Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tlenki niklu i metaliczny nikiel jako źródła jonów metalu w metalozależnej hydrolizie wiązania peptydowego

2013/11/N/NZ1/02400

Słowa kluczowe:

nikiel metalozależna hydroliza tlenki niklu alergia na nikiel

Deskryptory:

 • NZ1_3: Biofizyka
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Nina Wezynfeld 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 99 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-04

Zakończenie projektu: 2016-07-03

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 3 100 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Metal Assisted Peptide Bond Hydrolysis: Chemistry, Biotechnology and Toxicological Implications IF: 13,174
  Autorzy:
  Nina Ewa Wezynfeld, Tomasz Frączyk, Wojciech Bal
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2016.02.009 - link do publikacji
 2. Peptide bond cleavage in the presence of Ni-containing particles IF: 3,57
  Autorzy:
  Nina Ewa Wezynfeld, Tomasz Frączyk, Arkadiusz Bonna, Wojciech Bal
  Czasopismo:
  Metallomics (rok: 2020, tom: 12, strony: 649-653), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0MT00070A - link do publikacji
 1. Influence of the compound type and reaction medium composition on the nickel- dependent hydrolysis of peptides and proteins
  Autorzy:
  Nina Ewa Wezynfeld, Tomasz Frączyk, Arkadiusz Bonna, Wojciech Bal
  Konferencja:
  The 13th European Conference on Biological Inorganic Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet organizacyjny konferencji
  Data:
  konferencja 28 VIII- 1 IX 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Ni(II)-dependent hydrolysis in the presence of slightly soluble nickel compounds and artificial biological fluids
  Autorzy:
  Nina Ewa Wezynfeld, Arkadiusz Bonna, Tomasz Frączyk, Wojciech Bal
  Konferencja:
  The 17th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Komitet organizacyjny konferencji
  Data:
  konferencja 20-24 VII 2015
  Status:
  Opublikowana