Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla)

2013/11/N/HS3/04781

Słowa kluczowe:

polityki kulturalne instytucje kultury region społecznosci lokalne

Deskryptory:

 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 68 376 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-17

Zakończenie projektu: 2018-07-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Social and Institutional Construction of Regional Borders in the Western and Northeren Lands - on the Example of Żuławy and Powiśle
  Autorzy:
  Aleksandra Paprot-Wielopolska
  Czasopismo:
  Politeja (rok: 2018, tom: 2 (53), strony: 304-334), Wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12797/Politeja.15.2018.53.18 - link do publikacji
 2. Zastosowanie metod mieszanych we współczesnych badaniach na Ziemiach Zachodnich i Północnych – przykład Żuław i Powiśla
  Autorzy:
  Aleksandra Paprot-Wielopolska
  Czasopismo:
  Opuscula Sociologica (rok: 2017, tom: 2, strony: 35-49), Wydawca: Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/os.2017.2-03 - link do publikacji
 3. Tradycyjne pożywienie i potrawy regionalne Powiśla
  Autorzy:
  Aleksandra Paprot
  Czasopismo:
  Nasze Pomorze (rok: 2014, tom: 15, strony: 117-132), Wydawca: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
  Status:
  Opublikowana
 1. Mechanizmy kreowania tożsamości na Żuławach i Powiślu. Pamięć - pamięć społeczna a działania instytucjonlane
  Autorzy:
  Aleksandra Paprot
  Konferencja:
  Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
  Data:
  konferencja 10-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Modne narracje o przeszłości. O polityce pamięci instytucji kultury z Żuław i Powiśla
  Autorzy:
  Aleksandra Paprot
  Konferencja:
  XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan (rok: 2016, ), Wydawca: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Instytut Kaszubski
  Data:
  konferencja 24-25.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Swoi czy nadal obcy? Działania na rzecz promocji menonitów w oczach współczesnych mieszkańców Żuław i Powiśla
  Autorzy:
  Aleksandra Paprot
  Konferencja:
  Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy (rok: 2016, ), Wydawca: Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO
  Data:
  konferencja 22-23.09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Powojenne mity i tradycje Ziem Zachodnich i Północnych a ich kontynuwoanie i odtwarzanie w czasach współczesnych - przykład Żuław i Powiśla
  Autorzy:
  Aleksandra Paprot-Wielopolska
  Konferencja:
  Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych (rok: 2018, ), Wydawca: Ośrodek Pamięć i Przyszłość
  Data:
  konferencja 6-7.11.2017
  Status:
  Złożona
 5. Edukacja regionalna i jej rola w budowaniu tożsamości Żuław i Powiśla
  Autorzy:
  Aleksandra Paprot-Wielopolska
  Konferencja:
  Polska regionalna: mowa - kultura - edukacja (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
  Data:
  konferencja 27-28.11.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Aleksandra Paprot-Wielopolska
  Książka:
  Żuławy i Powiśle. Kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 288), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Status:
  Opublikowana