Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie anomalii izotopowych 17O/16O vs 18O/16O w naturalnych węglanach i siarczanach oraz 33S/32S vs 34S/32S w siarczkach i siarczanach metodą spektrometrii mas

2013/11/B/ST10/00250

Słowa kluczowe:

anomalie izotopowe 17O/16O 18O/16O 33S/32S węglany siarczany siarczki

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia
  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
  • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Hałas 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 412 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-15

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony