Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Lakaza Myrothecium roridum - identyfikacja, charakterystyka i ocena przydatności w procesach eliminacji toksycznych związków organicznych

2013/11/D/NZ9/02776

Słowa kluczowe:

lakaza Myrothecium roridum biodegradacja ksenobiotyki

Deskryptory:

 • NZ9_10: Bioremediacja
 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Jasińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 329 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-23

Zakończenie projektu: 2018-07-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Chłodziarko-zamrażarka.
 2. Wytrząsarka typu Vortex z zestawem nasadek i wkładów na różne naczynia laboratoryjne. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Kolektor frakcji. Za kwotę 10 000 PLN
 4. Aparat do elektroforezy wraz z jednostką zasilajacą. Za kwotę 10 000 PLN
 5. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 3 500 PLN
 6. Kołyska laboratoryjna.
 7. Mikrowirówka z chłodzeniem. Za kwotę 15 000 PLN
 8. Zestaw komputerowy. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Analysis of decolorization potential of Myrothecium roridum in the light of its secretome and toxicological studies IF: 2,914
  Autorzy:
  Anna Jasińska, Adrian Soboń, Aleksandra Góralczyk-Bińkowska, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2019, tom: bd., strony: 44572), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-019-05324-6 - link do publikacji
 2. Mikroorganizmy w usuwaniu toksycznych barwników przemysłowych IF: 0,286
  Autorzy:
  Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Postepy Mikrobiologii (rok: 2016, tom: 55, strony: 424-432), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Status:
  Opublikowana
 3. Novel laccase-like multicopper oxidases from the fungus Myrothecium roridum - production enhancement, identification and application in dyes removal IF: 1,463
  Autorzy:
  Anna Jasińska, Aleksandra Góralczyk, Adrian Soboń, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2018, tom: 65(2), strony: 287-295), Wydawca: Polish Biochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2017_2546 - link do publikacji
 4. Lignocellulose resources for the Myrothecium roridum laccase production and their integrated application for dyes removal IF: 2,031
  Autorzy:
  Anna Jasińska, Aleksandra Góralczyk-Bińkowska, Adrian Soboń, Jerzy Długoński
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Science and Technology (rok: 2019, tom: 16, strony: 4811–4822), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13762-019-02290-x - link do publikacji
 1. Novel fungal laccases- screening, isolation and identification using new two-step method
  Autorzy:
  Anna Jasińska, Milena Radzioch, Marta Nowak, Agata Nejman, Aleksandra Góralczyk, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  17th European Congress on Biotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: European Federation of Biotechnology
  Data:
  konferencja 3-6 lipca
  Status:
  Opublikowana
 2. Mikroskopowy grzyb strzępkowy Myrothecium roridum jako źródło enzymu dekoloryzującego barwniki
  Autorzy:
  Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  III Ogólnokrajowa konferencja "Młodzi naukowcy w Polsce - badania i rozwój" (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 11 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Lakaza Myrothecium roridum - izolacja i wstępna charakterystyka biochemiczna
  Autorzy:
  Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu "Bioopen" (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 12-14 maja
  Status:
  Opublikowana
 4. Metody wykorzystywane w procesach oczyszczania lakaz grzybowych
  Autorzy:
  Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Mikrobiologia i Ekologia (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 11 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 5. Od zera do bohatera czyli opracowanie wydajnej metody biosyntezy lakazy mikroskopowego grzyba strzępkowego Myrothecium roridum
  Autorzy:
  Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 24-25 października 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Partial purification of Myrothecium roridum IM 6482 laccase
  Autorzy:
  Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  VII International Conference of Biotechnology Students, XVII National Academic Seminar of Biotechnology Students (rok: 2015, ), Wydawca: Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Operon"
  Data:
  konferencja 20-22 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Produkcja lakazy Myrothecium roridum z wykorzystaniem hodowli w podłożu stałym (solid state fermentation, SSF)
  Autorzy:
  Małgorzata Kędziora, Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  MikroSympozjum UW (rok: 2015, ), Wydawca: Koło Naukowe Mikrobiologii UW
  Data:
  konferencja 04-05 marca 2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Extracellular proteome of Myrothecium roridum – a valuable tool for dyes degradation.
  Autorzy:
  Góralczyk A., Jasińska A., Soboń A., Długoński J.
  Konferencja:
  The 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Targi w Krakowie Ltd.
  Data:
  konferencja 11-14 września
  Status:
  Opublikowana
 9. Indukcja syntezy wielomiedziowych oksydaz Myrothecium roridum w warunkach stresu oksydacyjnego wywołanego miedzią
  Autorzy:
  Anna Jasińska, Małgorzata Kędziora, Monika Jeżewicz, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  Ogólnoposlka Konferencja Biotechnologów i Mikrobiologów BIOMILLENIUM 2017 "Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii" (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 6-8 września
  Status:
  Opublikowana
 10. Degradation of bisphenol A by whole culture of Myrothecium roridum and its crude laccase-like multicopper oxidases.
  Autorzy:
  Jasińska A., Kędziora M., Jeżewicz M., Radzioch M., Góralczyk A., Długoński J.
  Konferencja:
  The 4th Workshop on Microbiology in Health Care and Environmental Protection MIKROBIOT 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 19-21 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Fungal laccases in dyes decolorization
  Autorzy:
  Małgorzata Kędziora, Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  VII International Conference of Biotechnology Students, XVII National Academic Seminar of Biotechnology Students (rok: 2015, ), Wydawca: Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Operon"
  Data:
  konferencja 20-22 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Multicopper oxidases from Myrothecium roridum with both laccase and bilirubin oxidase activity
  Autorzy:
  Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Adrian Soboń, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  8th OxiZymes Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Wageningen Academic Publishers
  Data:
  konferencja 3-6 lipca
  Status:
  Opublikowana
 13. Niebieskie kontra żółte, czyli dwa oblicza lakaz
  Autorzy:
  Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy
  Konferencja:
  Mikrobiologia w Medycynie, Przemyśle i Ochronie Środowiska (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 24-25 października 2015
  Status:
  Opublikowana
 14. Production, characterisation and mass spectrometry identification of novel multicopper oxidases from Myrothecium roridum.
  Autorzy:
  Jasińska A., Góralczyk A., Soboń A., Długoński J.
  Konferencja:
  The 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Targi w Krakowie Ltd.
  Data:
  konferencja 11-14 września
  Status:
  Opublikowana
 15. Znaczenie induktorów chemicznych w biosyntezie lakaz grzybowych
  Autorzy:
  Aleksandra Góralczyk, Anna Jasińska, Jerzy Długoński
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Mikrobiologia i Ekologia (rok: 2016, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 11 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 1. Dye decolourisation and degradation by microorganisms
  Autorzy:
  Anna Jasińska, Aleksandra Góralczyk, Jerzy Długoński
  Książka:
  Microbial Biodegradation: From Omics to Function and Application (rok: 2016, tom: 1, strony: 119-141), Wydawca: Caister Academic Press/ Horizon Scientific Press
  Status:
  Opublikowana