Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmodyfikowane palladowe katalizatory typu PEPPSI, synteza, reaktywność i aktywność katalityczna w reakcjach sprzęgania i wybranych przekształceniach olefin i acetylenów

2013/11/N/ST5/01612

Słowa kluczowe:

kompleksy palladu katalizatory typu PEPPSI reakcje sprzęgania chemia metaloorganiczna

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sylwia Ostrowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 147 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-19

Zakończenie projektu: 2017-08-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Selective dimerization of terminal acetylenes in the presence of PEPPSI precatalysts and relative chloro- and hydroxo-bridged N-heterocyclic carbene palladium dimers IF: 2,18
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska, Natalia Szymaszek, Cezary Pietraszuk
  Czasopismo:
  Journal Of Organometallic Chemistry (rok: 2018, tom: 856, strony: 63-69), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jorganchem.2017.12.041 - link do publikacji
 2. PEPPSI-type palladium 1,2,3-triazolin-5-ylidene complexes – Synthesis, structure and catalytic properties in Suzuki-Miyaura coupling IF: 2,26
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska, Maciej Kubicki, Cezary Pietraszuk
  Czasopismo:
  Inorganica Chimica Acta (rok: 2018, tom: 482, strony: 317-323), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ica.2018.06.028 - link do publikacji
 3. Efficient Homocoupling of Aryl- and Alkenylboronic Acids in the Presence of Low Loadings of [{Pd(μ–OH)Cl(IPr)}2 IF: 2,37
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska, Szymon Rogalski, Jan Lorkowski, Jędrzej Walkowiak, Cezary Pietraszuk
  Czasopismo:
  Synlett (rok: 2018, tom: 29, strony: A-F), Wydawca: Thieme
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1055/s-0036-1591602 - link do publikacji
 1. Modified PEPPSI-type palladium catalysts, synthesis, reactivity and catalytic activity in the coupling reactions
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  XXXIV GEQO CONGRESS ORGANOMETALLIC CHEMISTRY GROUP (rok: 2016, ), Wydawca: brak danych
  Data:
  konferencja 7-9 Wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. SYNTEZA I AKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA NOWYCH KATALIZATORÓW PALLADOWYCH
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska
  Konferencja:
  I Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2014, ), Wydawca: nie dotyczy
  Data:
  konferencja 15 listopada
  Status:
  Opublikowana
 3. AKTYWOWANE KATALIZATORY TYPU PEPPSI W WYBRANYCH PRZEKSZTAŁCENIACH OLEFIN I ACETYLENÓW
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku Polska Chemia w Mieście Wolności (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ul. Freta 16 00-227 Warszawa
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana
 4. SYNTEZA I AKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA DIMERYCZNYCH KOMPLEKSÓW PALLADU Z N-HETEROCYKLICZNYMI KARBENOWYMI LIGANDAMI
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska
  Konferencja:
  II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2015, ), Wydawca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ CHEMII UL. UMULTOWSKA 89B 61-614 POZNAŃ
  Data:
  konferencja 14 listopada
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis and Catalytic Activity of New N-Heterocyclic Carbene (NHC) Palladium Complexes
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  International Symposium on Synthesis and Catalysis (rok: 2017, ), Wydawca: Universidade de Evora
  Data:
  konferencja 5-8 września
  Status:
  Opublikowana
 6. KOMPLEKSY PALLADU Z N-HETEROCYKLICZNYMI LIGANDAMI KARBENOWYMI, JAKO SKUTECZNE KATALIZATORY WYSOCE STEREOSELEKTYWNEJ HOMODIMERYZACJI TERMINALNYCH ACETYLENÓW
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska, Natalia Szymaszek, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców. Nowe Oblicze Nauk Przyrodniczych (rok: 2016, ), Wydawca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ CHEMII UL. UMULTOWSKA 89B 61-614 POZNAŃ
  Data:
  konferencja 5 listopada
  Status:
  Opublikowana
 7. REGIO- AND STEREOSELECTIVE DIMERIZATION OF TERMINAL ALKYNES IN THE PRESENCE OF ACTIVATED PEPPSI-TYPE PALLADIUM COMPLEXES
  Autorzy:
  Sylwia Ostrowska, Cezary Pietraszuk
  Konferencja:
  OMCOS 18 Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synthesis JUPAC InternationalSymposium (rok: 2015, ), Wydawca: nie dotycz
  Data:
  konferencja 28.06 - 02.07
  Status:
  Opublikowana