Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena możliwości analizy ilościowej białek mięśni szkieletowych poddanych obróbce termicznej w oparciu o wybrane stabilne termicznie markery peptydowe

2013/11/D/NZ9/02632

Słowa kluczowe:

Peptidomika białka mięśni szkieletowych analiza ilościowa spektrometria mas w ciśnieniu atmosferycznym LC-MS analiza bezpośrednia/techniki jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Montowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 560 776 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2018-03-31

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Koncentrator próżniowy CentriVap micro IR. Za kwotę 39 606 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Species-specific peptide-based liquid chromatography–mass spectrometry monitoring of three poultry species in processed meat products IF: 5,399
  Autorzy:
  Emilia Fornala, Magdalena Montowska
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2019, tom: 283, strony: 489-498), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2019.01.074 - link do publikacji
 2. Markery peptydowe na tropie mięsa i składników niemięsnych w produktach mięsnych
  Autorzy:
  Magdalena Montowska
  Czasopismo:
  Przemysł Spożywczy (rok: 2017, tom: 71, strony: 30-33), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/65.2017.3.6 - link do publikacji
 3. Mass spectrometry detection of protein allergenic additives in emulsion-type pork sausages IF: 4,248
  Autorzy:
  Magdalena Montowskaa, Emilia Fornal, Michał Piątek, Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak
  Czasopismo:
  Food Control (rok: 2019, tom: 104, strony: 122-131), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodcont.2019.04.022 - link do publikacji
 4. Processed Meat Protein and Heat-Stable Peptide Marker Identifi cation Using Microwave-Assisted Tryptic Digestion IF: 1,179
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Edward Pospiech
  Czasopismo:
  Food Technology and Biotechnology (rok: 2016, tom: 54 (4), strony: 482-488), Wydawca: Croatian Society of Biotechnology and Slovenian Microbiological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17113/ft - link do publikacji
 5. Processed meat protein and heat stable peptide marker identification workflow using microwave-assisted tryptic digestion IF: 0,891
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Edward Pospiech
  Czasopismo:
  Food Technology and Biotechnology (rok: 2016, tom: 54 (4), strony: 482-488), Wydawca: Croatian Society of Biotechnology and Slovenian Microbiological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17113/ft - link do publikacji
 6. Quantification of species-specific meat proteins in cooked and smoked sausages using infusion mass spectrometry IF: 1,85
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Anita Spychaj
  Czasopismo:
  Journal of Food Science and Technology (rok: 2018, tom: 55(12), strony: 4984–4993), Wydawca: Springer Nature Switzerland AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13197-018-3437-y - link do publikacji
 7. Absolute quantification of targeted meat and allergenic protein additive peptide markers in meat products IF: 5,399
  Autorzy:
  Magdalena Montowskaa, Emilia Fornal
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2019, tom: 274, strony: 857-684), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2018.08.131 - link do publikacji
 8. Detection of peptide markers of soy, milk and egg white allergenic proteins in poultry products by LC-Q-TOF-MS/MS IF: 3,714
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Emilia Fornal
  Czasopismo:
  LWT - Food Science and Technology (rok: 2018, tom: 87, strony: 310-317), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.lwt.2017.08.091 - link do publikacji
 9. Label-free quantification of meat proteins for evaluation of species composition of processed meat products IF: 4,946
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Emilia Fornal
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2017, tom: 237, strony: 1092-1100), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2017.06.059 - link do publikacji
 10. Peptydomika przetworzonych produktów mięsnych i ich autentyczność
  Autorzy:
  Magdalena Montowska
  Czasopismo:
  Przemysł Spożywczy (rok: 2016, tom: 70, strony: 22-24), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/65.2016.11.5 - link do publikacji
 1. Analiza ilościowa porównawcza przetworzonych białek mięsa w produktach drobiowych
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Emilia Fornal
  Konferencja:
  II Sympozjum Naukowe "Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności" (rok: 2017, ), Wydawca: SGGW, Warszawa
  Data:
  konferencja 24-26 kwietnia 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Detekcja i analiza ilościowa porównawcza białek nie mięsnych w produktach mięsnych
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Emilia Fornal
  Konferencja:
  II Sympozjum Naukowe "Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności" (rok: 2017, ), Wydawca: SGGW, Warszawa
  Data:
  konferencja 24-26 kwietnia 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Identyfikacja stabilnych termicznie markerów peptydowych białek mięsa za pomocą LC-QTOF-MS
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Emilia Fornal
  Konferencja:
  XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "BEMS 2016" (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Data:
  konferencja 21-23 września 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Zastosowanie mikrofal w trawieniu białek mięsa zdenaturowanych termicznie
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Edward Pospiech
  Konferencja:
  XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk ŻYWNOŚĆ - ZDROWIE - PRZYSZŁOŚĆ (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Wydawnictwo Naukowe PTTŻ
  Data:
  konferencja 25-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Analiza ilościowa białek w przetworzonych produktach mięsnych za pomocą markerów peptydowych znakowanych stabilnymi izotopami
  Autorzy:
  Montowska M., Fornal. E., Jarosz M.J.
  Konferencja:
  XLIII Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akadamii Nauk "Żywność dla Przyszłości" (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Data:
  konferencja 4-5 lipca 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Białka i peptydy w ocenie autentyczności żywności
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Edward Pospiech
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania" (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM
  Data:
  konferencja 6-10.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Nowoczesne techniki analityczne w ocenie autentyczności żywności
  Autorzy:
  Magdalena Montowska
  Konferencja:
  Identyfikacja i ocena żywności o gwarantowanej wysokiej jakości (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sekcja Technologii Mięsa
  Data:
  konferencja 18.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Label-free relative quantification of meat proteins for evaluation of species composition of processed meat products
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Emilia Fornal
  Konferencja:
  First Food Chemistry Conference - Shaping the Future of Food Quality, Health and Safety (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier Inc.
  Data:
  konferencja 30.10-01.11. 2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Microwave-assisted tryptic digestion of thermally treated skeletal muscle proteins
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Edward Pospiech
  Konferencja:
  61th International Congress of Meat Science and Technology "Think meat, think healthy" (rok: 2015, ), Wydawca: French National Institute for Agricultural Research - INRA
  Data:
  konferencja 23-28.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Identification of soy, milk and egg white peptide markers for quantification of nonmeat additives in processed meat products
  Autorzy:
  Magdalena Montowska, Emilia Fornal
  Konferencja:
  First Food Chemistry Conference - Shaping the Future of Food Quality, Health and Safety (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier Inc.
  Data:
  konferencja 30.10-01.11. 2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Quantitative analysis of meat and allergenic proteins in poultry products using labelled heat-stable peptide markers
  Autorzy:
  Montowska M., Fornal E., Jarosz M.J.
  Konferencja:
  24th International Syposium on Electro-and Liquid Phase-Separation Techniques i XI Polska Konferencja Chromatograficzna "Chromatography in pharmacy and bioanalysis" (rok: 2017, ), Wydawca: Gdański Uniwersytet Medyczny
  Data:
  konferencja 10-13 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Using Peptidomics to Determine the Authenticity of Processed Meat
  Autorzy:
  Magdalena Montowska
  Książka:
  Proteomics in Food Science From Rarm to Fork (rok: 2017, tom: brak, strony: 225-240), Wydawca: Elsevier Inc. Academin Press
  Status:
  Opublikowana