Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czy metodę okrzemkową można wykorzystać do badania osadów powodziowych? Badania na przykładzie późnoholoceńskich osadów Zatoki Gdańskiej

2013/11/N/ST10/00491

Słowa kluczowe:

Zatoka Gdańska osady powodziowe analiza okrzemkowa

Deskryptory:

  • NZ8_7: Hydrobiologia
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Mitręga 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 99 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-07

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony