Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe kompleksy metaloorganiczne i ich zastosowanie w procesach metalizowania bezprądowego tworzyw polimerowych

2013/11/D/ST8/03423

Słowa kluczowe:

kompleksy miedzi modyfikacja plazmowa modyfikacja laserowa metalizacja

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Rytlewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 377 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-07

Zakończenie projektu: 2017-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zewnętrzny moduł pomiaru widm FTIR gazów do sprzężenia z aparatem termograwimetrycznym oraz komputer i oprogramowanie do analizy widm FTIR. Za kwotę 135 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Electroless metallization of polymers
  Autorzy:
  Marian Żenkiewicz, Krzysztof Moraczewski, Piotr Rytlewski, Magdalena Stepczyńska, Bartłomiej Jagodziński
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2015, tom: 68, strony: 67-76), Wydawca: World Academy of Materials and Manufacturing Engineering
  Status:
  Opublikowana
 2. Metalizowanie bezprądowe tworzyw polimerowych IF: 0,706
  Autorzy:
  Żenkiewicz Marian, Moraczewski Krzysztof, Rytlewski Piotr, Stepczyńska Magdalena, Jagodziński Bartłomiej
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62, strony: 114-118), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.0113 - link do publikacji
 3. Application of thermogravimetry in the assessment of coatings ability to be metallized IF: 1,781
  Autorzy:
  Piotr Rytlewski, Waldemar Mróz, Bogusław Budner, Krzysztof Moraczewski, Rafał Malinowski, Bartłomiej Jagodziński
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2017, tom: 127, strony: 381-387), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5878-8 - link do publikacji
 4. Laser-assisted electroless metallization of polymer coatings containing copper complexes IF: 2,283
  Autorzy:
  P. Rytlewski, B. Jagodziński, K. Moraczewski, A. Wojciechowska, R. Malinowski, B. Budner
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 5. Laser-assisted Electroless Metallization of Polymer Materials: A Critical Review
  Autorzy:
  Piotr Rytlewski, Bartłomiej Jagodziński, Krzysztof Moraczewski
  Czasopismo:
  Reviews of Adhesion and Adhesives (rok: 2016, tom: 4, strony: 334-366), Wydawca: Scrivener Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7569/RAA.2016.097309 - link do publikacji
 6. Autokatalityczne miedziowanie bezprądowe tworzyw polimerowych IF: 0,706
  Autorzy:
  Marian Żenkiewicz, Krzysztof Moraczewski, Piotr Rytlewski, Magdalena Stepczyńska, Bartłomiej Jagodziński
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62, strony: 371-379), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.371 - link do publikacji
 1. Metallization of Polymers and Textiles
  Autorzy:
  Piotr Rytlewski, Krzysztof Moraczewski, Bartłomiej Jagodziński
  Książka:
  Textile Finishing: Recent Developments and Future Trends (rok: 2017, tom: -, strony: 171-205), Wydawca: Scrivener/Wiley
  Status:
  Opublikowana