Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe kopolimery szczepione poli(gamma-kwasu glutaminowego) zawierające oligomery polihydroksyalkanianów jako łańcuchy boczne

2013/11/N/ST5/01364

Słowa kluczowe:

poli(γ-kwas glutaminowy) polihydroksyalkaniany kopolimery szczepione

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Iwona Kwiecień 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 123 630 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-21

Zakończenie projektu: 2017-01-20

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Diversifying polyhydroxyalkanoates – end-group and side-chain functionality IF: 2,05
  Autorzy:
  Michał Michalak, Iwona Kwiecień, Michał Kwiecień, Grażyna Adamus, Karin Odelius, Minna Hakkarainen, Piotr Kurcok
  Czasopismo:
  Current Organic Synthesis (rok: 2017, tom: 14, strony: 44937), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1570179414666161115150146 - link do publikacji
 2. The synthesis and structural characterization of graft copolymers composed of γ-PGA backbone and oligoesters pendant chains IF: 2,786
  Autorzy:
  Iwona Kwiecień, Iza Radecka, Marek Kowalczuk, Katarzyna Jelonek, Arkadiusz Orchel, Grażyna Adamus
  Czasopismo:
  Journal of The American Society for Mass Spectrometry (rok: 2017, tom: 28, strony: 2223–2234), Wydawca: Springer International Publishing AG.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13361-017-1731-y - link do publikacji
 3. Synthesis and Structural Characterization of Bioactive PHA and γ-PGA Oligomers for Potential Applications as a Delivery System IF: 2,728
  Autorzy:
  Iwona Kwiecień, Iza Radecka, Michał Kwiecień, Grażyna Adamus
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2016, tom: 9, strony: 307-319), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma9050307 - link do publikacji
 1. Bioactive PHA and gamma-PGA oligomers - synthesis and structural characterization
  Autorzy:
  Iwona Kwiecień, Iza Radecka, Michal Kwiecień, Marek Kowalczuk, Grazyna Adamus
  Konferencja:
  Warwick Polymer Conference 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University of Warwick
  Data:
  konferencja 11-14 lipca
  Status:
  Opublikowana
 2. Biodegradable polymeric system for controlled release of bioactive substances
  Autorzy:
  Iwona Kwiecień, Tomasz Bałakier, Janusz Jurczak, Iza Radecka, Marek Kowalczuk, Grażyna Adamus
  Konferencja:
  23rd Annual Meeting of the Bio-Environmental Polymer Society (rok: 2015, ), Wydawca: Karlsruhe Institute of Technology
  Data:
  konferencja 12-15 października
  Status:
  Opublikowana
 3. Synthesis and structural studies of potentially bioactive PHA and γ-PGA oligomers
  Autorzy:
  Iwona Kwiecień, Iza Radecka, Michał Kwiecień, Marek Kowalczuk, Grażyna Adamus
  Konferencja:
  POLYMAT 2016 - SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS (rok: 2016, ), Wydawca: Centre of Polymer and Carbon Materials, PAS
  Data:
  konferencja 27-28 czerwca
  Status:
  Opublikowana