Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oddziaływanie wymienne w półmagnetycznym tlenku cynku domieszkowanym jonami metali przejściowych

2013/11/N/ST3/04062

Słowa kluczowe:

półprzewodniki półmagnetyczne plazmony ekscyton magnetooptyka

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Papierska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 149 370 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-22

Zakończenie projektu: 2018-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Fe dopant in ZnO: 2+versus 3+valency and ion-carrier s,p-d exchange interaction IF: 3,664
  Autorzy:
  J. Papierska, A. Ciechan, P. Boguslawski, M. Boshta, MM. Gomaa, E. Chikoidze, Y. Dumont, A. Drabinska, H. Przybylinska, A. Gardias, J. Szczytko, A. Twardowski, M. Tokarczyk, G. Kowalski, B. Witkowski, K. Sawicki, W. Pacuski, M. Nawrocki and J. Suffczynski,
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2016, tom: 94, strony: 224414 (1-16)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.224414 - link do publikacji