzinaukowcy.com wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com
  Status:
  Opublikowana
 2. Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do opisu procesu kompleksowania związków próchnicznych jonami cynku
  Autorzy:
  Patrycja Boguta
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2015, tom: II, strony: 501-504), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana