Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej walencyjności

2013/11/B/ST5/01058

Słowa kluczowe:

związki metaloorganiczne multiferroiki materiały optyczne Raman infrared przemiany fazowe

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mirosław Mączka 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 683 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-08

Zakończenie projektu: 2017-08-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. samodzielny mikroskop IR wyposażony w czuły detektor MCT, automatyczny stolik i automatyczny polaryzator. Za kwotę 330 000 PLN
 2. suszarka laboratoryjna. Za kwotę 8 000 PLN
 3. mieszadło magnetyczne. Za kwotę 2 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. Magnetic, optical and phonon properties of novel heterometallic formates [NH3CH2CH2OH][MIIIMII(HCOO)6] (MIII = Fe, Cr; MII = Mn, Ni, Co) IF: 2,179
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Jan Janczak, Krzysztof Hermanowicz, Adam Pikul, Jerzy Hanuza
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2018, tom: 260, strony: 44757), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2017.12.017 - link do publikacji
 2. Phonon, optical and luminescent properties of novel heterometallic frameworks of [(NH4)(H2O)][CrIIIMII(HCOO)6] (MII=Mn, Zn, Co, Ni) IF: 3,779
  Autorzy:
  M. Mączka, J. Janczak, K. Hermanowicz, J. Hanuza
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 732, strony: 201-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Synthesis and characterization of novel niccolites [(CH3)2NH2][FeIIIMII(HCOO)6] (MII = Zn, Ni, Cu) IF: 4,197
  Autorzy:
  Aneta Ciupa, Mirosław Mączka, Anna Gągor, Adam Pikul and Maciej Ptak
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 13234-13241), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5dt01608h - link do publikacji
 4. Experimental and theoretical studies of structural phase transition in a novel polar perovskite-like [C2H5NH3][Na0.5Fe0.5(HCOO)3] formate IF: 4,197
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Mirosław Mączka, Anna Gągor, Adam Sieradzki, Alessandro Stroppa, Domenico Di Sante, Juan Manuel Perez-Mato and Lucyna Macalik
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 2574-2583), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5dt04536c - link do publikacji
 5. Structural,magnetic and phonon properties of Cr(III)-doped perovskite metal formate framework [(CH3)2NH2][Mn(HCOO)3] IF: 2,133
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Anna Gągor, Krzysztof Hermanowicz, Adam Sieradzki, Lucyna Macalik, Adam Pikul
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2016, tom: 237, strony: 150-158), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2016.02.010 - link do publikacji
 6. Synthesis, magnetic and vibrational properties of two novel mixedvalence iron(II)-iron(III) formate frameworks IF: 2,179
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Edyta Kucharska, Anna Gągor, Adam Pikul, Jerzy Hanuza
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2018, tom: 258, strony: 163-169), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Luminescence, magnetic and vibrational properties of novel heterometallic niccolites [(CH3)2NH2][CrIIIMII(HCOO)6] (MII=Zn, Ni,Cu) and [(CH3)2NH2][AlIIIZnII(HCOO)6]:Cr3+ IF: 2,133
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Adam Pietraszko,Adam Pikul, Krzysztof Hermanowicz
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2016, tom: 233, strony: 455-462), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2015.11.027 - link do publikacji
 8. Synthesis and characterization of two novel chiral-type formate frameworks templated by protonated diethylamine and ammonium cations IF: 2,265
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Anna Gągor, Jerzy Hanuza, Adam Pikul, Marek Droz
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2017, tom: 245, strony: 23-29), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 9. Temperature-dependent studies of [(CH3)2NH2][FeIIIMII(HCOO)6] frameworks (MII = Fe and Mg): structural, magnetic, dielectric and phonon properties IF: 4,197
  Autorzy:
  Aneta Ciupa, Mirosław Mączka, Anna Gągor, Adam Sieradzki, Justyna Trzmiel, Adam Pikul, Maciej Ptak
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2015, tom: 44, strony: 8846-8854), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5dt00512d - link do publikacji
 10. Vibrational and magnetic properties of [C2H5NH3][FeIIIMII(HCOO)6] (M = Mn, Ni) and [C2H5NH3][CrIIIMnII(HCOO)6] framework compounds IF: 1,714
  Autorzy:
  M. Mączka, A. Gągor, A. Pikul, M. Trzebiatowska
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2017, tom: 90, strony: 74-80), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2017.04.004 - link do publikacji
 11. Dielectric relaxation behavior in antiferroelectric metal organic framework [(CH3)2NH2][FeIIIFeII(HCOO)6] single crystals IF: 4,449
  Autorzy:
  A. Sieradzki, S. Pawlus, S. N. Tripathy, A. Gągor, A. Ciupa, M. Mączka and M. Paluch
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2016, tom: 18, strony: 8462-8467), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cp00064a - link do publikacji
 12. Effect of aliovalent doping on the properties of perovskite-like multiferroic formates IF: 4,696
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Adam Sieradzki, Bartosz Bondzior, Przemysław Dereń, Jerzy Hanuza, Krzysztof Hermanowicz
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2015, tom: 3, strony: 9337-9345), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5tc02295a - link do publikacji
 13. Structural, magnetic and dielectric properties of two novel mixed-valence iron(II)–iron(III) metal formate frameworks IF: 4,696
  Autorzy:
  Mirosław Mączka, Aneta Ciupa, Anna Gągor, Adam Sieradzki, Adam Pikul and Maciej Ptak
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2016, tom: 4, strony: 1186-1193), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5tc03683f - link do publikacji