Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transkrypcyjno-epigenetyczna rola polimerazy poli(ADP-rybozy)-1 w warunkowaniu ekspresji czynników prozapalnych kontrolowanych przez oś NF-kappaB w mieloidalnych komórkach efektorowych.

2013/11/D/NZ2/00033

Słowa kluczowe:

polimeraza poli(ADP-ribozy)-1 jądrowy czynnik kappa B chromatyna ekspresja genów odporność wrodzona czynniki prozapalne

Deskryptory:

 • NZ2_6: Immunogenetyka
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Robaszkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 499 855 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-22

Zakończenie projektu: 2019-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aspirator FTA-1.
 2. Autoklaw.
 3. Mikroskop IB100 z obiektywem PH40x i wsuwką do kontrastu fazowego.
 4. Pipetor.
 5. Wirówka laboratoryjna LMC-3000.
 6. Miniwytrząsarka z ruchem kołyskowym MR-1.
 7. Rotor do wirówki LMC-3000 na probówki 15 ml.
 8. Homogenizator ultradźwiękowy.
 9. Termocykler MultiGene.
 10. Dwa zestawy pipet automatycznych.
 11. Fluorymetr Quantus (TM) do pomiaru stężenia DNA, RNA i białka.
 12. Inkubator CO2. Za kwotę 32 500 PLN
 13. Urządzenie do documentacji żeli i membran. Za kwotę 100 000 PLN
 14. Komora laminarna (II klasa bezpieczeństwa). Za kwotę 25 000 PLN
 15. Rotator Multi RS60.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. PARP Traps Rescue the Pro-Inflammatory Response of Human Macrophages in the In Vitro Model of LPS-Induced Tolerance IF: 4,286
  Autorzy:
  Julita Pietrzak, Karolina Gronkowska, Agnieszka Robaszkiewicz
  Czasopismo:
  Pharmaceuticals (rok: 2021, tom: 14, strony: 170), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ph14020170 - link do publikacji
 2. Downregulation of PARP1 transcription by promoter-associated E2F4-RBL2- HDAC1-BRM complex contributes to repression of pluripotency stem cell factors in human monocytes IF: 5,228
  Autorzy:
  Ewelina Wiśnik, Tomasz Płoszaj, Agnieszka Robaszkiewicz
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: 9483), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-10307-z - link do publikacji
 3. PARP1 co-regulates EP300-BRG1-dependent transcription of genes involved in breast cancer cell proliferation and DNA repair IF: 6,126
  Autorzy:
  Maciej Sobczak, Andrew Pitt, Corinne M Spickett, Agnieszka Robaszkiewicz
  Czasopismo:
  Cancers (rok: 2019, tom: 11, strony: 1539), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cancers11101539 - link do publikacji
 4. Redox control of cancer cell destruction IF: 6,337
  Autorzy:
  CsabaHegedűsa, Katalin Kovács, Zsuzsanna Polgára, Zsolt Regdona, Éva Szabó, Agnieszka Robaszkiewicz, Henry Jay Forman, Anna Martner, László Virág
  Czasopismo:
  Redox Biology (rok: 2018, tom: 16, strony: 59-74), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.redox.2018.01.015 - link do publikacji
 5. BRG1 Activates Proliferation and Transcription of Cell Cycle-Dependent Genes in Breast Cancer Cells IF: 6,126
  Autorzy:
  Maciej Sobczak, Julita Pietrzak, Tomasz Płoszaj, Agnieszka Robaszkiewicz
  Czasopismo:
  Cancers (rok: 2020, tom: 12, strony: 349), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cancers12020349 - link do publikacji
 6. Downregulation of PARP1 transcription by CDK4/6 inhibitors sensitizes human lung cancer cells to anticancer drug-induced death by impairing OGG1-dependent base excision repair IF: 6,337
  Autorzy:
  Tempka Dominika, Tokarz Paulina, Chmielewska Kinga, Kluska Magdalena, Pietrzak Julita, Rygielska Żaneta, Virág Laszlo, Robaszkiewicz Agnieszka
  Czasopismo:
  Redox Biology (rok: 2018, tom: 15, strony: 316-326), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.redox.2017.12.017 - link do publikacji
 7. PARP1-LSD1 functional interplay controls transcription of SOD2 that protects human pro-inflammatory macrophages from death under an oxidative condition. IF: 6,02
  Autorzy:
  Tokarz P., Płoszaj T., Regdon Z., Virág L., Robaszkiewicz A.
  Czasopismo:
  Free Radical Biology and Medicine (rok: 2019, tom: 131, strony: 218-224), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.004 - link do publikacji
 8. ARTD1 regulates osteoclastogenesis and bone homeostasis by dampening NF-κB-dependent transcription of IL-1β IF: 5,578
  Autorzy:
  Agnieszka Robaszkiewicz, Chao Qu, Ewelina Wiśnik, Tomasz Płoszaj, Ali Mirsaidi, Friedrich A. Kunze, Peter J. Richards, Paolo Cinelli, Gabriel Mbalaviele, Michael O. Hottiger
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: 21131), Wydawca: Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep21131 - link do publikacji
 9. LPS protects macrophages from AIF-independent parthanatos by downregulation of PARP1 expression, induction of SOD2 expression, and a metabolic shift to aerobic glycolysis. IF: 6,02
  Autorzy:
  Regdon Z., Robaszkiewicz A., Kovács K., Rygielska Ż., Hegedűs C., Bodoor K., Szabó É., Virág L.
  Czasopismo:
  Free Radical Biology and Medicine (rok: 2019, tom: 131, strony: 184-196), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.freeradbiomed.2018.11.034 - link do publikacji
 10. Poly(ADP-ribose) in the bone: From oxidative stress signal to structural element IF: 5,736
  Autorzy:
  Csaba Hegedűs, Agnieszka Robaszkiewicz, Petra Lakatos, Éva Szabó, László Virág
  Czasopismo:
  Free Radical Biology and Medicine (rok: 2015, tom: 82, strony: 179-186), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.freeradbiomed.2015.01.027 - link do publikacji
 11. Redox Profiling Reveals Clear Differences between Molecular Patterns of Wound Fluids from Acute and Chronic Wounds IF: 4,94
  Autorzy:
  Bodnár E., Bakondi E., Kovács K., Hegedűs C., Lakatos P., Robaszkiewicz A., Regdon Z., Virág L., Szabó É.
  Czasopismo:
  Oxidative Medicine and Cellular Longevity (rok: 2018, tom: 2018, strony: Article ID 5286785 (12 stron)), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2018/5286785 - link do publikacji
 12. EP300-HDAC1-SWI/SNF functional unit defines transcription of some DNA repair enzymes during differentiation of human macrophages IF: 5,179
  Autorzy:
  Pietrzak J., Płoszaj T., Pułaski Ł., Robaszkiewicz A.
  Czasopismo:
  BBA - Gene Regulatory Mechanisms (rok: 2019, tom: 1862, strony: 198-208), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 13. PARP1 facilitates EP300 recruitment to the promoters of the subset of RBL2-dependent genes. IF: 5,018
  Autorzy:
  Robaszkiewicz Agnieszka, Wiśnik Ewelina, Regdon Zsolt, Chmielewska Kinga, Virág Laszlo
  Czasopismo:
  BBA - Gene Regulatory Mechanisms (rok: 2018, tom: 1861, strony: 41-53), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbagrm.2017.12.001 - link do publikacji
 1. Modyfikacje epigenetyczne a rozwój transformacji nowotworowej.
  Autorzy:
  Ewelina Wiśnik, Marta Kwiatkowska, Agnieszka Robaszkiewicz
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce: Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu (rok: 2015, tom: 1, strony: 173-178), Wydawca: Młodzi Naukowcy: ISBN: 978-83-942083-1-8
  Status:
  Opublikowana
 2. Biochemical and cellular aspects of protein mono- and poly(ADP-ribosyl)ation.
  Autorzy:
  Agnieszka Robaszkiewicz, Ewelina Wiśnik
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce: Nauki Przyrodnicze (rok: 2015, tom: 1, strony: 126-131), Wydawca: Młodzi Naukowcy, ISBN: 978-83-942083-1-8
  Status:
  Opublikowana
 3. Inhibitory enzymów modyfikujących histony jako narzędzia służące modulowaniu ekspresji genów determinujących pluripotencję komórek macierzystych oraz procesu różnicowania
  Autorzy:
  Agnieszka Robaszkiewicz
  Książka:
  Innowacje w polskiej nauce w obszarze life science i ochrony środowiska Przegląd aktualnej tematyki badawczej (rok: 2016, tom: 1, strony: 44696), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Biznes
  Status:
  Opublikowana
 4. Syntetyczna letalność w komórkach nowotworowych a inhibitory polimeraz poli(ADP-rybozy).
  Autorzy:
  Ewelina Wiśnik, Marta Kwiatkowska, Agnieszka Robaszkiewicz
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce: Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu (rok: 2015, tom: 1, strony: 165-172), Wydawca: Młodzi Naukowcy, ISBN: 978-83-942083-1-8
  Status:
  Opublikowana
 5. The search for molecular principles of PARP1 expression: in silico study.
  Autorzy:
  Agnieszka Robaszkiewicz, Ewelina Wiśnik
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce: Nauki Przyrodnicze (rok: 2015, tom: 1, strony: 131-137), Wydawca: Młodzi Naukowcy, ISBN: 978-83-942083-1-8
  Status:
  Opublikowana