Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przekroje czynne na zderzenia oraz przesunięcia izotopowe ultrazimnych atomów rtęci

2013/11/N/ST2/00846

Słowa kluczowe:

przesunięcie izotopowe rtęć pułapka magnetooptyczna przekrój czynny na zderzenia

Deskryptory:

  • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Bartłomiej Nagórny 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 75 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-08

Zakończenie projektu: 2017-08-07

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Akustooptyczny modulator. Za kwotę 10 000 PLN