Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zmian mikrostrukturalnych zachodzących podczas łączenia różnoimiennych stopów aluminium metodą tarciową z przemieszaniem materiału

2013/11/B/ST8/04409

Słowa kluczowe:

łączenie tarciowe z przemieszaniem stopy aluminium mikroskopia modelowanie numeryczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Stanisław Dymek 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 660 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-16

Zakończenie projektu: 2017-10-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. skaningowy kalorymetr różnicowy. Za kwotę 240 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Modeling, Microstructure and Mechanical Properties of Dissimilar 2017A and 5083 Aluminum Alloys Friction Stir Welds IF: 1,752
  Autorzy:
  Carter Hamilton, Mateusz Kopyściański, Aleksandra Węglowska, Adam Pietras, Stanislaw Dymek
  Czasopismo:
  Proc IMechE Part B Journal of Engineering Manufacture (rok: 2019, tom: 233, strony: 553-564), Wydawca: Institution of Mechanical Engineers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0954405417740923 - link do publikacji
 2. Friction Stir Welding of Dissimilar Aluminum Alloys
  Autorzy:
  Mateusz Kopyściański, Aleksandra Węglowska, Adam Pietras, Carter Hamilton, Stanisław Dymek
  Czasopismo:
  Key Engineering Materials (rok: 2016, tom: 682, strony: 31-37), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/KEM.682.31 - link do publikacji
 3. A Numerical Simulation for Dissimilar Aluminum Alloys Joined by Friction Stir Welding IF: 1,874
  Autorzy:
  C. Hamilton, M. Kopyściański, A. Węglowska, S. Dymek, A. Pietras
  Czasopismo:
  Metallurgical and Materials Transactions A (rok: 2016, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11661-016-3617-1 - link do publikacji
 4. Microstructure of Friction Stir Welded AlSi9Mg Cast with 5083 and 2017A Wrought Aluminum Alloys IF: 1,331
  Autorzy:
  C. Hamilton, M. Kopyściański, S. Dymek, A. Węglowska, A. Pietras
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2018, tom: 27, strony: 1185–1193), Wydawca: Springer Science+Business Media
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-018-3177-1 - link do publikacji
 5. Application of positron lifetime annihilation spectroscopy for characterization of friction stir welded dissimilar aluminum alloys IF: 2,714
  Autorzy:
  C. Hamiltona, S. Dymek, E. Dryzek, M. Kopyściański, A. Pietras, A. Węglowska, M. Wróbel
  Czasopismo:
  Materials Characterization (rok: 2017, tom: 132, strony: 431 - 436), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchar.2017.09.017 - link do publikacji
 6. Microstructure of Friction Stir Welded Dissimilar wrought 2017A and cast AlSi9Mg Aluminum Alloys IF: 0,469
  Autorzy:
  M. Kopyściański1, S. Dymek, C. Hamilton, A. Węglowska, A. Pietras, M. Szczepanek, M. Wojnarowska
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica (rok: 2017, tom: 131, strony: 1390 - 1393), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.131.1390 - link do publikacji
 7. Mikrostruktura połączeń stopów aluminium 2017A i 7075 wykonanych metodą tarciową z mieszaniem materiału
  Autorzy:
  Mateusz KOPYŚCIAŃSKI, Adam Pietras, Aleksandra Węglowska, Mateusz Małyszko, Stanisław DYMEK
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2015, tom: 36 nr 5, strony: 334–337), Wydawca: Wydawnictwo SIGMA -NOT, Katowice
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2015.5.28 - link do publikacji
 1. A Numerical Simulation for Dissimilar Aluminum Alloys Joined by Friction Stir Welding
  Autorzy:
  Carter Hamilton, Mateusz Kopyściański, Aleksanda Wçglowska, Stanislaw Dymek and Adam Pietras
  Konferencja:
  TMS 2017 Annual Meeting (rok: 2017, ), Wydawca: TMS
  Data:
  konferencja February 26 – March 2, 2017 • San Diego, California
  Status:
  Opublikowana
 2. Microstructure of friction stir welded AISi9Mg cast and 5083 wrought aluminum alloys
  Autorzy:
  M. Kopyciański, S. Dymek, A. Wçglowska, A. Pietras, C. Hamilton, M. Wróbel
  Konferencja:
  XVI International Conference on Electron Microscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 10-13 September 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Electron microscopy study of friction stir welded dissimilar aluminum alloys
  Autorzy:
  S. Dymek, M. Kopyciański, A. Węglowska, A. Pietras, C. Hamilton, M. Wróbel
  Konferencja:
  XVI International Conference on Electron Microscopy (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 10-13 September 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Microstructure of Friction Stir Welded Dissimilar 2017A and 5083 Isothermal stahiIit Aluminum Alloys
  Autorzy:
  M. Kopyciański, A. Węglowska, A. Pietras, C. Hamilton, S. Dymek
  Konferencja:
  XXI Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies, AMT 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN: 978-83-7798-600-4
  Data:
  konferencja 5-8 czerwiec 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. MIIKROSTRUKTURA I WLASNOSCI POLACZENIA FSW STOPU DO PRZEROBKI PLASTYCZNEJ ZE STOPEM ODLEWNICZYM
  Autorzy:
  Monika Szczepanek, Magdalena Wojnarowska, Stanislaw Dymek
  Konferencja:
  INNOWACJE W IN7XNIERII PRODUKCJI, TECHNOLOGII MATERIALOW I BEZPIECZENSTWIE (rok: 2016, ), Wydawca: POLITECHNIKA CZISTOCHOWSKA
  Data:
  konferencja 19 maja 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Microstructure of Friction Stir Welded Dissimilar Wrought 2017A and cast AlSi9Mg Aluminum Alloys
  Autorzy:
  S. Dymek, M. Kopyściański, A. Węglowska, A. Pietras, C. Hamilton, M. Szczepanek, M. Wojnarowska
  Konferencja:
  11 Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Fizyki PAN, Warszawa
  Data:
  konferencja 11 - 14 wrzesień 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. ZGRZEWANIE TARCIOWE Z PRZEMIESZANIEM MATERIALU STOPOW ALUMINIUM ROZNEGO RODZAJU
  Autorzy:
  Monika Szczepanek, Stanislaw Dymek
  Konferencja:
  Innowacje w Inżynierii Produkcji, Technologii Materiałów i Bezpieczeństwie (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Częstochowska
  Data:
  konferencja 1 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. A Numerical Simulation for Dissimilar Aluminum Alloys Joined by Friction Stir Welding
  Autorzy:
  Carter Hamilton, Mateusz Kopyciański, Aleksanda Węglowska, Stanislaw Dymek and Adam Pietras
  Książka:
  Friction Stir Welding and Processing IX (rok: 2017, tom: brak numeru, strony: 167 - 177), Wydawca: TMS-Springer International Publishing AG; ISBN 978-3-319-52382-8
  Status:
  Opublikowana