Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie właściwości optycznych i elektrycznych elektroprzędzonych nanowłókien ceramicznych i nanorurek węglowych jako materiałów do konstrukcji sensorów i biosensorów

2013/11/D/ST5/02900

Słowa kluczowe:

elektroprzędzenie nanowłókna ZnO nanowłókna ZnO/ZnS jednościenne nanorurki węglowe dwuścienne nanorurki węglowe wielościenne nanorurki węglowe właściwości optyczne i elektryczne nanomateriałów materiały do konstrukcji biosensorów

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Baranowska-Korczyc 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 501 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-17

Zakończenie projektu: 2016-07-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Źródło mierzące (SMU) Keithley 2636B z adapterami i komputerem z oprogramowaniem do pomiarów I-V. Za kwotę 65 000 PLN
 2. Komputer przenośny (laptop). Za kwotę 4 000 PLN
 3. Zestaw do elektroprzędzenia. Za kwotę 70 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Magnetic and hydrophilic MWCNT/Fe composites as potential T2-weighted MRI contrast agents IF: 6,196
  Autorzy:
  Barbara M. Maciejewska, Alicja Warowicka, Anna Baranowska-Korczyc, Karol Załęski, Tomasz Zalewski, Krzysztof K. Kozioł, Stefan Jurga
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2015, tom: 94, strony: 1012-1020), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2015.07.091 - link do publikacji
 2. Cilostazol-Loaded Poly(ε-Caprolactone) Electrospun Drug Delivery System for Cardiovascular Applications IF: 3,002
  Autorzy:
  Marek Rychter, Anna Baranowska-Korczyc, Bartłomiej Milanowski, Marcin Jarek, Barbara M Maciejewska, Emerson L Coy, Janina Lulek
  Czasopismo:
  Pharmaceutical Research (rok: 2018, tom: 35, strony: 32), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11095-017-2314-0 - link do publikacji
 3. MWCNT based matrices as a platform for adhesion and growth of cells IF: 4,873
  Autorzy:
  Alicja Warowicka, Barbara M. Maciejewska, Jagoda Litowczenko, Mikołaj Kościński, Anna Baranowka-Korczyc, Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, Krzysztof K. Koziol, Stefan Jurga
  Czasopismo:
  Composites Science and Technology (rok: 2016, tom: 136, strony: 29-38), Wydawca: Elseviere
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compscitech.2016.09.026 - link do publikacji
 4. Antimicrobial electrospun poly(ε-caprolactone) scaffolds for gingival fibroblast growth IF: 3,84
  Autorzy:
  Anna Baranowska-Korczyc,Alicja Warowicka, Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, Bartosz Grześkowiak, Marcin Jarek, Barbara M. Maciejewska, Justyna Jurga-Stopa, Stefan Jurga
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 19647 - 19656), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA02486F - link do publikacji
 5. PEG-MWCNT/Fe hybrids as multi-modal contrast agents for MRI and optical imaging IF: 3,289
  Autorzy:
  Anna Baranowska-Korczyc, Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, Barbara M. Maciejewska, Alicja Warowicka, L. Emerson Coy, Tomasz Zalewski, Krzysztof K. Kozioł, Stefan Jurga
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 49891-49902), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA09191A - link do publikacji
 6. Facile synthesis of core/shell ZnO/ZnS nanofibers by electrospinning and gas-phase sulfidation for biosensor applications IF: 4,493
  Autorzy:
  Anna Baranowska-Korczyc, Kamil Sobczak, Piotr Dłużewski, Anna Reszka, Bogdan J. Kowalski, Łukasz Kłopotowski, Danek Elbaum, Krzysztof Fronc
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2015, tom: 17, strony: 24029-24037), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5CP02278A - link do publikacji