Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie i synteza funkcjonalnych materiałów o właściwościach nieliniowych do zastosowań w układach elektrycznych i optoeletronice na bazie halogenowodorków amin oraz organiczno-nieorganicznych hybryd.

2013/11/D/ST8/03297

Słowa kluczowe:

ferroelektryki piezoelektryki materiały polarne optoelektronika właściwości elektryczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Piecha-Bisiorek 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 458 293 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-06

Zakończenie projektu: 2017-08-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Monitor.
 3. Kriostat. Za kwotę 130 000 PLN
 4. Analizator impedancji.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Ferroelasticity and piezoelectricity of organic– inorganic hybrid materials with a one-dimensional anionic structure: so similar, yet so different IF: 3,382
  Autorzy:
  Anna , Klaudia Mencel, Vasyl Kinzhybalo, Aleksandra Szota, Ryszard Jakubas, Wojciech Medycki, Wiktor Zawrocki
  Czasopismo:
  CrystEngComm. (rok: 2018, tom: 20, strony: 2112-2119), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ce00140e - link do publikacji
 2. Strong Improper Ferroelasticity and Weak Canted Ferroelectricity in a Martensitic-Like Phase Transition of Diisobutylammonium Bromide IF: 17,49
  Autorzy:
  Anna Piecha-Bisiorek, Agata Białońska, Ryszard Jakubas, Piotr Zieliński, Martyna Wojciechowska and Mirosław Gałązka
  Czasopismo:
  Advanced Materials (rok: 2015, tom: 27, strony: 5023-5027), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adma.201501812 - link do publikacji
 3. Structure–property relationships in hybrid (C3H5N2)3[Sb2I9] and (C3H5N2)3[Bi2I9] isomorphs IF: 4,532
  Autorzy:
  M. Węcławik, A. Gągor, R. Jakubas, A. Piecha-Bisiorek, W. Medycki, J. Baran, P. Zieliński, M. Gałązka
  Czasopismo:
  Inorg. Chem. Front. (rok: 2016, tom: 3, strony: 1306-1316), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6QI00260A - link do publikacji
 4. Enormous lattice distortion through an isomorphous phase transition in an organic–inorganic hybrid based on haloantimonate(III) IF: 3,849
  Autorzy:
  Martyna Wojciechowska, Przemysław Szklarz, Agata Białońska, Jan Baran, Rafał Janicki, Wojciech Medycki, Piotr Durlak, Anna Piecha-Bisiorek and Ryszard Jakubas
  Czasopismo:
  CrystEngComm. (rok: 2016, tom: 18, strony: 6184-6194), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6CE01008C - link do publikacji
 5. Polar and antiferroelectric behaviour of a hybrid crystal – piperazinium perchlorate IF: 3,849
  Autorzy:
  M. Wojtaś, A. Gągor, O. Czupiński, A. Piecha-Bisiorek, D. Isakov, W. Medycki and R. Jakubas
  Czasopismo:
  CrystEngComm. (rok: 2015, tom: 17, strony: 3171-3180), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CE00161G - link do publikacji
 6. Ferroelectricity in bis(ethylammonium) pentachlorobismuthate(III): synthesis, structure, polar and spectroscopic properties IF: 4036
  Autorzy:
  Anna Piecha-Bisiorek, Anna Gągor, Ryszard Jakubas, Agnieszka Ciżman, Rafał Janicki, Wojciech Medycki
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Frontiers (rok: 2017, tom: 4, strony: 1281-1286), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7qi00254h - link do publikacji
 7. Periodic and incommensurately modulated phases in a (2-methylimidazolium)tetraiodobismuthate(III) thermochromic organic–inorganic hybrid IF: 4,034
  Autorzy:
  Anna Gągor, Magdalena Węcławik, Bartosz Bondzior, Ryszard Jakubas
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2015, tom: 17, strony: 3286-3296), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CE00046G - link do publikacji