Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poznanie genetycznych podstaw odporności ziemniaka na różne patotypy Synchytrium endobioticum sprawcy raka ziemniaka.

2013/11/B/NZ9/01959

Słowa kluczowe:

rak ziemniaka Synchytrium endobioticum wirulentne patotypy ziemniak odporność mapa DArT

Deskryptory:

 • NZ2_1: Genetyka molekularna
 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Zimnoch-Guzowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 569 630 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-28

Zakończenie projektu: 2018-01-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Program statystyczny STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL, wersja sieciowa dla 3 jednoczesnych użytkowników.. Za kwotę 34 000 PLN
 2. Aktualizacja oprogramowania JoinMap 4.1..
 3. Spektrofotometr NanoDrop Lite z wyposażeniem. Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Novel gene Sen2 conferring broad-spectrum resistance to Synchytrium endobioticum mapped to potato chromosome XI IF: 4,132
  Autorzy:
  Jarosław Plich, Jarosław Przetakiewicz, Jadwiga Śliwka, Bogdan Flis, Iwona Wasilewicz-Flis, Ewa Zimnoch-Guzowska
  Czasopismo:
  Theoretical and Applied Genetics (rok: 2018, tom: 131, strony: 2321-2331), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00122-018-3154-y - link do publikacji
 1. A new source of the potato resistance against virulent pathotypes of Synchytrium endobioticum
  Autorzy:
  Jarosław Plich, Jarosław Przetakiewicz, Jadwiga Śliwka, Bogdan Flis, Ewa Zimnoch-Guzowska
  Konferencja:
  V Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: PTG
  Data:
  konferencja 19-22 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Collection of Synchytrium endobioticum isolates for potato resistance tests
  Autorzy:
  Jarosław Przetakiewicz
  Konferencja:
  EAPR Pathology and Pests Section Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: EAPR
  Data:
  konferencja 7-11 sierpnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. New locus conferring potato resistance against seven virulent pathoptypes of Synchytrium endobioticum
  Autorzy:
  Plich J, Przetakiewicz J, Śliwka J, Flis B, Zimnoch-Guzowska E
  Konferencja:
  EAPR 2017 20th Triennial Conference. Potato facing global changes (rok: 2017, ), Wydawca: EAPR
  Data:
  konferencja 9-14 July 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Poznanie genetycznych podstaw odporności ziemniaka na różne patotypy Synchytrium endobioticum sprawcy raka ziemniaka
  Autorzy:
  Jarosław Plich, Jarosław Przetakiewicz, Jadwiga Śliwka, Bogdan Flis, Ewa Zimnoch-Guzowska
  Konferencja:
  XIII Ogólnoplolska Konferencja Naukowa - Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych (rok: 2017, ), Wydawca: IHAR-PIB
  Data:
  konferencja 30.01.2017-03.02.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Research on the potato resistance to various pathotypes of Synchytrium endobioticum
  Autorzy:
  Jarosław Plich, Jarosław Przetakiewicz, Bogdan Flis, Jadwiga Śliwka, Ewa Zimnoch-Guzowska
  Konferencja:
  18th Joint Meeting EAPR Breeding and Varietal Assessment Section and EUCARPIA Section Potatoes (rok: 2015, ), Wydawca: Univ. of Naples Federico II, Dept. Agricultural Sciences
  Data:
  konferencja 15-18 listopada 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. A new source of the potato resistance against virulent pathotypes of Synchytrium enodbioticum
  Autorzy:
  Jarosław Plich, Jarosław Przetakiewicz, Jadwiga Śliwka, Bogdan Flis, Ewa Zimnoch-Guzowska
  Konferencja:
  EAPR- Pathology and Pest Section Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: EAPR
  Data:
  konferencja 7-11 sierpnia 2016
  Status:
  Opublikowana