Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu "core-shell" do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjno-katalityczną

2013/11/B/ST5/01550

Słowa kluczowe:

lotne związki organiczne węgle mezoporowate adsorpcja katalizatory tlenkowe

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_13: Chemia środowiska
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Kuśtrowski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 681 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-21

Zakończenie projektu: 2017-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Suszarka próżniowa. Za kwotę 33 620 PLN
 2. Układ przepływowy do badań efektywności eliminacji lotnych związków organicznych z użyciem metody adsorpcyjno-katalitycznej. Za kwotę 202 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (17)
 1. Elimination of ketone vapors by adsorption on spherical MCM-41 and MCM-48 silicas decorated with thermally activated poly(furfuryl alcohol) IF: 2,259
  Autorzy:
  Kamil Machowski, Piotr Kuśtrowski, Barbara Dudek, Marek Michalik
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2015, tom: 165, strony: 253-260), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2015.09.026 - link do publikacji
 2. Influence of thermal treatment conditions on efficiency of PFA/MCM-48 composite and CMK-1 carbon replica in adsorption of volatile organic compounds IF: 1,781
  Autorzy:
  Kamil Machowski, Piotr Natkański, Anna Białas, Piotr Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2016, tom: 126, strony: 1313-1322), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5614-4 - link do publikacji
 3. Abatement of Volatile Organic Compounds Emission as a Target for Various Human Activities Including Energy Production IF: 3,105
  Autorzy:
  Piotr Kuśtrowski, Anna Rokicińska, Tomasz Kondratowicz
  Czasopismo:
  Advances in Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 72, strony: 385-419), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/bs.adioch.2018.05.004 - link do publikacji
 4. Catalytic combustion of toluene over copper oxide deposited on two types of yttria-stabilized zirconia IF: 3,893
  Autorzy:
  Anna Białas, Tomasz Kondratowicz, Marek Drozdek, Piotr Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2015, tom: 257, strony: 144-149), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2015.01.005 - link do publikacji
 1. Eliminacja lotnych związków organicznych na drodze adsorpcji z użyciem replik węglowych typu CMK-1 o morfologii sferycznej
  Autorzy:
  Kamil Machowski, Tomasz Kondratowicz, Anna Białas, Marek Drozdek, Marek Michalik, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 2. Optymalizacja temperatury aktywacji termicznej nanokompozytu PFA/MCM-48 oraz repliki węglowej CMK-1 pod kątem zastosowania w adsorpcji lotnych związków organicznych
  Autorzy:
  Kamil Machowski, Marek Drozdek, Anna Białas, Sebastian Jarczewski, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30 sierpnia - 4 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Total oxidation of toluene over zirconia shells (@ZrO2) doped with copper and cobalt oxides
  Autorzy:
  Tomasz Kondratowicz, Barbara Dudek, Marek Michalik, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  16th International Congress on Catalysis (ICC 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Catalysis Society of China (CSC)
  Data:
  konferencja 3-8 lipca
  Status:
  Opublikowana
 4. Application of zirconia empty shells as support of catalytically active metal oxide phases in total oxidation of toluene
  Autorzy:
  Tomasz Kondratowicz, Barbara Dudek, Marek Michalik, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  7th Asia-Pacific Congress on Catalysis (APCAT-7) (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Chemical Technology in Mumbai (India)
  Data:
  konferencja 17-21 stycznia
  Status:
  Opublikowana
 5. Hollow and filled ZrO2 spheres modified with transition metal oxides as catalysts of toluene combustion
  Autorzy:
  Tomasz Kondratowicz, Barbara Dudek, Marek Michalik, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  XXI Zeolite Forum (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zeolitowe
  Data:
  konferencja 7-11 lutego
  Status:
  Opublikowana
 6. Katalityczne dopalanie toluenu na tlenkach kobaltu i miedzi osadzonych na sferycznym ZrO2
  Autorzy:
  Tomasz Kondratowicz, Anna Rokicińska, Barbara Dudek, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30 sierpnia-4 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Spherical mesoporous carbon replicas for removal of volatile organic compounds
  Autorzy:
  Kamil Machowski, Sebastian Jarczewski, Barbara Dudek, Marek Michalik, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  French Conference on Catalysis 2016 (FCCat 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: French Chemical Society
  Data:
  konferencja 23-27 maja
  Status:
  Opublikowana
 8. Adsorption of volatile organic compounds on spherical mesoporous carbon replicas
  Autorzy:
  Kamil Machowski, Sebastian Jarczewski, Barbara Dudek, Marek Kichalik, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: International Zeolite Association (IZA)
  Data:
  konferencja 19-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Formation of SiO2@ZrO2 core-shell nanostructures as supports of transition metal oxide phase catalytically active in toluene combustion
  Autorzy:
  Tomasz Kondratowicz, Barbara Dudek, Marek Michalik, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: International Zeolite Association (IZA)
  Data:
  konferencja 19-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 10. Synteza sferycznych materiałów typu core-shell z rdzeniem węglowym otoczkowanym ZrO2 jako nośników katalizatorów dopalania lotnych związków organicznych
  Autorzy:
  Anna Drewienkiewicz, Piotr Kuśtrowski, Piotr Natkański
  Konferencja:
  54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego (rok: 2017, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Data:
  konferencja 11 maja
  Status:
  Opublikowana
 11. Yttria stabilized zirconia supported copper oxide catalysts for toluene combustion
  Autorzy:
  Anna Białas, Tomasz Kondratowicz, Piotr Kuśtrowski, Barbara Dudek, Sebastian Jarczewski
  Konferencja:
  International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis (rok: 2014, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 1-5 września
  Status:
  Opublikowana
 12. Całkowite utlenianie toluenu na katalizatorach ZrO2 o morfologii sferycznej modyfikowanych CuO i Co3O4
  Autorzy:
  Tomasz Kondratowicz, Dominika Niedźwiecka, Barbara Dudek, Marek Michalik, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 15-17 marca
  Status:
  Opublikowana
 13. Development of New Catalysts for Toluene Combustion Based on Copper and Cobalt Oxide Supported on Spherical Zirconia Shells (@ZrO2) Synthesized by Bottom-Up Route
  Autorzy:
  Piotr Kuśtrowski, Tomasz Kondratowicz, Anna Rokicińska, Barbara Dudek, Marek Michalik
  Konferencja:
  EMN Meeting on Mesoporous Materials (rok: 2016, ), Wydawca: EMN Meeting
  Data:
  konferencja 1-4 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 14. Katalityczne dopalanie toluenu na katalizatorach miedziowych osadzonych na sferycznym tlenku cyrkonu (@ZrO2)
  Autorzy:
  Tomasz Kondratowicz, Barbara Dudek, Marek Drozdek, Marek Michalik, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 15. Synthesis and characterisation of spherical carbon replicas for adsorption of volatile organic compounds
  Autorzy:
  Kamil Machowski, Sebastian Jarczewski, Barbara Dudek, Piotr Kuśtrowski, Marek Michalik
  Konferencja:
  9th International Mesostructured Materials Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: University of Queensland
  Data:
  konferencja 17-20 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 16. Toluene combustion over copper or cobalt oxides supported on hollow zirconia spheres
  Autorzy:
  Tomasz Kondratowicz, Piotr Natkański, Piotr Kuśtrowski, Barbara Dudek, Marek Michalik
  Konferencja:
  French Conference on Catalysis 2016 (FCCat 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: French Chemical Society
  Data:
  konferencja 23-27 maja
  Status:
  Opublikowana
 17. Development of SiO2@ZrO2 core-shell materials and empty @ZrO2 spheres synthesized by bottom-up route as supports of metal oxide phase catalytically active in toluene combustion
  Autorzy:
  Tomasz Kondratowicz, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  International Workshop on Functional Nanoporous Materials FuNaM (rok: 2016, ), Wydawca: Marian Smoluchowski Consortium (KNOW)
  Data:
  konferencja 13-14 października
  Status:
  Opublikowana