Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pomiar pojemności dielektrycznej membrany tiolowej w funkcji potencjału jako podstawa detekcji w czujnikach elektrochemicznych nowej generacji

2013/11/B/ST4/00864

Słowa kluczowe:

elektrostrykcja pojemność membran sensory elektrochemiczne membrany tiolowe

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Kościelniak 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 630 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-04

Zakończenie projektu: 2018-08-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Szafa termostatyczna. Za kwotę 7 000 PLN
 2. System chłodzenia próbki spektrometru XPS. Za kwotę 27 360 PLN
 3. Stanowisko badawcze do pomiarów pojemności w układzie przepływowym. Za kwotę 37 195 PLN
 4. Źródło promieniowania X. Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Novel electroanalytical method based on the electrostriction phenomenon and its application to determination of Cr(VI) by the flow injection technique IF: 3,545
  Autorzy:
  Marcin Wieczorek, Jolanta Kochana, Paweł Knihnicki, Karolina Wapiennik, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2017, tom: 166, strony: 383-390), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2016.01.031 - link do publikacji
 2. Employment of electrostriction phenomenon for label-free electrochemical immunosensing of tetracycline IF: 4,474
  Autorzy:
  Karolina Starzec, Cecilia Cristea, Mihaela Tertis, Bogdan Feier, Marcin Wieczorek, Pawel Koscielniak, Jolanta Kochana
  Czasopismo:
  Bioelectrochemistry (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Flow manifold for chemical H-point standard addition method implemented to electrochemical analysis based on the capacitance measurements IF: 4,162
  Autorzy:
  Marcin Wieczorek, Maria Madej, Karolina Starzec, Paweł Knihnicki, Anna Telk, Jolanta Kochana, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2018, tom: 186, strony: 183-189), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2018.03.098 - link do publikacji
 4. Study on self-assembled monolayer of functionalized thiol on gold electrode forming capacitive sensor for chromium(VI) determination IF: 2,531
  Autorzy:
  Jolanta Kochana, Karolina Starzec, Marecin Wieczorek, Paweł Knihnicki, Maciej Góra, Anna Rokicińska, Paweł Kościelniak, Piotr Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Electrochemistry (rok: 2019, tom: 23, strony: 1463-1472), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10008-019-04236-2 - link do publikacji
 1. Employment of a prototype of polishing machine for cleaning of gold electrode surface for electrochemical application
  Autorzy:
  Karolina Starzec, Paweł Knihnicki, Marcin Wieczorek, Jolanta Kochana
  Konferencja:
  13th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" (rok: 2017, ), Wydawca: Charles University, Faculty of Science
  Data:
  konferencja 21-22.09.
  Status:
  Opublikowana
 2. Badania nad nowym czujnikiem elektrochemicznym opartym na zjawisku elektrostrykcji membrany tiolowej przeznaczonym do oznaczania chromu(VI)
  Autorzy:
  Karolina Wapiennik, Paulina Michalik, Jolanta Kochana, Paweł Knihnicki, Marcin Wieczorek
  Konferencja:
  Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo CREATIVETIME
  Data:
  konferencja 06.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Oznaczanie sodu z wykorzystaniem czujnika pojemnościowego
  Autorzy:
  P. Knihnicki, K. Frączek, K. Starzec, M. Góra, M. Wieczorek, J. Kochana
  Książka:
  Współczesne metody i sensory elektrochemiczne (rok: 2018, tom: 1, strony: 223-233), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 2. Nowy elektrochemiczny czujnik do oznaczania chromu(VI) oparty na zjawisku elektrostrykcji membrany tiolowej
  Autorzy:
  Karolina Wapiennik, Jolanta Kochana, Marcin Wieczorek, Paweł Knihnicki, Sławomir Kalinowski,
  Książka:
  Elektrochemia stosowana (rok: 2015, tom: 1, strony: 91-98), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana
 3. Wykorzystanie wielowymiarowego charakteru zależności pojemność-potencjał do celów kalibracji analitycznej
  Autorzy:
  Patryk Własiuk, Jolanta Kochana, Paweł Knihnicki, Marcin Wieczorek, Anna Świeboda, Karolina Wapiennik, Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska
  Książka:
  Postępy Elektroanalizy (rok: 2016, tom: 1, strony: 291-298), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Status:
  Opublikowana