Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie anomalii izotopowych 17O/16O vs 18O/16O w naturalnych węglanach i siarczanach oraz 33S/32S vs 34S/32S w siarczkach i siarczanach metodą spektrometrii mas

2013/11/B/ST10/00250

Słowa kluczowe:

anomalie izotopowe 17O/16O 18O/16O 33S/32S węglany siarczany siarczki

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Pelc 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 412 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-15

Zakończenie projektu: 2017-10-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zasilacz wysokiego napięcia 6 kV.. Za kwotę 15 000 PLN
 2. Pompa rotacyjna.. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Pompa turbomolekulararna z zasilaczem.. Za kwotę 100 000 PLN
 4. Zasilacz pompy jonowej.
 5. Pompa jonowa z zasilaczem.. Za kwotę 20 000 PLN
 6. Zasilacz źródła jonów.. Za kwotę 7 500 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Dissociation of methyl formate (HCOOCH3) molecules upon low-energy electron attachment IF: 5,185
  Autorzy:
  L. Feketeová, A. Pelc, A. Ribar, S. E. Huber, and S. Denifl
  Czasopismo:
  Astronomy & Astrophysics (rok: 2018, tom: 617, strony: A102, 1-8), Wydawca: EDPS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1051/0004-6361/201732293 - link do publikacji
 2. Formation of Negative Ions upon Dissociative Electron Attachment to the Astrochemically Relevant Molecule Aminoacetonitrile IF: 2,847
  Autorzy:
  Andrzej Pelc, Stefan E. Huber, Carolina Matias, Zbigniew Czupyt and Stephan Denifl
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry A (rok: 2016, tom: 120(6), strony: 903-910), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.5b09657 - link do publikacji
 3. Use of Negative Ion Mass Spectrometry for Simultaneous Determination of Sulfur Isotope Ratios Δ33S And Δ34S
  Autorzy:
  Stanisław Hałas, Tomasz Pieńkos, Andrzej Pelc, Artur Wójtowicz
  Czasopismo:
  ANNALES UMCS, Sectio AAA Physica (rok: 2015, tom: 70, strony: 75-80), Wydawca: Wydawnictwo UMCS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/aaa.2015.70.77 - link do publikacji
 4. A new negative and positive gas ion source for isotope ratio mass spectrometry IF: 1,998
  Autorzy:
  Tomasz Pieńkos, Stanisław Hałas
  Czasopismo:
  Rapid Communications in Mass Spectrometry (rok: 2017, tom: 31, strony: 964–968), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/rcm.7879 - link do publikacji
 5. Improved three filaments TIMS ion source for isotope ratios determination of two samples IF: 2,045
  Autorzy:
  Adrian Pacek, Tomasz Pieńkos, Maciej Czarnacki, Stanisław Hałas, Andrzej Pelc
  Czasopismo:
  Rapid Communications in Mass Spectrometry (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/rcm.8671 - link do publikacji
 1. A novel approach in the study of isotope anomalies (D17O and D33S)
  Autorzy:
  T. Pieńkos, A. Wójtowicz, A. Pelc, S. Hałas
  Konferencja:
  12th Geochronological Conference "Dating of Minerals and Rocks XII" (rok: 2014, ), Wydawca: T. M. Karpiński
  Data:
  konferencja 16-17.10.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Towards the study of isotopic anomalies, D17O and D33S, in terrestrial samples
  Autorzy:
  S. Hałas, T. Pieńkos, A. Pelc, A. Wójtowicz
  Konferencja:
  ESIR Isotope Workshop XIII, Zadar, Croatia (rok: 2015, ), Wydawca: Ruder Doskovic Institute
  Data:
  konferencja 20-24.10.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Trójkolektorowy spektrometr mas do pomiaru składu izotopowego siarki na jonach S+ i S‐
  Autorzy:
  T. Pieńkos, A. Pelc, A. Wójtowicz, S. Hałas
  Konferencja:
  XI Konferencja Techniki Próżni (rok: 2017, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 25-28 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Determination of Chlorine Isotope Ratio with 0.01‰ Accuracy
  Autorzy:
  A. Pelc, T. Pieńkos, S. Hałas
  Konferencja:
  Goldschmidt2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Goldschmidt Abstracts
  Data:
  konferencja 13-18 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 5. Towards determination of multiple sulfur isotope fractionation
  Autorzy:
  Stanisław Hałas, Tomasz Pieńkos
  Konferencja:
  13th Geochronological Conference "Dating of Minerals and Rocks XII", 2nd International Conference on Biology and Earth Sciences "Bio-Geo" (rok: 2016, ), Wydawca: Huber Publisher
  Data:
  konferencja 20-21.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. New negative ion sources for isotope ratio mass spectrometry
  Autorzy:
  Tomasz Pieńkos, Stanisław Hałas
  Konferencja:
  VI Congress of the Polish Vacuum Society (VI Kongres PTP) (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 06-09.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Simultaneous Determination of δ34S and δ36S on SO2 Gas
  Autorzy:
  T. Pieńkos, S. Hałas, A. Pelc
  Konferencja:
  ESIR Isotope Workshop XIV (rok: 2017, ), Wydawca: European Society for Isotope Research
  Data:
  konferencja 25-29 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 8. A dual inlet and triple collector mass spectrometer for analysis of 33S/32S and 34S/32S isotope ratio
  Autorzy:
  Tomasz Pieńkos, Stanisław Hałas, Andrzej Pelc, Artur Wójtowicz
  Konferencja:
  VI Congress of the Polish Vacuum Society (VI Kongres PTP) (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 06-09.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Formowanie jonów ujemnych poprzez przyłączenie niskoenergetycznych elektronów przez molekuły PtBr2
  Autorzy:
  A. Pelc, T. Pieńkos
  Konferencja:
  XI Konferencja Techniki Próżni (rok: 2017, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 25-28 września
  Status:
  Opublikowana