Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe biheterocykle: projektowanie, synteza i badanie potencjalnych zastosowań

2013/11/D/ST5/02909

Słowa kluczowe:

triazol biheterocykle alkaloidy drzewa chinowego synteza asymetryczna,

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Przemysław Boratyński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 306 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-08

Zakończenie projektu: 2017-11-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Pompa olejowa. Za kwotę 16 600 PLN
 3. Kugelrohr. Za kwotę 27 200 PLN
 4. Pompa membranowa z kontrolerem próżni. Za kwotę 16 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. trans-1,2-Diaminocyclohexane-based sulfonamides as effective hydrogen-bonding organocatalysts for asymmetric Michael–hemiacetalization reaction IF: 5,773
  Autorzy:
  Dajek, M; Kowalczyk, R.; P. Boratyński
  Czasopismo:
  Catalysis Science and Technology (rok: 2018, tom: 8, strony: 0-0), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CY01199K - link do publikacji
 2. Dimeric Cinchona alkaloids IF: 1,896
  Autorzy:
  Przemysław Boratyński (samodzielnie)
  Czasopismo:
  Molecular Diversity (rok: 2015, tom: 19, strony: 385-422), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11030-014-9563-1 - link do publikacji
 3. A permutation approach to the assignment of the configuration to diastereomeric tetrads by comparison of experimental and ab initio calculated differences in NMR data IF: 2,337
  Autorzy:
  Przemysław Boratyński (samodzielnie)
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Organic Chemistry (rok: 2017, tom: 13, strony: 2478-2485), Wydawca: Beilstein Institut
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjoc.13.245 - link do publikacji
 4. Copper(II) complexes of chiral 1,2,3-triazole biheterocyclic 'click' ligands equipped in Cinchona alkaloid moiety IF: 2,108
  Autorzy:
  Gałęzowska, J.; Boratyński, P. J.; Kowalczyk, R.; Lipke, H.; Czapor-Irzabek, H.
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2017, tom: 121, strony: 44934), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2016.09.058 - link do publikacji
 5. Click-dimerized Cinchona alkaloids IF: 4,785
  Autorzy:
  Boratyński, P. J.; Kowalczyk, R.
  Czasopismo:
  The Journal of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 81, strony: 8029-8034), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.6b01403 - link do publikacji
 6. Tricyclic quaternary ammonium salts derived from Cinchona alkaloids IF: 4,785
  Autorzy:
  Boratyński, P. J.; Kowalczyk, R.; Kobylańska (Rogalska), A.; Bąkowicz, J.
  Czasopismo:
  The Journal of Organic Chemistry (rok: 2016, tom: 81, strony: 12489-12493), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.6b02348 - link do publikacji
 7. Triazole biheterocycles from Cinchona alkaloids: coordination and antiproliferative properties IF: 1,505
  Autorzy:
  Boratyński, PJ; Gałęzowska, J; Turkowiak, K; Anisiewicz, A; Wietrzyk J
  Czasopismo:
  Shemistry Select , Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Projektowanie i aplikacje chiralnych amidów kwasu kwadratowego w wysoce stereoselektywnych reakcjach addycji Michaela
  Autorzy:
  Kowalczyk, R.; Boratyński, P.J.
  Konferencja:
  Postępy w syntezie związków nieracemicznych (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 19-22 października 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Biheterocycles and linked heterocycles based on Cinchona alkaloids
  Autorzy:
  Przemyslaw Boratynski
  Konferencja:
  26 th ISHC Congress (rok: 2017, ), Wydawca: University of Regensburg
  Data:
  konferencja 3-8 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Dimeryczne ligandy click
  Autorzy:
  Boratyński, PJ.; Kowalczyk, R.; Gałęzowska, J
  Konferencja:
  Postępy w syntezie związków nieracemicznych (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 19-22 października 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Novel functionalization of 9-position of Cinchona alkaloids leading to bi(heterocyclic) and tricyclic derivatives
  Autorzy:
  Kowalczyk, R.; Boratyński, P.J.
  Konferencja:
  18th Tetrahedron Symposium (rok: 2017, ), Wydawca: Tetrahedron / Elsevier
  Data:
  konferencja 27-30 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana