Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena wpływu wykorzystania zaawansowanych metod modelowania opóźnienia troposferycznego sygnałów GNSS na estymowane parametry troposfery oraz realizację systemu ETRS89 przez stacje ASG-EUPOS

2013/11/N/ST10/00757

Słowa kluczowe:

GNSS opóźnienie troposferyczne troposfera zawartość pary wodnej ASG-EUPOS ETRS89

Deskryptory:

 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Stępniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 91 178 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2016-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. mobilna stacja robocza. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. VALIDATION OF REGIONAL GEOID MODELS FOR POLAND: LOWER SILESIA CASE STUDY IF: 0,561
  Autorzy:
  Katarzyna STEPNIAK, Radoslaw BARYLA, Jacek PAZIEWSKI, Pawel GOLASZEWSKI, Pawel WIELGOSZ, Grzegorz KURPINSKI, Edward OSADA
  Czasopismo:
  Acta Geodynamica et Geomaterialia (rok: 2016, tom: 14, 1 (185), strony: 93-100), Wydawca: ACAD SCI CZECH REPUBLIC INST ROCK STRUCTURE & MECHANICS, IRSM AS CR
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13168/AGG.2016.0031 - link do publikacji
 1. Assessment of tropospheric delay estimation methods on Precise Point Positioning time series
  Autorzy:
  Katarzyna Stępniak, Janusz Bogusz, Anna Kłos, Paweł Wielgosz
  Konferencja:
  26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) (rok: 2015, ), Wydawca: IUGG
  Data:
  konferencja 22.06-2.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Impact of different troposphere modelling methods on ZTD time series: case study of mountainous GPS stations
  Autorzy:
  Katarzyna Stępniak, Anna Kłos, Olivier Bock, Janusz Bogusz
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 17-22.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Tropospheric delay gradient modelling in ASG-EUPOS network and its impact on coordinate stability
  Autorzy:
  Katarzyna Stępniak, Paweł Wielgosz
  Konferencja:
  GNSS4SWEC First summer school (rok: 2014, ), Wydawca: COST ES1206
  Data:
  konferencja 8-11.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Improved methods for reprocessing of GNSS data for climate monitoring over Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Stępniak, Oliveir Bock, Paweł Wielgosz
  Konferencja:
  3rd COST ES1206 Workshop (rok: 2016, ), Wydawca: COST ES1206
  Data:
  konferencja 8-11.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Assessment of ZTD screening methods and analysis of water vapour variability over Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Stępniak, Olivier Bock, Paweł Wielgosz
  Konferencja:
  COST ES1206 Workshop (rok: 2015, ), Wydawca: COST ES1206
  Data:
  konferencja 11-14.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Improved methods for reprocessing of GNSS data for climate monitoring over Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Stępniak, Olivier Bock, Paweł Wielgosz
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Geosciences Union
  Data:
  konferencja 17-22.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Validation of new GNSS baseline processing strategy for ZTD estimation in regional networks
  Autorzy:
  Katarzyna Stępniak, Olivier Bock, Paweł Wielgosz
  Konferencja:
  GNSS4SWEC Summer School and Working Groups Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: COST ES1206
  Data:
  konferencja 9.08-2.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ metod estymacji opóźnienia troposferycznego na charakterystykę szeregów czasowych rozwiązań PPP
  Autorzy:
  Katarzyna Stępniak, Janusz Bogusz, Anna Kłos, Paweł Wielgosz
  Konferencja:
  KONFERENCJA NAUKOWA "SATELITARNE METODY WYZNACZANIA POZYCJI WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI I NAWIGACJI (rok: 2015, ), Wydawca: KONFERENCJA NAUKOWA "SATELITARNE METODY WYZNACZANIA POZYCJI WE WSPÓŁCZESNEJ GEODEZJI I NAWIGACJI
  Data:
  konferencja 8-9.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Katarzyna Stępniak
  Książka:
  Ocena wpływu wykorzystania zaawansowanych metod modelowania opóźnienia troposferycznego na wyznaczanie współrzędnych stacji systemu ASG-EUPOS (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: UWM w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana